9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 189 Cevapları

Kaşgarlı Mahmut Divânü Lûgati’t-Türk’ü hangi amaçlarla yazmış

Kaşgarlı Mahmut Divânü Lûgati’t-Türk’ü hangi amaçlarla yazmış olabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Türklerin şahlandığı devri, hicri 3 ile 10. yüzyıl arasındadır. Türk hakimiyeti Avrupa ortaları Macaristandan Çin denizine kadar, Hindistan, Arabistan’dan Kuzey Buz Denizine kadar yayılmış, egemenliklerini kurmuşlardır.

Türklerin hakimiyetinde, oldukları bölgelerde Türk dili üstün tutulmuş, Türkçe öğrenmek isteyenler çok olduğu için bu dönemde bir çok Türkçe kitap yazılmıştır.

Bu eserlerden en önemlisi de Divan-u Lügati’t Türk‘tür. Divanü Lûgat-it Türk, Türk dilleri sözlüğü anlamına gelir. Bu eser paha biçilemeyecek derecede önemlidir. Bütün dünya ülkeleri üniversiteleri bu eseri değerli kabul etmektedir.

Divanü Lügatte, bu gün kullanılmayan bir çok kelime bulunur. Ama o zamanın Türk kültürünü, medeniyetini dilin zenginliğini göstermektedir.

Bu sözlüğü Kaşgarlı Mahmud’un yazma sebebi Türklerin bu zengin dillerini diğer milletlere özellikle Araplara öğretme isteğidir. Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu ispatlamak ve Araplara Türkçeyi öğretmek için Divanü Lügâti’t Türk adlı eserini yazmıştır. Türkçenin ilk sözlük ve dil bilgisi kitabı olan Divanü Lügâti’t Türk, Kaşgarlı Mahmut tarafından Bağdat’ta Abbasi Halifesi Ebulkasım Abdullah’a sunulmuştur.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın