Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörler

Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörler nelerdir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bir bölgede canlı çeşitliliğinin sayıca fazla olmasına biyolojik çeşitlilik adı verilir. Her ekosistemin kendine özgü doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliği vardır.

Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği açısından zengin olma sebepleri;

  • Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi
  • Farklı türden su kaynaklarına sahip olması (deniz, göl,  akarsu, ırmak gibi)
  • Toprak tipi olarak çeşitlilik göstermesi
  • Her bölgede bulunan yükselti değerlerinin farklı olması
  • Büyük kanyonlara, farklı tipte mağaralara sahip olması
  • Buzul dönemindeki olumsuz iklim koşullarından az etkilenmiş olması
  • Üç kıtanın birleştiği noktada yer alması

Türkiye’de biyolojik çeşitlilik oldukça fazladır. Bu durum ülkemize ekonomik, ekolojik ve kültürel birçok fayda sağlar. Bu duruma örnek olarak dünyada çok az bölgede yetişen bitkileri ülkemizde yetiştirerek ihraç edebiliyoruz. Sayısı azalmış ve dünya üzerinde çok az bulunan hayvanları, bitkileri incelemek için turistler ülkemize gelmektedir. Ülkemizde biyolojik çeşitliliğin fazla olmasında coğrafi konumu son derece önemlidir. Orta enlemlerde bulunan ülkemizde dört mevsim tam olarak yaşanmaktadır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişiminde bulunan ülkemiz tarihte birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Bu durum özellikle eski dönemlerde kültürler arası etkileşimi buna bağlı olarak biyolojik çeşitliliği de artırmıştır. Ülkemizde alçak rakım, yüksek rakım, nemli ve kurak bölgeler bulunur. Ayrıca topografik yapısı ve toprak çeşitliliği birçok canlının yaşaması açısından elverişlidir. Canlılık için en önemli ihtiyaçlardan biri olan su ülkemizde bol miktarda bulunur. Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde birçok akarsu, nehir gibi tatlı su kaynakları da bulunur.

10. SINIF MEB YAYINLARI BİYOLOJİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın