10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 260-262 Cevapları

1. “ 247. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde | EC | = 3 br , [ AE ] ⊥ [ EF ] ve m(BAE) = 60° ise | CF | = x kaç br dir?

2. “ 248. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde [ AF ] ve [ EB ] açıortay, | CB | = 6 br ve | AB | = 10 br dir. Buna göre |EK| / |KB| oranını bulunuz.

3. “ 249. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde [ DE ] açıortay, | DE | = 12 br ve m(ECD) = 60° ise | CE | = x kaç br dir?

4. “ 250. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde [ AE ] ⊥ [ EC ] , | DE | 2 + | EB | 2 = 100 cm 2 ve | AB | = 8 cm ise | BC | kaç cm dir?

5. “ 251. Şekil ” deki ABCD dikdörtgen, FCK dik üçgen, | DF | = | FC | , | KC | = 2 | CF | , | CF | = 2 | BC | , | FK | = 4 5 cm ise | AE | kaç cm dir?

6. Köşegen uzunlukları 13 br, çevre uzunluğu 34 br olan dikdörtgenin alanını bulunuz.

7. “ 252. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde A(DEF) = 2 br 2 ve A(AFB) = 8 br 2 ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

8. “ 253. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde [ AC ] köşegen, | AE | = | EF | = | FC | ve A(AEB) = 4 br 2 ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

9. “ 254. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde | DE | = 2 br , | EF | = 4 br , [ AE ] ⊥ [ DB ] ve [ CF ] ⊥ [ DB ] dir. Buna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç br 2 dir?

10. “ 255. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde [ DB ] köşegen , [ AE ] ⊥ [ DB ] , | AE | = 6 br ve | EB | = 12 br dir. Buna göre A(DEC) kaç br 2 dir?

11. “ 256. Şekil ” deki ABCD dikdörtgeninde [ AB ] // [ EF ] , [ KH ] // [ BC ] , [ AC ] ∩ [ KH ] = { G } , | CF | = 2 br ve | AH | = 6 br ise BFGH dikdörtgeninin alanını bulunuz.

12. “ 257. Şekil ” deki ABCD karesinde [ BF ] ⊥ [ AE ],| EC | = 2 br , | DE | = 6 br ise | BF | = x kaç br dir?

13. “ 258. Şekil ” deki ABCD karesinde [ AC ] köşegen,ve | AE | = 24 br ise | AB | = x kaç br dir?

14. “ 259. Şekil ” deki ABCD karesinde | DE | = | EA | = 3 br ve m(ADE) = 15° ise | AB | = x kaç br dir?

15. “ 260. Şekil ” deki ABCD karesinde E, F, K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıdır. | AB | = 12 br ise A ( ANCM ) kaç br 2 dir?

16. “ 261. Şekil ” deki ABCD karesinde E ∈ [ BA , A(DEC) = 64 br 2 ise | DB | kaç br dir?

17. “ 262. Şekil ” deki ABCD karesinde [ C E ] ⊥ [ EB ] ve | EC | = 4 br dir. Buna göre A(DEC) kaç br2 dir?

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın