9. Sınıf Tutku Fizik Sayfa 197 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı 5. Ünite İçin Ön Hazırlık Soruları Sayfa 197 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Ünite İçin Ön Hazırlık Soruları

• Hastalandığınızda ateşinizi ölçen araç vücut sıcaklığınızı ölçtüğüne göre ısı ne olmalıdır? 8. sınıf bilgilerinizi anımsamaya çalışarak tartışınız.

Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile ölçülür.

Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır.

• Günlük hayatta kullandığınız oda sıcaklığını ölçen termometreler her ortam için kullanılabilir mi? Örneğin bu termometreler ile çok yüksek sıcaklıktaki bir sanayi fırınının sıcaklığını ölçmek mümkün müdür ?

Oda sıcaklığını ölçen termometreler, yüksek sıcaklıklarda işe yaramaz. Bunun için örneğin yüksek sıcaklıklar çalışan fırınlar için daha gelişmiş termometreler kullanılır. Oda sıcaklığını ölçmek için kullanılan termometreler, bu fırınlarda işe yaramaz hale gelir ve özelliğini kaybeder.

• Eşit kütleli her madde aynı ısı enerjisini aldığında aynı sıcaklık değişimini gösterebilir mi?

Eşit kütleli her madde aynı ısı enerjisini aldığında sıcaklık değişimi sıcaklık değişimi öz ısı etkenine göre değişmektedir. Öz ısı maddenin özelliklerine göre değişmektedir. Öz ısı, maddenin özelliklerine göre farklı değerlerde olabilir. Kütleler eşit, ısı enerjisi eşit olduğunda bu durum öz ısı bağıntısına göre değişir. Bu maddenin sahip olduğu özelliğe göre değişir.

• Maddenin hâl değişimi her madde için aynı sıcaklıklarda mı yoksa farklı sıcaklıklarda mı gerçekleşir? Bu sıcaklıklar maddeyi ayırt etmek de kullanılabilir mi?

Sabit kalanlar
Hal değişimi esnasında maddelerin kütlesi, sıcaklığı ve kinetik enerjisi değişmez.

Hal değişimi esnasında maddeye verilen ya da alınan ısı, iç enerji değişmesine rağmen, sıcaklık değişimine neden olmaz. Yalnızca fiziksel özelliğinde (hal) değişim yaşanır.

Değişenler
Hal değişimi süresince maddenin hacmi, özkütlesi ve potansiyel enerjisi değişir.

• Bardağa koyduğunuz çay neden bir süre sonra soğur? Bu durum maddeler arasında ne tür bir alışveriş olduğunu düşündürür?

Isı alışverişi,iki madde arasında temas kurması ile sıcak olan madde soğuk olan maddeye ısı vererek ısıtırken,soğuk bir madde sıcak maddeye soğukluk vererek ısısını kaybettirmektedir.Bu olaylara biz ” ısı alışverişi ” deriz.souya dönecek olursak çay ilk hali sıcaktır.Havanın veya odanın soğuk olmasıyla bir müddet sonra soğuk olan hava sıcak olan çayı soğukluk uygulayarak çayın soğumasına neden olur.Isı alışverişi esnasında çay soğur.Yani çay sıcaklığını,ısısını kaybeder.Bu yüzden soğur.

• Günlük hayatta binalarda mantolama işleminin yapıldığını, soğuk bölgelerde de küçük pencereli yapıların inşa edildiğini görmekteyiz. Bu örneklerdeki uygulamalar ile ne amaçlanmıştır?

Günlük hayatımızda dünyanın günlük ve yıllık hareketleri dolayısıyla oluşan ve değişerek meydana gelen ısı ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmemek için çeşitli özel maddeler kullanılarak enerji kaybının yaşanmamasına ve dengelenmesini sağlamada bazı yöntemler kullanılmaktadır. Binalarda mantolama ve küçük pencere sistemlerinin kullanılması, ısı ve sıcaklık değişimleri nedeniyle soğuma olaylarından en az şekilde etkilenmek ve ısı kaybının yaşanmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlayıp az enerji ile çok ısı elde etmek için kullanılmaktadır. Böylelikle ısı ve sıcaklık dengesi sağlanmış olur.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın