3. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe – derskitabicevaplarim.com

3. Tema Millî Mücadele ve Atatürk Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Cevapları 7. Sınıf Türkçe

3. tema millî mücadele ve atatürk ölçme ve değerlendirme cevapları ve soruları, dörtel yayıncılık 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 94-95-96-97 millî mücadele ve atatürk teması

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık 3. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa 94-95-96-97

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 94 Cevabı

“Hürriyet ve İstiklâl benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olması ile kaimdir. Ben yaşayabilmek için müstakil bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple millî istiklâl bence bir hayat meselesidir. Milletin ve memleketin menfaatleri gerektirdiği takdirde, milletlerden her biri ile dostluk ve siyasi münasebetleri takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de, bu arzusundan vazgeçinceye kadar amansız düşmanıyım.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

A. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk, karakter özelliklerini hangi kavramlarla açıklıyor?

 • Cevap: “Hürriyet ve İstiklâl benim karakterimdir. Bence bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olması ile kaimdir.” diyerek açıklamaktadır.

2. Milletlerin gelecekte ayakta kalması Atatürk’e göre nelere bağlanmıştır?

 • Cevap: Bir millette şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi, mutlak o milletin hürriyet ve istiklâline sahip olması ile ayakta kalacağını söyler.

3. Parçadan, Atatürk’ün kişilik özellikleriyle ilgili neler çıkarabiliriz?

 • Cevap: Lider, vatansever, geleceği önceden göre düşünceli ve kararlı biri olduğu anlaşılır.

4. Atatürk, hangi şartlarda, kimlerin düşmanı olabileceğini belirtiyor? Niçin?

 • Cevap: Milleti esir etme düşüncesi ile gelirlerse bunları düşman sayacağını söyler.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 95 Cevabı

B. Aşağıda verilen geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanarak cümleleri tamamlayınız.

oysaki-bir başka deyişle-özellikle-ilk olarak-son olarak

 • Cevap:

Türk ordusu halkın sevinç gözyaşları arasında İzmir’e giriyordu bir başka deyişle düşmanı yurdumuzdan temizliyordu.
Halkı hiçe sayanlara özellikle halkın tercihini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi.
Atatürk, ilk olarak Erzurum’da son olarak da Sivas’ta kongre yaptı.
Törende ilk olarak kürsüye Atatürk çıktı bir başka deyişle bu törenin en önemli konuğu o idi. Bu nedenle özellikle onun konuşması gerekirdi.

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.

Ümit Yaşar OĞUZCAN

1. Yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tema, Atatürk sevgisidir.
B) Birinci kişili bir anlatımı vardır.
C) Benzetmelerden yararlanılmış.
D) Fiiller dilek kipiyle çekimlenmiştir.

 • CevapD

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi kurulmuştur?

A) Atatürk Şehit Asker Anıtı’nın temelini atmak için Dumlupınar’a gitmiş.
B) Atatürk’ü götüren tren Ankara’dan Eskişehir’e kadar bütün istasyonlarda durdu.
C) Atatürk, törende konuşma yapmak için kürsüye çıktı.
D) Atatürk, yorucu bir yolculuk yaptığı için çadırda dinlendi.

 • CevapD

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Sayfa 96 Cevabı

Nasıl söylerim öldüğünü nasıl,
Bir ışık vurmuş yüzümüze.
Atatürk’üm bakıyor besbelli,
Çeki düzen verelim üstümüze

3. Yukarıdaki şiirde fiil türünde kaç kelime vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 • CevapD

4. Yukarıdaki şiirde geçen fiiller aşağıdaki hangi zaman ekini almamıştır?

A) Şimdiki zaman
B) Gelecek zaman
C) Geniş zaman
D) Öğrenilen geçmiş zaman

 • CevapB

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili oluş bildirmektedir?

A) Atatürk, Millî Mücadele’yi Samsun’dan başlattı.
B) Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı kazanmak için çok çalıştı.
C) 15 Temmuz gecesi halk, darbecilerin karşısında çığ gibi büyüdü.
D) Millet diriliş destanını o gece yeniden yazdı.

 • CevapC

6. “Darbeciler geleceğimizi ve istikbalimizi ipotek altına almak istediler.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanımı

 • CevapB

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili yapı yönünden farklıdır?

A) Atatürk, dinleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.
B) Düşünce özgürlüğünün en değerli temsilcisi olacaksınız.
C) Atatürk, ülke gençliğine düşen görevi belirtti.
D) Tören yerinde çadırlar kurulmuştu.

 • CevapB

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık Millî Mücadele ve Atatürk Teması Sayfa 94-95-96-97 3. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.


7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI CEVAPLARI DÖRTEL YAYINCILIK

Yorum yapın