6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları FCM Yayınları Sayfa 10 Cevapları

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayınları sayfa 10 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 10 cevabı fcm yayınları görmek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı FCM Yayınları Sayfa 10 Cevapları


Peygamber denince aklınıza neler geliyor? Hangi peygamberlerin adlarını biliyorsunuz?

• Cevap: Peygamberler, Allah yolunda ömürlerini ve canların veren kişilerdir. İnsanoğlun çok sıkıntı çekerlerdi. Peygamber efendimizi tasvir edelim ;

Kur’an’da adı geçen peygamber isimleri ve anlamları

1. Hz. Adem (a.s)

2. Hz. Idris (a.s)

3. Hz. Nuh (a.s.)

4. Hz. Hûd (a.s)

5. Hz. Salih (a.s)

6. Hz. Ibrahim (a.s)

7. Hz. Ismail (a.s)

8. Hz. Lût (a.s)

9. Hz. Ishak (a.s)

10. Hz. Yakûb (a.s)

11. Hz. Yusuf (a.s)

12. Hz. Eyyûb (a.s)

Yüce Allah (c.c.) tarih boyunca farklı toplum ve milletlere birçok peygamber göndermiştir. Peygamber: Kelime olarak resul, nebi, elçi, haber getiren kimse gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak ise peygamber: Allah’ın (c.c.) kendi katından kullarına göndermiş olduğu inanç ve ibadet esaslarını, ahlaki kuralları, bütün emir ve yasakları insanlara bildirmekle görevlendirdiği kimselere denir. Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın (c.c.) gönderdiği peygamberlerden bazılarının adı geçmekte, onların hayatları ve toplumlarını hak dinine davet ederken verdikleri mücadeleler hakkında bilgiler verilmektedir. Bu durum bir ayette şöyle belirtilmektedir: “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var…”’ Başka bir ayette de Peygamberimize (s.a.v.) hitaben şöyle buyrulur: “Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı (peygamber) gelip geçmiş olmasın.” Allah’ın (c.c.) insanlığa gönderdiği ilk peygamber Hz. Âdem (a.s.),*** son peygamber ise Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). Bir ayette, “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”^ buyrulur. Bunun yanında kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de; Hz. Nuh (a.s.), Hz. Hud (a.s.), Hz. Salih (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. Davud (a.s.), Hz. Süleyman (a.s.), Hz. İsa (a.s.) gibi peygamberlerden de söz edilir.

Peygamberlik çalışıp çabalamakla elde edilemez. Yüce Allah (c.c.), peygamberleri insanlar arasından kendisi seçip görevlendirmiştir. Bununla ilgili olarak bir ayette, “…Allah, elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir…” buyrulur. Bu konu başka bir ayette de şöyle ifade edilir: “İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu (peygamberliği) dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.”

İslam kültüründe peygamberlik kurumu, nübüvvet veya risalet kavramıyla ifade edilmektedir. Nübüvvet ve risalet, Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik anlamına gelir.

c.c.: “Celle Celâlühû” ifadesinin kısaltılmış hâlidir. “Şanı yüce olan” anlamında Allah’ın isminden sonra söylenir, s.a.v.: “Sallallahü aleyhi vesellem.” ifadesinin kısaltılmış hâlidir. “Allah’ın selam ve esenliği onun üzerinde olsun.” anlamına gelir.
a.s. : “Aleyhisselam.” ifadesinin kısaltılmış hâlidir. “Allah’ın selamı onun üzerine olsun.” anlamına gelir.
(1) Dinf Terimler Sözlüğü, s. 294.
(2) Mü’min suresi, 78. ayet.
(3) Fâtır suresi, 24. ayet.
(4) Ahzâb suresi, 40. ayet.
(5) bk. Mü’minün, 23-30. ayetler; A’râf suresi 65-72. ayetler; A’râf suresi, 73-79. ayetler; Enbiyâ suresi, 51-73. ayetler; Bakara suresi, 54-93. ayetler.
(6) En’am suresi, 124. ayet.
(7) Cuma suresi, 4. ayet.

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ FCM YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayıncılık sayfa 10 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları sayfa 10 fcm yayıncılık ile ilgili sorularını varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.


Yorum yapın