9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 144 Cevapları

Medine Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi arasında benzerlikler

Medine Sözleşmesi ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi arasında benzerlikler kurulabilir mi bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Kurulabilir. Çünkü Hicretten önce Medine, Arap ve Yahudi kabilelerinin merkezi bir otoriteden mahrum ve sürekli çekişme içinde yaşadıkları bir kentti. Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret edince, bütün bu kabileleri eşit şartlar içinde tek bir siyasi otorite ve yasal düzen çevresinde topladı. Bu yeni siyasal oluşuma katılan toplulukların hak ve görevlerini belirleyen ilkeler, bütün Arap ve Yahudi kabile şeflerinin katılımıyla saptandı.

Toplam 52 maddeden oluşan Medine Sözleşmesi’nin ilk 24 maddesi Müslümanlarla onların müttefiki olan toplulukların, geri kalan maddeleri de Yahudi kabileleri ile müttefiklerinin hak ve görevlerini belirliyordu. Bu yasal düzenlemeye göre Müslümanlar, Yahudi kabileler ve bunların müttefikleri eşit şartlar altında olacaklardı. Yahudi kabileler din özgürlüğüne ve kendi bölgeleri içinde bağımsızlığa sahip olacaktı. Suç işleyenler hiç bir şekilde korunmayacak; adalete teslim edileceklerdi.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın