10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Sayfa 265-266 Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum Sayfa 265, 266 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 265 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Meteorolojik kökenli doğal afetler hangileridir?

Cevap: Meteorolojik kökenli doğal afetler su baskınları, kuraklık, aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar ve çığ olayıdır.

2. Yeryüzünün deprem bakımından tehlikeli yerleri nerelerdir?

Cevap:  Yeryüzünün deprem bakımından tehlikeli yerleri Büyük Okyanus kıyıları, Atlas Okyanusu sırtı, Alp-Himalaya kuşağı

3. Çığdan korunmak için neler yapılması gerekir?

Cevap: Çığdan korunmak için ağaçlandırma yapılmalı, yamaçlarda setler ve yapay çığ oluşturulmalı, bu tür bölgelere yerleşim birimi kurulmamalı ve bu alanlardan yol geçirilmemeli ya da sağlam tünellerden geçirilmelidir

4. Türkiye’de çığ olayının en çok görüldüğü iller hangileridir?

Cevap:Türkiye’de çığ olayının en çok görüldüğü iller Bingöl, Tunceli, Bitlis ve Hakkâri’dir.

5. Ülkemizde orman yangınlarına daha çok hangi dönemde rastlanır?

Cevap: Ülkemizde orman yangınlarına daha çok yaz dönemde rastlanır.

6. Türkiye’de tektonik deprem bakımından en az tehlikeli yerler nerelerdir?

Cevap: Türkiye’de tektonik deprem bakımından en az tehlikeli yerler Tuz Gölü’nün güneyi ile Anamur Burnu arası, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Yıldız Dağları çevresidir

7. Depremden korunmak için afetten önce neler yapılmalıdır?

Cevap: Depremden korunmak için afetten önce yapılar dayanıklı hâle getirilmeli, fay hatlarına yerleşim birimi kurulmamalı, evdeki eşyalar duvara sabitlenmeli, deprem çantası hazırlanmalı, deprem konusunda eğitim verilmeli ve deprem tatbikatları yapılmalıdır.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.

1. Aktif volkanların büyük bir kısmı Büyük Okyanus kıyılarında bulunmaktadır.
2. Sel, aşırı ve ani yağışlar sonucunda oluşur.
3. Toprak örtüsünün, bazen kayalar ve tabakaların eğimi doğrultusunda kaymasına heyelan denir.
4. Ülkemizde heyelan olayına daha çok ilkbahar mevsiminde rastlanır.
5. Orman alanlarında su baskını daha azdır.
6. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de su baskınından etkilenen insan sayısı, depremden etkilenen insan sayısından daha azdır.

C. Haritaya göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Kaç numaralı yer deprem bakımından daha az risklidir? Neden?

Cevap:I VE III Fay hatları üstündedir.

2. Kaç numaralı yerde volkanik olaylar ve tsunamilerin görülme olasılığı daha fazladır? Neden?

Cevap:I ve III. yerlerde. Çünkü hem okyanus kenarındalar hem de deprem bölgesindedirler.

3. Kaç numaralı yerde kasırgaların görülme ihtimali daha yüksektir?

Cevap: I ve III. yerlerde.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 266 Cevabı

1. Cevap: D

2CevapB

3. Cevap: E

4. Cevap: C

5. Cevap: E

6. CevapA

10. SINIF GÜN YAYINLARI COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın