9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 117 Cevapları

Göç eden bir topluluğun hayat tarzında hangi değişiklikler meydana gelebilir

Göç eden bir topluluğun hayat tarzında hangi değişiklikler meydana gelebilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Göç günümüzde dünyanın ve ülkemizin karşı karşıya olduğu ciddi bir sorun olup, nüfus değişikliğinin önemli bir nedenidir. Zorunlu ya da gönüllü olabilen göçün sosyal ve ruhsal sağlığa önemli etkileri bulunmaktadır. Göçün olumsuz sosyal ve ruhsal etkileri göçmen kadınlar ve çocuklarda daha belirgindir.

Göçmenlerin çoğunluğu işsizlik, yetersiz destek, ayrımcılık ve istismar gibi göçle ilgili örseleyici ve zorlayıcı durumlarla karşılaşmaktadır. Göçmenlere sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılan en belirgin zorluklar ise dil, kültürel engeller, damgalanma korkusu ve ev sahibi ülkenin sağlık sistemi hakkında yeterli bilginin olmamasıdır.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın