9. Sınıf Biyoloji Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135

9. Sınıf Tutku Biyoloji Sayfa 135 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Biyoloji Sayfa 135 1. Bölüm Sonu Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Aşağıda yer alan ifadeleri okuyunuz ve bunlardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanlarınkine “Y” yazınız.

1(D) Yapay sınıflandırma gözleme dayalı olduğundan bilimsel değildir.
Yapay sınıflandırma gözleme dayalı olduğundan bilimsel değildir ifadesi DOĞRU olacaktır.

2(Y) Sınıflandırmada türden âleme doğru gidildikçe benzer özellikler artar.
Sınıflandırmada türden âleme doğru gidildikçe benzer özellikler artar ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü sınıflandırmada türden âleme doğru gidildikçe benzer özellikler azalır.

3. (Y) İkili adlandırmada ikinci kelime cins adıdır ve küçük harfle başlar.
İkili adlandırmada ikinci kelime cins adıdır ve küçük harfle başlar ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü ikili adlandırmada ikinci kelime cins adı değildir.

4. (D) Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir.
Farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir ifadesi DOĞRU olacaktır.

5(D) Tür adı italik yazılır. 
Tür adı italik yazılır ifadesi DOĞRU olacaktır.

6(Y) Tanımlayıcı isimleri aynı olan canlılar yakın akrabadır.
Tanımlayıcı isimleri aynı olan canlılar yakın akrabadır ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü tanımlayıcı isimleri aynı olan canlılar yakın akraba değildir.

7. (D) At ile eşeğin çiftleşmesinden oluşan katır üreyemez. At ile eşek verimli döl oluşturamadığından aynı türe ait değildir.
At ile eşeğin çiftleşmesinden oluşan katır üreyemez. At ile eşek verimli döl oluşturamadığından aynı türe ait değildir ifadesi DOĞRU olacaktır.

8. (Y) Güvercinin ve sineğin kanadı homolog organa örnektir.
Güvercinin ve sineğin kanadı homolog organa örnektir ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü güvercinin ve sineğin kanadı homolog organa örnek verilemez.

9. (Y) Doğal sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınmalıdır.
Doğal sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınmalıdır ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü doğal sınıflandırmada kromozom sayısı dikkate alınmaz.

10. (D) Aynı cinste yer alan canlıların familyaları da aynıdır.
Aynı cinste yer alan canlıların familyaları da aynıdır ifadesi DOĞRU olacaktır.

11. (D) Tür kavramı ilk olarak John Ray tarafından kullanılmıştır.
Tür kavramı ilk olarak John Ray tarafından kullanılmıştır ifadesi DOĞRU olacaktır.

12(Y) Tür, kullanılan en üst sınıflandırma basamağıdır.
Tür, kullanılan en üst sınıflandırma basamağıdır ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü tür, kullanılan en üst sınıflandırma basamağı değildir.

13(D) Sınıflandırmada amaç, canlılardaki temel özellikleri belirlemek ve karmaşıklığı ortadan kaldırmaktır.
Sınıflandırmada amaç, canlılardaki temel özellikleri belirlemek ve karmaşıklığı ortadan kaldırmaktır ifadesi DOĞRU olacaktır.

14(Y) Bilimsel sınıflandırma yapılırken canlıların bölgesel adlarını kullanmak gerekir.
Bilimsel sınıflandırma yapılırken canlıların bölgesel adlarını kullanmak gerekir ifadesi YANLIŞ olacaktır. Çünkü bilimsel sınıflandırma yapılırken canlıların bölgesel adlarını kullanmaya gerek yoktur.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın