9. Sınıf Tuna Tarih Sayfa 183 Cevapları

İslam Devleti hangi özellikleriyle Cezire topraklarında yaşayan halk tarafından tercih edilmiş olabilir

İslam Devleti hangi özellikleriyle Cezire topraklarında yaşayan halk tarafından tercih edilmiş olabilir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Irak, Suriye ve Güney Anadolu üçgeni arasında kalan ve Dicle ile Fırat’ın suları ile beslenerek ziraata elverişli toprakları oluşturan el-Cezîre bölgesi, aynı zamanda ticarî yollar arasında da bir köprü vazifesi görmektedir.

Zamanla sınırlarında değişiklikler gösteren el-Cezîre bölgesi, coğrafî olarak Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan yerin adıdır. İslam Devleti hem barışçıl yaklaşımı,hem insanlar arasındaki eşitliği savunması hem de tek tanrılı dine inanmaya çağırmasıyla tercih edilmiş olabilir.

9. SINIF TUNA YAYINCILIK TARİH DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın