10. Sınıf Aydın Matematik Sayfa 200 Cevapları

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 200 Alıştırmalar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sıra Sizde

Kökleri x 1 ve x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem için x12 – x22 = 21 ve x1 + x2 = 7 olduğuna göre bu denklemi bulunuz.

ALIŞTIRMALAR

1. a ≠ 0 olmak üzere a x 2 + b x + c = 0 denklemi için aşağıda verilen bilgiler doğruysa boş kutulara “ D ” , yanlışsa “ Y ” yazınız.
(Y) a. Denklemde a ile c ters işaretli ise denklemin gerçek kökü yoktur.
(D) b. b 2 < 4 a c ise denklemin karmaşık sayı olan kökleri bulunabilir.
(D) c. a ile b aynı işaretli ise kökler toplamı negatif olur.
(Y) d. a ile c ters işaretli ise kökler çarpımı pozitif olur.

2. 2x2 – 6x + 3m – 5 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. Kökler arasında x1 + 2x2 = 7 bağıntısı olduğuna göre m değerini bulunuz.

3. x2 – px + q = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 dir. Kökler arasında bağıntısı olduğuna göre p ile q arasındaki bağıntıyı bulunuz.

4. x2 – 8x – 9 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise kökleri 2x1 + 3 ve 2x2 + 3 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

5. x2 – x – 5 = 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olarak veriliyor. Kökleri 1/ x1 ve 1/ xolan ikinci dereceden denklemi yazınız

6. Kökleri arasında 2x1 + 2x2 + 3x1 . x2 = 4 ve x1 + x2 – x1 . x2 = 7 bağıntıları olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın