10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 246-248 Cevapları

1. “ 176. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında m(ECD) = 55°, |DE| = |BC| ve m(DEC)=m(CEB) ise m(ADE) = x kaç derecedir?

2. “ 177. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında m(ABC)=120° , |DE| = |DF| ve |FC| = |CG| ise, m(EFG)
= x kaç derecedir?

3. “ 178. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında [ DG ] ve [ FC ] açıortay, | FG | = 1 br , | DC | = 6 br ise Ç ( ABCD ) kaç birimdir?

4. “ 179. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında [ AE ] ve [ EB ] açıortay, | EB | = 10 br , | BC | = 12 br ise | EA | = x kaç birimdir?

5. “ 180. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında [ DE ] açıortay, | DF | = 3 | EF | ve Ç ( ABCD ) = 16 br dir. Buna göre | EB | = x kaç birimdir?

6. “ 181. Şekil ” deki ABCD eşkenar dörtgeninde E ∈ [ DB , | BE | = | AB | ve m(DAB) = 80° ise m(BCE)
= x kaç derecedir?

7. “ 182. Şekil ” deki ABCD eşkenar dörtgeninde | AE | = | EB | ve [DE] ⊥ [ AB ] dir. m(ABC) = x kaç derecedir?

8. “ 183. Şekil ” deki ABCD eşkenar dörtgeninde [DE ∩ [AB = {F}, |EC| = 1 br ve |BF| = 6 br dir. Buna göre Ç ( ABCD ) ni bulunuz.

9. “ 184. Şekil ” deki ABCD eşkenar dörtgeninde | AD | = | BE | ve m(BCD) = 60° dir. Buna göre m(DEC)
= x kaç derecedir?

10. “ 185. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında 5 | AB | = 4 | AE | ve A(DBE) = 7 br 2 ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

11. “ 186. Şekil ” deki ABCD dörtgeninde verilenlere göre aşağıdaki ifadeler
doğruysa boş kutulara “ D ” , yanlışsa “ Y ” yazınız.

12. “ 187. Şekil ” deki ABCD dörtgeninde K, L ve M bulundukları kenarların orta noktaları, | KL | = 5 cm , | KM | = 6 cm ve | LM | = 7 cm olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanını bulunuz.

13. “ 188. Şekil ” deki ABCD dörtgeninde E, F ve G bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Verilenlere göre ABCD dörtgeninin alanını bulunuz

14. “ 189. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında A ( ABCD ) = 60 br 2 ise A ( AFCE ) kaç br 2 dir?

15. “ 190. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında 2 | DE | = | EB | ve A ( ABCD ) = 120 br 2 dir. Buna göre A ( EBCF ) kaç br 2 dir?

16. “ 191. Şekil ” deki ABCD paralelkenarında A ( DKBC ) = 48 br 2 , | AE | = | EB | , | DF | = | FA | ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

17. “ 192. Şekil ” deki ABCD eşkenar dörtgeninde [ AB ⊥ [ CE ] , A ( ABCD ) = 20 br 2 , | AB | = 5 br ise | BE | = x kaç br dir?

18. “ 193. Şekil ” deki ABCD eşkenar dörtgeninde | AC | = | DC | , | FE | = 4 br ve | DE | = | EC | ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

19. “ 194. Şekil ” deki ABCD eşkenardörtgen | KA | = | AD | = 5 br, | KD | = 4 5 br ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın