6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları FCM Yayınları Sayfa 9 Cevapları

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayınları sayfa 9 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 9 cevabı fcm yayınları görmek için aşağıdaki görsele bakabilirsiniz.

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı FCM Yayınları Sayfa 9 Cevapları


1. “Peygamber, tebliğ, mucize ve vahiy” kavramlarının anlamlarını Dinî Terimler Sözlüğü, Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırarak öğreniniz.

• Cevap:

Peygamber: İslam dinine göre, Tanrı’ca özel olarak görevlendirilen, insanlara Tanrı’nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse.

Tebliğ: Resmi bir makam, kurum, kuruluşça herhangi bir durumu ilgililere duyurmak, bildirmek ereğiyle yazılan yazı.

Mucize: Akıl yoluyla açıklanamayan, bu yüzden de Tanrısal bir güç tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü olay.

Vahiy: Tanrı tarafından Tanrısal bir buyruğun ya da düşüncenin peygambere bildirilmesi, Tanrısal esin.

2. İlahi kitapların adlarını ve hangi peygamberlere gönderildiğini araştırıp defterinize not ediniz.

Cevap:

Dört büyük ilahi kitabın adını ve hangi peygamberlere gönderildiği
Tevrât: Hz. Musâ (as]’a indirilmiştir. Ancak bugün üç Tevrât vardır.
Zebur: Hz. Davut (as)’a indirilmiştir.
İncil: Hz. İsa (as)’a indirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim: Hz. Muhammed (sav)’e indirilmiştir.

3. Hz. Âdem (a.s.) kıssası hakkında İslam Ansiklopedisi, peygamberler tarihi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan bilgi edininiz.

• Cevap:

Hz. Adem Kimdir?
İlk peygamber Hz. Adem’in bir diğer lakabı Safiyullah’tır. Safiyullah, Allah tarafından seçilmiş olan demektir.
 Hz. Adem’in Hayatı ve Kıssası
Allahu Teala Hz. Adem’i yarattıktan sonra Hz. Havva’yı yaratmış ve onlara cennette yaşamalarını emretmişti. Allah, onlara tüm ağaçlardan yiyebilecekleri, yalnızca bir ağaçtan yememeleri gerektiğini, aksi takdirde zalimlerden olacaklarını bildirdi.
Ancak Allah’ın Hz. Adem’e secde edin emrine itaat etmeyen ve sonsuza kadar lanetlenen şeytan, yılan kılığında cennete girdi. Şeytan, Hz. Adem ve eşine, yasak ağaçtan yedikleri takdirde sonsuza kadar yaşayacakları vesvesesini verdi.
Allah’ın emrine uymayan Hz. Adem ve Hz. Havva cennetten yeryüzüne indirilerek cezalandırıldı. Ancak sonsuz mağfiret sahibi Allah, öncesinde her ikisinin de tövbesini kabul etti.
Kuran’ı Kerimde Hz. Adem’in oğulları Habil ile Kabil’in kıssası da anlatılır. İnsanlarla birlikte yeryüzüne indirilen şeytan, Kabil’e de vesvese vermiş ve kardeşini kıskanmasına neden olmuştur. Kuran’ı Kerim’de yeryüzündeki ilk fitnenin Kabil’in Habil’i öldürmesi olduğu yazar.

4. Peygamberlere niçin ihtiyaç vardır? Araştırınız.

• Cevap: Peygamberlere ihtiyaç duyulmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz; Allah’ın (c.c) varlığını aklıyla kavrayabilen insan, O’nun zât ve sıfatlarını anlamada tek başına yetersiz kalır. Bu sebeple Allah (c.c) hakkında bilgi sahibi olmak için peygamberlere ihtiyaç duyar. … Bunun için de peygamberlere muhtaçtır

5. Kur’an-ı Kerim mealinden Ahzâb suresinin 21. ve Kalem suresinin 4. ayetinin anlamlarını bulup defterinize yazınız.

• Cevap: Rabbimiz, Kalem Suresi 4. ayetinde şöyle buyurmaktadır; “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” Ahzab Suresi 21. ayetinde ise şöyle buyrulmaktadır; “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.

6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ FCM YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

6. SINIF DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi fcm yayıncılık sayfa 9 cevapları en güncel haliyle sitemizde. 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları sayfa 9 fcm yayıncılık ile ilgili sorularını varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.


Yorum yapın