5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 209-213 Cevapları - derskitabicevaplarim.com

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Sayfa 209-213 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Soruları Sayfa 209 210, 211, 212, 213 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

1) Başlangıç noktaları aynı olan zıt yöndeki iki ışın birleşirse aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Nokta B) Doğru parçası C) Doğru D) Işın

2) Yukarıdaki doğrunun farklı gösterimlerini yazınız.

3) Gösterimi [RS olan şekli çiziniz.

R •______>S

4) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bu cümleler doğru ise noktalı yere “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(Y) a) Aynı düzlemdeki iki doğru birbirlerine paraleldir. 
(D) b) Birbirine paralel iki doğruyu göstermek için “ // ” sembolü kullanılır. 
(Y) c) Birbirine çakışık olan doğrular, birbirlerine paraleldir. 

5) Aşağıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen noktalardan yararlanarak AF ışınını, CF doğru parçasını ve AC doğrusunu çiziniz.

6) Aşağıdaki kareli kâğıt üzerinde verilen S noktasının Y noktasına göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade ediniz.

6 birim yukarı 7 birim sağda

7) Aşağıdaki doğru parçalarına eşit uzunlukta doğru parçaları çiziniz.

8) Aşağıda verilen doğru parçalarından paralel olanları sembol kullanarak gösteriniz.

9) Aşağıdaki fotoğraf üzerinde paralel doğru parçaları işaretleyiniz.

10) Aşağıdaki açılardan hangisi dar açıdır?

Cevap : A

11) Aşağıdaki doğrulara, verilen noktalardan dikme çiziniz.

12) Aşağıdaki noktalı kâğıda birer tane dar, dik ve geniş açı çizerek isimlendiriniz.

13) Yanda noktalı kâğıt üzerine çizilmiş olan açı aşağıdaki gösterimlerden hangisiyle belirtilmez?

Cevap : B

14) Aşağıda verilen çokgenlerin isimlerini noktalı yerlere yazınız.

Sırası ile; Üçgen, Yamuk, Altıgen, Beşgen

15) Aşağıda verilen çokgenlerden köşegeni olmayanları işaretleyiniz.

2 ve 4. sırada olanlar

16) Yanda verilen ŞNYR dikdörtgeninin;
a) Kenarlarını, // [Ş,R] [Y,N]
b) Köşegenlerini, // [Ş,Y] [R,N]
c) Köşelerini, // Ş, R, Y, N
ç) İç açılarını yazınız. // 90o

17) Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına ve açılarına göre çeşitlerini belirtiniz.

Eşkenar üçgen, dik üçgen, ikizkenar üçgen, çeşitkenar üçgen

18) Aşağıdaki noktalı yerlere üçgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz ve bu şekilleri isimlendiriniz.

19) Aşağıdaki üçgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz.

1. Üçgen

55 + 55 = 110 

180 – 110 = 70

2. Üçgen

135 + 23 = 158

180 – 158 = 22

20) ABCD dikdörtgen [AC] ve [BD] köşegen olduğuna göre m(DEC) kaç derecedir?

33 + 33 = 66

180 – 66 = 114

21) “ Kare ve eşkenar dörtgenin köşegenleri kenar uzunluğuna eşittir.
Yukarıdaki cümleyi doğru olacak şekilde tamamlayınız

22) ABCD paralelkenarında m(C) = 71o ve m(DEB) = 90o ise m(ADE) kaç derecedir?

71 + 90 = 161

180 – 161 = 19

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın