9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 182 Cevapları

İslamiyet’in kabulünden sonra Türklerin sosyal ve kültürel hayatında hangi değişimler yaşanmış

İslamiyet’in kabulünden sonra Türklerin sosyal ve kültürel hayatında hangi değişimler yaşanmış olabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Türkler İslam dininin topluluklar halinde kabul etmeye başladık dikten sonra yerleşik hayata geçme de artmıştır şehir ve köye yerleşen Türklerin sayısı daha fazla olmuştur. Köylere yerleşenler daha çok tarım ve hayvancılıkla şehirleşme şehirlere yerleşenler ise Ticaret ve el sanatları ile uğraşmaya devam etmişlerdir. İslam dini Türk Dili ve Edebiyatı derinden etkilemiş bu alanda köklü değişikliklere neden olmuştur edebiyatta yeni bir dönem başlamış bu dönemde Türk İslam görüşünü yansıtan eserler ortaya çıkmıştır. Özellikle 11 inci yüzyıldan itibaren bu görüşe ait ilk yazılı eserler verilmiştir Türklerin İslamiyeti seçmeleri eğitimi anlayışlarında da değişiklikler meydana getirmiş günümüz üniversiteleri düzeyinde medreseler açılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin ilk meclis üyelerinden biri on birinci yüzyılda Semarkant şehrinde açılmıştır yerleşik hayata geçen Türkler şehirlerde çeşitli mimari eserler yapmışlardır.

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri ile birlikte sosyal ve kültürel hayatlarını bazı değişiklikler meydana gelmiştir.

Türkler İslam dininin topluluklar halinde kabul etmeye başladık dikten sonra yerleşik hayata geçme de artmıştır şehir ve köye yerleşen Türklerin sayısı daha fazla olmuştur.

Köylere yerleşenler daha çok tarım ve hayvancılıkla şehirleşme şehirlere yerleşenler ise Ticaret ve el sanatları ile uğraşmaya devam etmişlerdir. İslam dini Türk Dili ve Edebiyatı derinden etkilemiş bu alanda köklü değişikliklere neden olmuştur edebiyatta yeni bir dönem başlamış bu dönemde Türk İslam görüşünü yansıtan eserler ortaya çıkmıştır. Özellikle 11 inci yüzyıldan itibaren bu görüşe ait ilk yazılı eserler verilmiştir Türklerin İslamiyeti seçmeleri eğitimi anlayışlarında da değişiklikler meydana getirmiş günümüz üniversiteleri düzeyinde medreseler açılmaya başlanmıştır. Türkiye’nin ilk meclis üyelerinden biri on birinci yüzyılda Semarkant şehrinde açılmıştır yerleşik hayata geçen Türkler şehirlerde çeşitli mimari eserler yapmışlardır.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın