5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 192 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Sayfa 192 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

SORULAR

1) Aşağıdaki şekillerden hangisi çokgendir?

Cevap : B

2) Aşağıdaki çokgenleri isimlendirerek iç açılarını gösteriniz.

3) KRTY dörgeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) [RT], KRTY dörgeninin kenarıdır

B) [YR], KRTY dörtgeninin köşegenidir

C) K köşesi, KRTY dörtgeninin köşesidir

D) KRTY dörtgeninin 6 kenarı vardır. // 4 kenarı var

4) Aşağıdaki cümleleri okyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız.

(D) Üçgenin köşegeni yoktur.

(Y) Beşgenlerin dört kenarı vardır.

(D) Köşegen komşu olmayan köşeleri birleştirir.

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın