10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Sayfa 152 Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya 2. Ünite Nüfusun Önemi ve Özelikleri Sayfa 152 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

NÜFUSUN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

Hazırlık Çalışması

1. Ülkelerde nüfus sayımlarının yapılmasının nedenleri neler olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız

Nüfus sayımları sonucunda

a- Nüfusun sayısı,

b- Artış hızı,

c- Kır – kent nüfus özelliği,

d- Yaş gruplarına göre dağılım,

e- Cinsiyet durumuna göre dağılım,

f- Nüfusun eğitim durumu,

g- Nüfus hareketleri (İç ve dış göçler),

h- Aktif nüfus özelliği,( Üretici- tüketici nüfus)

ı- Nüfusun meslek gruplarına dağılımı yani sosyo ekonomik yapısı öğrenilir.

2. Bir ülkede nüfusun yaş gruplarına, cinsiyete, kır ve kente göre dağılışı ile nüfusun eğitim durumunun bilinmemesi, o ülke için ne tür dezavantajlar oluşturur? Bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

ETKİNLİK

Bir ülkede nüfus sayımını organize etme işi size verilseydi, bu sayımda nelerin sorulmasını isterdiniz? Bu konuda belirlediğiniz sorulardan bazılarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Bu soruları neden sormak istediğinizi sınıfta açıklayınız.

1. Kendi işinde mi çalışıyorsun yoksa maaş ücret mi alıyorsun?

2. Hanenin toplam aylık geliri nedir?

3. Hanedeki kişilerin eğitim durumu nedir?

4. Ailede sürekli hastalığı olan var mı?

5. Hangi takımı tutuyorsunuz?

10. SINIF GÜN YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın