10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Selçuktan Sökeye Cevapları – derskitabicevaplarim.com

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Selçuktan Sökeye Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 9. Ünite Haber Metni  Sayfa 300, 301, 302, 303 Selçuktan Sökeye Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 300 Cevabı

1. “Yolculuk önce seni sözsüz bırakır, sonra da iyi bir hikâye anlatıcısına dönüştürür.” sözü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi sözlü olarak paylaşınız.

 • Cevap: İnsanın yolculuk yaparak gezerek görerek kültürüne ve kendi birikimine kattıklarından bahsedilmektedir.

2. Sizce çok okuyan mı yoksa çok gezen mi bilir? Düşüncelerinizi nedenleriyle söyleyiniz.

 • Cevap: Bence ikisi de bir çok yeni şey öğrenir. Mesela çok okuyan o yerlerin havasından dokusundan mahrum kalır çok gezen ise okuyan kadar yerler ile ilgili bilgi sahibi olamaz.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 302 Cevabı

1. • Akdeniz’i müjdeleyen masmavi bir deniz ıssız kıyılarda köpüklenip duruyor.
• Ufukta Sisam adasının oynak çizgileri beliriyor.
Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki cümlelerde geçen mecazlı ifadelerin altını çiziniz. Bu ifadelerin metnin türüne olan katkısını açıklayınız.

 • Cevap: köpüklenip duruyor.   ///////  Sisam adasının oynak çizgileri

2. Tarihî değerlere önem verilmemesi yazara göre ne gibi sonuçlar ortaya çıkarır? Bu konuyla ilgili yazarın düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

 • Cevap: Yazar Yok olmaya yüz tutmuş anıtlarımızı hiç değilse kâğıt üstünde saklama çalışmaları başarılı olabilir der.

3. İnsanların yaşadıkları çevreye önem vermemeleri ne gibi sonuçlar doğurur? Metinden hareketle yorumlayınız.

 • Cevap: Çevre bilinci yoksa orada bozulmaya yüz tutmuş bir çevre de vardır demektir. Ne yazık ki insanlar çevrenin kıymetini pek bilmiyorlar. Onu kirletiyorlar onun yok olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Oysa çevre gitti mi bizlerin de yok olacağını göremiyorlar.

4. Bir gezi yazısında gözlem ne kadar önemlidir? Metinde geçen gözleme dayalı cümlelere örnekler- bulunuz.

 • Cevap: Bence çok önemlidir. Yazarın kendi şahsi görüşleri ve duygularını ancak gözlem yaptıktan sonra daha iyi bir şekilde okurla paylaşabildiğini önceki yazılardan hareketle bilmekteyiz.

5. Yazar gezip gördüğü yerler ile ilgili öznel düşüncelere yer vermiş midir? Açıklayınız.

 • Cevap: Vermiştir. Örnek olarak:
 • Açık havada güzel bir sinema, panoramik perdesi var, ses tertibatı iyi.

6. Metnin türü ile yazarın bakış açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap: Yazarın bakış açısı hakim ve gözlemci bakış açısıdır. Hem iyi bir gözlem yapan kahramanın ağzından hem de olaylara dışarıdan bakan anlatıcı aracılığıyla metin oluşturulmuştur.

7. Metinde gezi yazısı türünün hangi özellikleri görülmektedir?

 • Cevap:
 • Gezi yazılarında çoğu kez kronolojik zamanlı plân uygulanır. Gezi için yapılan hazırlıklar; yolculuk, yolculuk sırasında görülen ilgi çekici olaylar; varış, varıştaki ilk izlenimler.
  — Gezi yazılarında da kendinden önceki söylenmişlerden, yazılmışlardan ayrı olmak önemlidir. Aynı yerler daha önce de başkaları tarafından görülmüş, yazılmış olabilir. İkinci gidişte görülenlerle, ilk gidişte görülenler arasındaki farklara bile değinmek gerekir. Bu da gezi yazılarının zamanla tarihsel belge olduğunu ortaya koymaktadır.
  — Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma ile, bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemeli, anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığı, önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.

8. Metinde anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarının hangilerinden yararlanılmıştır? Bunları aşağıdaki şemalara yazınız.

Anlatım Biçimleri: Betimleme, öyküleme

Düşünceyi Geliştirme Yolları: Karşılaştırma, tanımlama

9. Metnin konusunu ve ana düşüncesini belirleyiniz.

 • Cevap: Metnin konusu yazarın yolculuklardan önce otobüs ile ilgili gözlemleri sona da kendi yaşamından hareketli o güzel günlerin özlemini anlatmaktadır.

10. Metinde yazar gezip gördüğü yerin sosyal, siyasi, tarihî değerlerine yer vermiş midir? Metnin yazıldığı dönemin gerçekliğinden yola çıkarak açıklayınız.

 • Cevap: Vermiştir. Çünkü özellikle Han ile ilgili gerekli çalışmaların yapılabileceği düşüncesini paylaşımı hem tarihi hem de halkın geleceği için önemli olan kültürel üretim ve birikimin olmasını kolaylaştırmaktadır.

10. SINIF MEB YAYINLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın