10. Sınıf Aydın Matematik Sayfa 217 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

10. Sınıf Aydın Matematik Sayfa 217 Cevapları

10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 217 Alıştırmalar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sıra Sizde

“ 45. Şekil ” de verilen ABCD dörtgeninde P, R, S ve T bulundukları kenarların orta noktalarıdır. | AC | = 24 cm ve | BD | = 36 cm olduğuna göre Ç ( PRST ) kaç cm dir?

ALIŞTIRMALAR
1. “ 46. Şekil ” deki ABCD dörtgeninde verilenlere göre x kaç derecedir?

3(a + b) + 210 = 360
a + b = 50

a + b + x = 180
50 + x = 180
x = 130

2. “ 47. Şekil ” deki ABCD dörtgeninde [ BK ] ve [ DK ] açıortay, m(WA) = 120° vem(XC) = 70° ise m(BKD) = kaç derecedir?

α = (120 – 70) / 2
α = 25

x + α = 180
x  + 25 = 180
x = 155

3. “ 48. Şekil ” deki ABCD içbükey dörtgeninde [ DK ] ⊥ [ AC ] dir. Verilenlere göre x kaç br dir?

32 + 92 = x2 + 52 
9 + 81 = x
2 + 25
x
2 = 90 – 25
x
2 = 65
x = √65

4. Bir dörtgenin kenar uzunlukları 1, 2, 4 ve 6 ile ters orantılıdır. Dörtgenin çevre uzunluğu 46 br ise en kısa kenar uzunluğu kaç br dir?

5. “ 49. Şekil”deki K, L, M ve N noktaları bulundukları kenarların orta noktaları ve Ç ( KLMN ) = 38 br 2 dir. Buna göre | AD | + | BC | kaç br dir?

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın