9. Sınıf Tutku Fizik Sayfa 239 Cevapları

Katı ve sıvıların genleşmesinin ve büzülmesinin günlük hayatta oluşturduğu avantaj ve dezavantajları

Katı ve sıvıların genleşmesinin ve büzülmesinin günlük hayatta oluşturduğu avantaj ve dezavantajların neler olduğu konusunda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Büzülme, bir maddenin ısı vererek enerji kaybı oluşturması ve taneciklerinin birbirine daha da yaklaşması olayıdır. Katı, sıvı ve gazlarda genleşme ve büzülme görülür.

Katılarda genleşme ve büzülme,

Katı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Fakat ısı alıp veya verdiklerinde bu boşluk artar veya azalır. Bu durumda katılarda genleşme ve büzülme görülür.

Sıvılarda genleşme ve büzülme,

Sıvıların belli bir şekli olmadığı için belli bir hacme sahip kaplarda bulunan sıvılarda ısı alışverişi sonucunda tanecikler arasındaki boşluklar değişir. Genleşme ve büzüşme meydana gelir.

Gazlarda genleşme ve büzülme,

Gazlar genleşir ve büzüşür, hemen her gazda bu özellik vardır. Bu bir balonda daha iyi görülür. Balonun hacmi azaldıkça büzülür, arttıkça genleşir. Büzülüp genleşen havadır.

9. SINIF TUTKU YAYINLARI FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın