10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 229-230 Cevapları

1. “ 101. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ AB ] // [ CD ] , m(BAD)=60°, |AD| = |DB| = |DC| ise m(BDC) = x kaç derecedir?

2. “ 102. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ AB ] // [ CD ] , [ EF ] orta taban ve |KA| = 3 . |MK| dır. Verilenlere göre |DC| / |AB| oranı kaçtır?

3. “ 103. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ DC ] // [ KL ] // [ EF ] // [ AB ] , | DK | = | KE | = | EA | , | CL | = | LF | = | FB | , | DC | = 5 br ve | AB | = 10 br dir. Buna göre | KL | + | EF | toplamını bulunuz.

4. “ 104. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ DC ] // [ AB ] , m(CDA)=130° m(CBA) = 80° , | DC | = 7 br, |BC| = 8 br olduğuna göre | AB | kaç br dir?

5. “ 105. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ AB ] // [ CD ], m(C)=2.m(A) X W , | CB | = 4 br, | AD | = 5 br ve | AB | = 12 br olduğuna göre ABCD yamuğunun çevresi kaç br dir?

6. “ 106. Şekil ” deki ABCD dik yamuğunda [ BC ] ⊥ [ DC ] , | AD | = | DC | ,
| AB | = 8 br, | BC | = 16 br ise | DC | kaç br dir?

7. “ 107. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ AB ] // [ CD ] , [ EF ] orta taban,
| DC | = 2 . | AB | ve | KL | = 2 br ise | EF | kaç br dir?

8. “ 108. Şekil ” deki ABCD dik yamuğunda [ BC ] ⊥ [ DC ] , | BC | = 12 br dir. | EC | = 10 br ve | DE | = | EA | ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

9. “ 109. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ AB ] // [ DC ] , | AE | = 2 br ve | EC | = 5 br ise değeri kaçtır?

10. “ 110. Şekil ” deki ABCD dik yamuğunda [ AD ] ⊥ [ AB ] , | AD | = 12 br ve [ AC ] ⊥ [ BD ] dır. | AB | = 4 . | DC | ise | AB | kaç br dir?

11. “ 111. Şekil ” deki ABCD ikizkenar yamuğunda [ AB ] // [ DC ], [ BD ] ⊥ [ AD ], | AD | = | BC | = 3 br, | BD | = 4 br olduğuna göre | DC | kaç br dir?

12. “ 112. Şekil ” deki ABCD yamuğunda [ AB ] // [ EF ] // [ DC ] , | DC | = 2 br, | AB | = 5 br,
A(DCFE) / A(ABFE) = 5/16 olduğuna göre | EF | kaç br dir?

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın