10. Sınıf Aydın Yayıncılık Matematik Sayfa 273-275 Cevapları

1. “ 303. Şekil ” deki ABCD deltoidinde | AB | = | AD | = 20 br, | BC | = | DC | = 4 5 br ,[ BE ] ⊥ [ AD ] ve | ED | = 4 br ise m(BCD) = x kaç derecedir?

2. “ 304. Şekil ” deki ABCD deltoidinde | AD | = | DC | = 20 br , [AD] ⊥ [DC] , | AB | = | BC | = 20 2 br ise | BD | = x kaç br dir?

3. “ 305. Şekil ” deki ABCD deltoidinde E, F ve K bulundukları kenarların orta noktaları, | AB | = | BC | , | EF | = 3 br , | FK | = 5 br ise A (ABCD) kaç br 2 dir?

4. “ 306. Şekil ” deki ABCD eşkenar dörtgen, AECB deltoid, [ AE ] ⊥ [ EC ] , | AO | = 1 br , | AB | = 10 br ise | DE | = x kaç br dir?

5. “ 307. Şekil ” deki ABCD deltoidinde | AD | = | DC | = a br , | AB | = | BC | = b br , m(ADC)=150° , m(ABC)=30° ve a2 + b2 = 48 br2 ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

6. “ 308. Şekil ” deki ABCD deltoidinde A(AFB)= A(DEC) = 2 br 2 ,
| AD | = | DC | = 2 5 br , | DE | = 1 br ve| EF | = 4 br ise | BC | kaç br dir?

7. “ 309. Şekil ” deki ABCD deltoidinde | AD | = | AB | , 3 | AK | = | AC | , | KL | = 8 br , | BL | = 4 br ve | LC | = 16 br ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

8. “ 310. Şekil ” deki ABCD deltoidinde | AB | = | AD | = 5 br , | BC | = | DC | = 2 13 br ve | AC | = 9 br ise A ( ABCD ) kaç br 2 dir?

9. “ 311. Şekil ” deki ABCD deltoidinde | AB | = | AD | , | BC | = | DC |, m(ADC) = 105°, m(BAD)
= 90° ve A ( ABCD ) = _4+ 4 3 i br 2 ise | DC | değerini bulunuz.

10. Aşağıdaki ifadeler doğruysa boş kutulara “ D ” , yanlışsa “ Y ” yazınız.
a. Paralelkenar, iç açıları 90° olduğunda daima kare adını alır.
b. Paralelkenarın köşegenleri açıortay olursa kare adını alır.
c. Deltoid, yamuğun tüm özelliklerine sahiptir.
d. Dikdörtgenin köşegenleri dik kesişirse kare olur.
e. Paralelkenarın köşegenleri birbirine dik olursa eşkenar dörtgen olur.

11. Tabanı dikdörtgen şeklinde olan bir mağazanın zemini “ 312. Şekil ” de gösterilen karolarla kaplanacaktır. Küçük gri karoların bir kenar uzunluğu
18 cm , kırmızı ve beyaz karoların bir kenar uzunluğu 45 cm dir.
a. Kırmızı renkle kaplanan bölgenin alanını bulunuz.
b. Gri ve beyaz renkle kaplanan bölgenin alanını bulunuz.
c. Küçük gri karolar yerleştirilirken büyük karolardan kesilen parçaların toplam alanını bulunuz.

12. “ 313. Şekil ” deki koordinat sisteminde verilen dörtgenin alanını bulunuz.

13. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın kenarlarından 25 cm sarkacak şekilde hazırlanan bir masa örtüsünün ortasına “ 314. Şekil ” deki gibi bir parça eklenecektir. Ek yapılacak parçanın köşeleri masanın kenarlarının orta noktasındadır. | AB | = 2 | BC | ve masa örtüsünün uzun kenarı 150 cm ise eklenen parçanın alanını ve çevresini bulunuz.

14. Köşelerinin koordinatları A ( 2, 1 ), B ( 7 , 4 ), C ( 10, 9 ), D ( 5, 6 ) olan ABCD dörtgeninin alanını bulunuz.

15. Uzunlukları 90 cm olan iki çıta ile “ 315. Şekil ” deki gibi bir uçurtma yapılacaktır.
[ AC ] ⊥ [ BD ] , | BO | = | OD | ve | OC | = 2 | AO | olmak üzere;
a. Kat yerlerini ihmal ederek uçurtmayı kaplamak için kullanılacak malzemenin alanını bulunuz.
b. Düğüm yerlerini ihmal ederek uçurtmayı çevrelemek için kullanılacak ipin uzunluğunu bulunuz.

10. SINIF AYDIN YAYINLARI MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın