9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 109 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 109 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 109 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Kadın, Türklerde saygı gören ve özellikle ana, saygı ile sevilen ve hakkına saygı gösterilen varlıktır. Orhun Kitabelerine göre, Kutluk Han’ın ölümünden sonra oğullarının anaları Bilge Hatun idareyi ele almıştır.
Yine kitabelerde hakan, babasının ve anasının beraber tahta çıktıklarını yazmıştır. Ana, “bilge hatun” unvanını taşır. Bunun anlamı devletin bilgin ve egemen melikesi demektir. Oğulların eğitimi annelerine bırakılmıştır. Kitabede şu kayıt vardır: “Umay gibi olan hatun anam sayesinde kardeşim kahraman adını aldı.” Umay, gök ve yer tanrılarından sonra eski Türklerde çocukları koruyan tanrıçadır.

Yukarıdaki metinden hareketle Türk toplumunda kadının yeri ve önemi ile ilgili olarak hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

Cevap:Kutluk Han’ın ölümünden sonra oğullarının anaları Bilge Hatun idareyi ele alması kadınların devlet yönetiminde söz sahibi oldukların gösterir. Kadınların bilgeliğin ve bağımsızlığın sembolü olduğunu görürüz. Hatta Umay adlı bir Tanrıçaları da olduğunu okuruz.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın