5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 161-163 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 161-163 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 161, 162, 163 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A) 6/10=0,6    B) 8 tam 14/100= 8,14    C) 12 tam 762/1000= 12,762   D) 38/100= 0,038

2) Okunuşu “yüz seksen dört tam binde beş yüz kırk yedi” olan ondalık gösteriminin basamak adlarını ve basamak değerlerini verilen tablo üzerinde gösteriniz. // 184,547

3) Aşağıdaki verilen ondalık gösterimlerle okunuşlarını eşleştiriniz.
5,40 –> Beş tam yüzde kırk
20,04 –> Yirmi tam yüzde dört     
0,04 –> Sıfır tam yüzde dört       
5,498 –> Beş tam binde dört yüz doksan sekiz      

4) Kesir kısmı 405, tam kısmı 56 olan ondalık gösterimin onda birler basamağındaki rakam kaçtır? // 56,405

5) Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

0,39  0,3   5,7   5,75  15,82   8,009  8,18

15,82 > 8,18 > 8,009 > 5,75 > 5,7 > 0,39 > 0,3

6) Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde 0,6 ve 0,1 ondalık gösterimlerini işaretleyiniz

7) Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde A noktasına karşılık gelen ondalık gösterimi yazınız.

8) Aşağıdaki işlemlerde ? işareti ile gösterilen rakamları yazınız.

9) Aşağıdaki işlemleri yapınız.

10) Aşağıda verilen kesirlerden hangisinin % sembolü ile gösterimi yanlıştır?

A) 38/100= %38   B) 9/100=%100  C) 83/100= %83 D) 48/100= %48

11) Aşağıda % sembolü ile verilen ifadelerin hangisinin ondalık gösteriminde hata yapılmıştır?

A) %33 = 0,33    B) %1 = 0,01    C) %67 = 0,67    D) %9 = 0,9

12) 0,38 + 0,03 + 0,2 toplamının % sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) %45   B) %53   C) %61   D) %62

13) Aşağıdaki gösterimleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

a) %22   b) 28/100   c) %19  d) 9/100

Cevap: b > a > c > d

14) Aşağıdaki gösterimleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

a) 7/25    b) 3/20   c) 0,13    d) %11

Cevap : d < c < b < a

15) 700 kg balın %70’i satılıyor. Geriye kaç kg bal kalmıştır?

%30 kalan 700 x 30 / 100 = 210 kg 

16) 850 TL’ye alınan bilgisayar %25 kâr ile kaç TL’ye satılır?

850 x 25 / 100 = 212,5 TL

850 + 212,5 = 1062,5 TL

17) 900 TL’lik etiketi olan bir televizyon %22 indirimle kaç TL’ye satılır?

900 x 22 / 100 = 198

900 – 198 = 702

18) Bir marketteki 120 adet süt şişesinin %10’u raflara dizilirken kırılıyor. Geriye kaç adet süt şişesi kalmıştır?

120 x 10 / 100 = 12

120 – 12 = 108

19) Yumurtanın tanesini 30 kuruştan alıp %10 kârla satan bir bakkal, 250 yumurtanın satışından kaç TL kâr elde eder?

30 x 10 / 100 = 3

250 x 3 = 750 = 7,5 TL kar

20) Bir satıcı 200 TL’ye aldığı bir malı %30 zararla, 300 TL’ye aldığı bir malı ise %40 kâr ile satıyor. Satıcının bu iki satıştaki kâr-zarar durumu ne olur?

200 + 300 = 500 TL alıyor

200 x 30 / 100 = 60 TL zarar 140 TL’ye satıyor

300 x 40 / 100 = 120 TL kar 420 TL’ye satıyor

420 + 140 = 560 TL’ye satıyor 

560 – 500 = 60 TL kar ediyor

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın