9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 107 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 107 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Uygurlar
Uygurlar sayı bakımından çok değillerdi fakat Uygurların disiplinleri ile cezaları çok şiddetli ve kendileri de çok cesur idiler. Yüksek tekerlekli arabaları vardı. Göçlerde ve harplerde bu arabalarına çok güveniyorlardı. Başlangıçta bütün Uygur boylarını kendi idaresi altına toplayan müşterek bir reisleri yoktu. Konar-göçer oldukları için de sürekli olarak bir yerde oturmuyorlardı. Ata binmede ve ok atmadaki maharetleri fevkalade idi. Hayatlarını çoğu zaman, akın yapmakla devam ettirirlerdi. Çünkü toprakları çok verimsizdi. Selenga, Orhun ve Tola Nehirlerinin kıyılarında oturan bu oymakların atları çok azdı fakat koyun ve sığırları pek çoktu.
Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, C 1, s. 62 (Düzenlenmiştir.).

Manihaizm dinini kabul etmeleri Uygurların yukarıdaki metinde anlatılan hayat tarzında hangi özellikleri ortaya çıkarmış olabilir? Neden?

Cevap: Manihaizm et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir dindi. Bu nedenle Manihaizmi kabul eden Uygurlar, zaman içinde savaşçılık özelliklerini kaybettiler. Göçebe yaşamı ve hayvancılığı bırakarak tarıma ve ticarete yöneldiler. Böylece geniş ölçüde yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu oldular.

Uygurların günümüzdeki durumu hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Uygurlar, Uygur Devleti’nin yıkılmasının artından geçmişten günümüze  Çin ile dostça ilişkiler kuramamış,bağımsızlığa ulaşamamış, baskı ve işkence ile birlikte yaşamaya zorlanmıştır.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın