9. Sınıf Tutku Fizik Sayfa 207 Cevapları

9. Sınıf Tutku Yayıncılık Fizik Ders Kitabı 5. Ünite Süreci Değerlendirelim 5-1 Sayfa 207 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Süreci Değerlendirelim 5-1

Aşağıdaki cümlelerde bulunan noktalı yerlere kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanını yazınız.

1) Maddenin her hâlinde tanecikler hareketlidir.
2) Hareket hâlindeki madde taneciklerinin kinetik ve potansiyel enerjileri toplamınaenerji denir.
3) Sıcaklık maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerji ölçüsüdür.
4) Isı maddenin iç enerjisindeki değişim.
5) -80 °C‘luk bir sıcaklık, sıvısı civa olan bir termometre ile ölçülemez.
6) Cıvalı termometrelerin ölçemediği yüksek sıcaklıklar metal termometreler ile ölçülür.
7) Maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı denir.
8) Yemek pişirme kaplarında kapların tutulacak sap kısımları öz ısısı maddelerden yüksek yapılır.
9) Isıtma amaçlı kullanılan yağlı radyatörlerde öz ısısı düşük sıvı kullanılır.
10) Isı sığası maddenin kütle değerine bağlıdır.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın