9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 148 Cevapları – derskitabicevaplarim.com

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 148 Cevapları

9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 148 Cevapları

9. Sınıf Tuna Yayıncılık Tarih Sayfa 148 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Arap’ın, Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur.
Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine, oğul da babasının suçu üzerine suçlanamaz.
İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? ” Sahâbe-i Kirâm hep birden şöyle dediler:
“Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatta bulundunuz, diye şehadet ederiz.”
Bunun üzerine Hz. Peygamber şehadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu:
“Şahit ol, yâ Rab! Şahit ol, yâ Rab! Şahit ol, yâ Rab!”

• Veda Hutbesi’nin evrensel bir insan hakları bildirisi olduğu söylenebilir mi? Neden?

Cevap: Veda Hutbesi’hin evrensel bir insan hakları bildirisi olduğu söylenebilir.  Veda Hutbesinden on dört asır sonra hazırlanan beyanname maddelerinin dünya üzerinde bütünüyle uygulamaya konulduğu söylenemez. Bu beyannameden önce de sonra da dünya üzerinde akan kan ve gözyaşları dinmemiştir. Peygamberimizin Veda Hutbesi ise, onun yirmi üç yılda gerçekleştirdiği ve uygulamaya koyduğu inkılabın özetidir. Yani o, söylediklerini bizzat hayata geçirmiş ve son kez bir kere daha insanlığa hatırlatmıştır.

• Hz. Muhammed, Veda Hutbesinde insanların temel hak ve özgürlüklerinden hangilerini vurgulamıştır?

Cevap: Kuran-ı Kerim’de bireysel ve toplumsal hayatın düzeni için 3 temel konu üzerinde ısrarla durulmuştur. Bunlar tevhit* esası ile can ve namus dokunulmazlığıdır. Masum cana kıyma, Kuran-ı Kerim’de bir insanlık suçu olarak tasvir edilir. “Kim bir can karşılığı ya da yeryüzündeki bir fesat sebebiyle olmaksızın bir insanı öldürürse, adeta bütün insanları öldürmüş gibi olur; kim de bir insanı yaşatırsa, o da bütün insanları yaşatmış gibi olur

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın