9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 159 Cevapları

Müslümanların Avrupalıları kâğıt ile tanıştırmasının “hayırlı bir nimet” olarak görülmesinin nedenleri

Müslümanların Avrupalıları kâğıt ile tanıştırmasının “hayırlı bir nimet” olarak görülmesinin nedenleri neler olabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Kâğıt Avrupa’da
İslamiyet’in Avrupa’ya getirdiği en hayırlı nimetlerden birinin de kâğıt olduğuna hiç şüphe yoktur.
Kâğıdın Müslümanlar tarafından bol miktarda imaline başlanmasından önce son derece elverişsiz ve pahalı olan maddeler “kâğıt” olarak kullanılıyordu. Mısır’da kamıştan yapılan “papirüs” ve yine diğer ülkelerde koyun ve keçi derisinden yapılan “parşömen”den yararlanılıyordu. Çin’de ise “ipek kâğıdı” kullanılıyordu. İpek ise her yerde üretilemiyor ve çok pahalıya mal oluyordu. Müslümanların keten ve daha sonra pamuk kâğıdını icadı, ilmî çalışmaları etkilediği gibi kâğıt sanayisinin gelişmesini de sağlamıştır. Kâğıdın icadı ile beraber matbaacılık doğmuş ve kısa zamanda bir sanayi dalı hâline gelmiştir.
Ucuz kâğıt olan pamuk kâğıdını bizim garba Müslümanlar sokmuşlardır. Miladın 12’nci asrında Endülüs’teki kâğıt fabrikası Batı Avrupa’nın ihtiyacını temin etmiştir. Kısacası, parşömeni ortadan kaldırmış olan kitap kâğıdını Müslümanlar icat etmişlerdi. Gerçek Dergisi, C I, S 3, s. 76 (Düzenlenmiştir.).

Yukarıdaki metinde Müslümanların Avrupalıları kâğıt ile tanıştırmasının “hayırlı bir nimet” olarak görülmesinin nedenleri neler olabilir?

Müslümanların keten ve daha sonra pamuk kâğıdını icadı, ilmî çalışmaları etkilediği gibi kâğıt sanayisinin gelişmesini de sağlamıştır. Bundan dolayı da hayırlı bir nimet olarak tanımlamışlardır.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın