6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 218-221 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Sayfa 218, 219, 220, 221 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) Bir cebirsel ifadede, bir sayı ile bir ya da birden çok değişkenin çarpımına katsayı denir.
(D) 7k – 11 cebirsel ifadesinin 2 tane terimi vardır.
(Y) 3x + 27 cebirsel ifadesinin sabit terimi 3’tür.


(D) 8/15y – 4 cebirsel ifadesinin katsayıları 8/15 ve –4’tür.

2. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.• 5x – 2 = Bir sayının 5 katının 2 eksiği
• 3k +1 = Bir sayının 3 katının 1 fazlası
• 7x² = Bir sayının karesinin 7 katı
• 2 . (3 + y) = Bir sayının 3 fazlasının 2 katı
• 2/3a – 4 = Bir sayının 2/3 katının 4 eksiği

3. 3 • (7y – 11) cebirsel ifadesinin y = 8 için hangi değeri alacağını bulunuz.

y = 8 için;
= 3 . (7y – 11)
= 3 . (7.8 – 11)
= 3 . (56 – 11)
= 3 . 45
= 135

4. c bir değişken ve 1 bir doğal sayı olmak üzere c c c 1 1 1 1 modellemesi aşağıdakilerden hangisinin cebirsel karşılığıdır?

A) 7c B) 7 C) 3c + 4 D) 4c + 3

C seçeneği 3c + 4 doğru cevaptır.

5. Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir?
A) 28a2bc – 3ab
B) x + 2y –xy + 10
C) 2014kpr + 208k2p
D) 1234a2 +2ac + 1980d

B seçeneği doğru cevaptır. Harfler değil işlem öncesi sayıları esas alınız. A, C ve D seçenekleri 3 terimlidir. Sadece B seçeneği 4 terimlidir.

6. Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3/5xy2 terimi ile benzerdir?
A) 208xy B) 3x2y C) 3/5x D) xy2

D seçeneği doğru cevaptır. x var ve y² var.

7. Aşağıdaki tabloyu verilen cebirsel ifadelere göre tamamlayınız.

Cebirsel İfadeTerim SayısıSabit TerimKatsayılar Toplamı
8z – 52-58-5 = 3
12a + 7b2Yok12 + 7 = 19
9d² + 3d – 113-119+3-11 = 1
7 – 5x277-5 = 2
9b – 2a2Yok9-2 = 7
5a + 9c + 213215+9+21 = 35
4a + 7b + 8ab – 14-14+7+8-1 = 18

8. ⌂ –> v ve 1 △ –> 1 olmak üzere 5v + 1 ile v + 3 cebirsel ifadelerini modelleyerek toplayınız.

5v + 1 = ⌂⌂⌂⌂⌂▲
v + 3 =
⌂▲▲▲

9. Bir belediye, ekmek fırınlarının sağlık koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını araştıracaktır. Bu araştırmasını hazırladığı anket ile yapmak istese, bu ankette aşağıdaki sorulardan hangisine gerek yoktur?
A) Çalışanlarınız temizlik koşullarına uygun kıyafetler giyiyor mu?
B) Düzenli olarak ilaçlama yapıyor musunuz?
C) Fırını hangi sıklıkla temizliyorsunuz?
D) Günde ortalama kaç kişi ekmek alıyor?

D seçeneği doğru cevaptır. D seçeneğinin sağlık koşulları ile ilgisi yoktur.

10. Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.

Tablo yada grafik oluşturabilirsiniz.

11. Bir anket konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz. Anketi arkadaşlarınıza
uygulayınız. Hazırladığınız anketin aşamalarını açıklayınız.

Anket Konusu = Spor
Araştırma Sorusu = En sevdiğiniz spor dalları hangileridir ? yada Hangi tür spor yapıyorsunuz ?

  1. Aşama = Anket konusu seçimi
  2. Aşama = Anket sorusu yada soruları seçimi
  3. Aşama = İlgili grup araştırması
  4. Aşama = İlgili grup cevapları
  5. Aşama = Tablo yada grafik oluşturma

12. Aşağıda verilen noktalı yerleri tamamlayınız.

a) Ülkemizde istatistik faaliyetlerini yürüten kurum, TÜİK – Türkiye İstatistik Kurumudur.

b) İstatistiksel verileri daha kolay yorumlamak için tablo yada grafik gibi yöntemler kullanılır.

c) Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık denir.

ç) Bir veri grubunun aritmetik ortalaması verilerin toplamı veri adet sayısına bölünerek bulunur.

d) 2, 7, 11, 18, 19, 29, ? veri grubunun açıklığı 38 ise “?“ yerine 40 gelmelidir.

13. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz.
a) 8, 15, 9, 21, 2

Aritmetik Ortalama : Sayıların Toplamı / Sayı Adeti
= 8 + 15 + 9 + 21 + 2 / 5
= 55/5
= 11

Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
Açıklık = 21 – 2
Açıklık = 19

b) 6, 14, 90, 1, 7, 20, 9

Aritmetik Ortalama : Sayıların Toplamı / Sayı Adeti
= 6 + 14 + 90 + 1 + 7 + 20 + 9 / 7
= 147 / 7
= 21

Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
Açıklık = 90 – 1
Açıklık = 89

14. Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz

Aritmetik Ortalama :
= 30 + 10 + 20 / 30
= 60 / 30
= 2 dakika

15. 8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.

Açıklık = 5
Sayılar = 1,2,2,3,4,5,5,6

16. Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının
ortalaması kaç olur?

= 3 * 80
= 240 (Üç sınavın toplamı)

= 240 + 86 / 4
= 326 / 4
= 81,5 ( Yeni aritmetik ortalama)

17. 6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama
12 olur?
A) 15 B) 17 C) 18 D) 19

= 6 * 11
= 66 ( 6 sayının toplamı)

= 12 * 7
= 84 ( Aritmetik ortalama 12 olması için sayıların toplamı)

= 84 – 66
= 18

C seçeneği doğru cevaptır.

18. Yandaki tabloda bir okuldaki 6. sınıf öğrencilerinin kız ve erkek öğrenci sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
b) 6. sınıftaki ortalama kız öğrenci sayısını bulunuz.

= 12 + 13 + 16 + 19 / 4
= 60 / 4
= 15

c) 6. sınıftaki ortalama öğrenci sayısını bulunuz.

Kız Öğrenci = 12 + 13 + 16 + 19 = 60
Erkek Öğrenci = 15 + 14 + 13 + 14 = 56

Aritmetik Ortalama : 60 + 56 / 4
= 116 / 4
= 29

19. Yukarıdaki tabloda bir kafede bir günde kadın ve erkek müşterilerin tükettiği içecek sayıları verilmiştir.
Tablonun sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.

20. Yandaki grafikte Gülperi’nin beş gün boyunca Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü sorular veriliyor.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Tabloya göre Gülperi’nin bir günde ortalama kaç Türkçe sorusu çözdüğünü bulunuz.

Pazartesi = 20
Salı = 35
Çarşamba = 25
Perşembe = 30
Cuma = 15

Aritmetik Ortalama :
= 20 + 35 + 25 + 30 + 15 / 5
= 125 / 5
= 25

b) Gülperi bir günde ortalama kaç soru çözmüştür?

Türkçe = 20 + 35 + 25 + 30 + 15 = 125
Matematik = 15 + 10 + 25 + 20 + 30 = 100

Aritmetik Ortalama = 125 + 100 / 5
= 225 / 5
= 45

c) Gülperi’nin çözdüğü matematik soru sayılarının açıklığını bulunuz.

Pazartesi = 15
Salı = 10
Çarşamba = 25
Perşembe = 20
Cuma = 30

Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
= 30 – 10
= 20

21. Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin;
a) Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini,

Sizce tiyatro mu eğlenceli sinema mı ?
b) Hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz.

Gözlem, görüşme, anket ve soru kağıdı

22. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Şirkette alınan maaşların ortalaması kaçtır?

Aritmetik Ortalama = 1800 + 1600 + 2500 + 3800 / 4
= 9700 / 4
= 2425

b) Şirketteki maaşların açıklığı kaç TL’dir?

Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
= 3800 – 1600
= 2200

c) Şirkette kimlerin maaşları ortalamanın üstündedir?

Ortalama 2425 olduğundan yönetici ve genel müdür maaşları yüksektir.

23. Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.

MağazaŞenayİremFirdevs
Minimum499550600
Maksimum10007991100

Minimum Ortalama = 499 + 550 + 600 / 3
= 1649 / 3
= 549, 66

Maksimum Ortalama = 1000 + 799 + 1100 / 3
= 2899 / 3
= 966,33

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın