10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 201 Cevapları

1. a ≠ 0 olmak üzere ax2 – x + a – 8 = 0 denkleminin köklerinden biri a ise diğer kökü kaçtır?

2. 6×2 + ( 2m +1 ) x – 1 = 0 denkleminin köklerinden biri 1/2 ise m değerini bulunuz.

3. x2 + 4x + 2 = 0 denkleminin köklerinden küçük olanı aşağıdakilerden hangisidir?

4. a ≠ 0 olmak üzere x2 – ( 1 – 2 a ) x + a 2 ifadesi tam karedir. Buna göre a kaçtır?

5. t ≠ –1 olmak üzere ( t + 1 ) x 2 – 2 t x + t – 2 = 0 denkleminin diskriminantı 16 ise t kaçtır?

6. a ve b rasyonel sayılar olmak üzere 4 x 2 + a x + b = 0 denkleminin köklerinden biri 2 – 3 tür. Buna göre a – b farkını bulunuz.

7. m ≠ n olmak üzere x 2 – m x + n + 4 = 0 ve x 2 – n x + n + 4 = 0 denklemlerinin birer kökleri
ortaktır. Buna göre n değerini bulunuz.

8. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini gerçek sayılar ( R ) ve karmaşık sayılar ( C ) kümesinde
ayrı ayrı bulunuz.

9. Gerçek sayılarda a ≠ 0 olmak üzere a x 2 + b x + c = 0 denklemi için aşağıda verilen
ifadelerden doğru olanların başına “ D ” , yanlış olanların başına “ Y ” yazınız.

10. -√3 . √-3 . √5 / √-20 işleminin sonucunu bulunuz.

11. x 2 – 2 x + 3 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 olarak veriliyor. R e ( x 1 + x 2 ) değerini bulunuz.

12. x 2 – 3 x + 2 m – 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. Köklerden biri diğerinin 2 katından 1 fazla
olduğuna göre m kaçtır?

13. x 2 – t x + 2 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 ’ dir.  ise t nin alacağı değerler çarpımını bulunuz.

14. x 2 + 2 x + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. Kökleri 2 x 1 – 1 ve 2 x 2 – 1 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

15. x2 – ( m + 4 ) x + 5 m – 2 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. = olduğuna göre m
kaçtır?

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın