5. Sınıf Meb Matematik Sayfa 248-249 Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Sayfa 248, 249, Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Sayfa 248, 249 Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 248 Cevabı

1) Kareli zemin üzerinde verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) m // k B) m | d C) n | p D) k // p

2) Kareli bir zeminde C noktası B noktasının 3 birim sağında, 1 birim yukarısındadır. B noktası da A noktasının 2 birim solunda, 3 birim aşağısındadır. Buna göre A noktasının C noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1 birim solunda 2 birim yukarısındadır.
B) 1 birim solunda 2 birim aşağısındadır.
C) 1 birim sağında 2 birim aşağısındadır.
D) 1 birim sağında 2 birim yukarısındadır.

3) Noktalı kâğıtta verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) LTK dar açıdır. B) MTO dik açıdır. C) PTM geniş açıdır. D) NTL dik açıdır.

4) Yanda verilen noktaların hangi ikisi birleştirildiğinde oluşan doğru parçası AB doğru parçasına paralel olur?
A) G ve H B) C ve G C) E ve C D) C ve D

5) Şekildeki çokgenin herhangi bir köşegeninin çizilmesiyle aşağıdaki çokgenlerden hangisi elde edilemez?
A) Dörtgen B) Beşgen C) Altıgen D) Yedigen

6) Şekle göre aşağıda verilen hangi üç noktanın birleştirilmesiyle bir dik üçgen oluşur?
A) A, B, F B) B, E, D C) F, C, A D) D, B, F

7) İzometrik kâğıtta verilen üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) ABE eşkenar üçgendir.
B) ADE dar açılı üçgendir.
C) ADC çeşitkenar üçgendir.
D) ACB geniş açılı üçgendir.

9) Yandaki şekilde ABCD paralelkenar, ABE eşkenar üçgendir. m(CBE) = 45o olduğuna göre m(DAE) kaç derecedir?
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın