9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 108 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 108 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 108 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

“Ben Türk Bilge Kağan, tanrı istediği için kağanlık tahtına oturdum.”

Yukarıdaki sözden hareketle ilk Türk devletlerinin yapısı hakkında neler söylenebilir?

Cevap: İç Asya’da kurulan Türk devletlerinde hâkimiyetin kaynağı ilahi bir güç olan Gök Tengri’ye dayanıyordu. İlk Türk devletlerinde kağanlara Gök Tengri tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine kut denirdi. Kut sahibi olan hükümdar Tengri’den aldığı iktidar gücüyle ülke içinde meşruiyetini sağlamlaştırır, dağınık boyları idaresi altında birleştirir ve sınırlarını genişletirdi.

Asya merkezli Türk devletlerinde meşruiyetin Gök Tengri’ye dayandırılmasının nedenleri neler olabilir?

Cevap: Kut sahibi olduğu kabul edilen Türk kağanının yalnız kendi milletini değil bütün insanlığı yönetme yetkisine sahip olduğunu göstermekteydi. Asya Hun Devleti hükümdarlarının sonsuz genişlik, yücelik ve ululuk anlamlarına gelen “tanhu” veya “şanyü” unvanlarını kullanmaları da bunun kanıtıydı.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın