6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 222-229 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Testi Sayfa 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1. 8 y + 19 cebirsel ifadesi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Sabit terimi 19’dur.
B) Katsayılarının toplamı 27’dir.
C) 3 terimden oluşur.
D) Değişkeni y’dir.

C seçeneği doğru cevaptır. Sabit terimi 3 değil 1 tanedir. 19 sabit terim.

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde cebirsel ifadeye ait sözel ifade yanlış verilmiştir?
A) a + 19: Babamın yaşının 19 fazlası
B) 2b – 4: Cebimdeki paranın 2 katının 4 TL eksiği
C) 3 • (c + 2): Tabaktaki muzların 3 katının 2 fazlası
D) 4d2: Kare şeklindeki arsanın alanının 4 katı

C seçeneği doğru cevaptır. Tabaktaki muzların 3 katının 2 fazlası 3x + 2 olmalıdır.

3. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri a = 2 ve y = 5 için en büyüktür?
A) 2a2 + 5y B) 5a – 2y C) 4a + 3y D) y2 + 1/2a

A = 2a² + 5y
A = 2.2² + 5.5
A = 2.4 + 25
A = 8 + 25
A = 33

B = 5a – 2y
B = 5.2 – 2.5
B = 10 – 10
B = 0

C = 4a + 3y
C = 4.2 + 3.5
C = 8 + 15
C = 23

D = y² + 1/2 a
D = 5² + 1/2 . 2
D = 25 + 1
D = 26

A seçeneği doğru cevaptır.

4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir ikizkenar üçgenin çevresi 2a + b cebirsel ifadesi ile gösterilebilir.
B) Bir dikdörtgenin çevresini gösteren cebirsel ifade 2 • (x + y) olabilir.
C) Bir eşkenar dörtgenin çevresi 4c cebirsel ifadesi ile gösterilebilir.
D) Bir karenin çevresini anlatan cebirsel ifade a2 olabilir.

5. Aşağıdakilerden hangisi benzer terim çifti olamaz?
A) 49y2 ile 3/5y2 B) 2xy ile 2070xy C) 62ax2 ile 7a2x D) 3/4mt ile 100mt

C seçeneği doğru cevaptır. İlk değişkende x² , ikinci değişkende a² mevcuttur.

6. Rehberlik Araştırma Merkezi, bir tiyatro oyununun kız ve erkek çocukları üzerindeki olumlu etkileriyle
ilgili bir araştırma yapmak istiyor. Bu araştırmada veri toplamak için başvurulacak araştırma grubu
hangisidir?
A) Liseli gençler
B) Üniversite öğrencileri
C) Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri
D) Küçük çocuğu olan anneler

C seçeneği Ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri doğru cevaptır.

7. Yandaki tabloda bir okul kantininde 5 gün boyunca satılan simit ve tost sayıları veriliyor. Tabloya
göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece salı günü satılan tost sayısı simit sayısından fazladır.
B) Cuma günü satılan tost ve simit sayıları birbirine eşittir.
C) Tost ve simit satışlarındaki en büyük fark perşembe günü olmuştur.
D) Tabloya göre “Bu okuldaki öğrenciler, tostu simitten daha çok seviyor.” sonucu çıkarılabilir.

D seçeneği Tabloya göre “Bu okuldaki öğrenciler, tostu simitten daha çok seviyor.” sonucu çıkarılabilir ifadesi yanlıştır. Sevmek yada sevmemek ile ilgili tabloda veri yoktur.

8. Yandaki tabloda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 100 alan erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından fazladır.
B) Notu 60 ve 70 olan öğrenci sayıları birbirine eşittir.
C) Bu sınıfın mevcudu 50 kişidir. 
D) Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır.

D seçeneği Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır doğrudur. Kız öğrenci sayısı 23, erkek öğrenci sayısı 27 ‘dir.

9. 17, 49, 78, 6, 27, 66 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60 B) 62 C) 72 D) 78

C seçeneği 72 doğru cevaptır.
Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
Açıklık = 78 – 6
Açıklık = 72

10. Ozan, Samet ve Sefa’nın yaşlarının ortalaması 8’dir. Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna
göre Sefa’nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6 B) 9 C) 10 D) 11

Ozan – Samet – Sefa = 8 * 3 = 24 (yaşları toplamı)

Ozan ve Samet = 9 * 2 = 18

Sefa = 24 – 18
Sefa = 6

A seçeneği 6 doğru cevaptır.

11. 8, 15, 102, 4, 46, 59, ? 

Yukarıda verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer

99 = 102 – x

x = 102 – 99

x = 3

C seçeneği 3 doğru cevaptır.

12. Bir ortaokulda öğrencilerinin kahvaltı yapma alışkanlıkları araştırılmış ve elde edilen bilgiler yandaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 5. sınıf öğrencilerinin 2/3 ’si kahvaltı yapıyor.
B) 7. sınıfta kahvaltı yapan ve yapmayan öğrencilerin sayıları birbirine eşittir.
C) 8. sınıfta kahvaltı yapan 105 öğrenci vardır.
D) 6. sınıf öğrencilerinin sayısı 190 dır.

D seçeneği 6. sınıf öğrencilerinin sayısı 190 dır doğru cevaptır. 6. Sınıf öğrenci sayısı 105 + 75 = 180 ‘dir.

13. 25, 40, 45, 50, 20, 70, 49, 21, 40

Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır. Bu veri grubunun sırasıyla açıklığı ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) 50, 40 B) 48, 42 C) 36, 63 D) 28, 60

Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
= 70 – 20
= 50

Aritmetik Ortalama = Sayılar Toplamı / Sayı Adeti
= 25 + 40 + 45 + 50 + 20 + 70 + 49 + 21 + 40 / 9
= 360 / 9
= 40

A seçeneği 50, 40 doğru cevaptır.

14. 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

= 18 * 5
= 90 (5 sayının toplamı)

= 3 * 5 = 15 (Sayılar arttırımı)

= 90 + 15
= 105

Yeni Aritmetik Ortalama = 105 / 5
= 21

D seçeneği 21 doğru cevaptır.

15. Fatma, sosyal bilgiler dersinin iki yazılısından 87 ve 90 puan alıyor. Öğretmeni Fatma’ya ders içi performans notu olarak 96 puan veriyor. Fatma’nın bu üç notunun aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 90 B) 91 C) 92 D) 93

Aritmetik Ortalama = Sayılar Toplamı / Sayı Adeti
= 87 + 90 + 96 / 3
= 273 / 3
= 91

B seçeneği doğru cevaptır.

16. İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?
A) 85 B) 86 C) 87 D) 88

Sayılar Toplamı = 85 * 3
= 255

90 + 78 + x = 255
168 + x = 255
x = 255 – 168
x = 87

C seçeneği doğru cevaptır.

17. Yukarıdaki tabloda bir markette bir haftada satılan kutu süt ve kutu meyve suyu sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Pazartesi satılan meyve suyu sayısı süt sayısından fazladır.
B) Cuma günü 92 kutu süt satılmıştır.
C) Pazar günü satılan süt ve meyve suyu sayılarının ortalaması 83’tür.
D) En çok meyve suyu pazar günü satılmıştır.

D seçeneği doğru cevaptır. En çok meyve suyu çarşamba günü satılmıştır.

18. Yukarıdaki grafikte Bakkal Ahmet Bey’in bir hafta boyunca sattığı ekmek ve kutu çay sayıları verilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En çok ekmek, çarşamba günü satılıyor.
B) Bakkal günde ortalama 30 ekmek satıyor.
C) Bakkal en az çayı perşembe günü satıyor.
D) Bakkalın cuma ve cumartesi günü sattığı çayın sayıları birbirine eşittir.

D seçeneği doğru cevaptır. Bakkalın cuma ve cumartesi günü sattığı çayın sayıları birbirine eşit değildir. Cuma 20, cumartesi 10 çay satılmıştır.

19. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı 48’dir?
A) 15, 24, 3, 97, 62, 1 B) 44, 25, 68, 26, 20, 53
C) 11, 90, 48, 65, 5, 7 D) 108, 92, 15, 26, 57, 10

A = 97 – 1 = 96

B = 68 – 20 = 48

C = 90 – 5 = 85

D = 108 – 10 = 98

B seçeneği 44, 25, 68, 26, 20, 53 doğru cevaptır.

20. 28, 96, 24, 44

Yukarıda verilen sayılar, bir dede ve üç torununun yaşlarını ifade ediyor. Buna göre bu veri grubunun
aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 45 B) 46 C) 48 D) 50

Aritmetik Ortalama = Sayılar Toplamı / Sayı Adeti
= 28 + 96 + 24 + 44 / 4
= 192 / 4
= 48
C seçeneği 48 doğru cevaptır.

21. Yandaki tabloda bir gümüş satıcısının bir hafta boyunca sattığı takı sayıları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü yapılan satışlarla değişmediğine göre pazar günü kaç takı satılmış olabilir?
A) 8 B) 40 C) 43 D) 50

42 yada 10 olması lazım seçeneklerde. Yanlış basılmış muhtemelen.

22. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin fen bilimleri dersinden aldıkları puanlar veriliyor. Tabloya göre kaç öğrenci sınıf ortalamasının altında not almıştır?
A) 17 B) 12 C) 9 D) 5

= (4*32) + (5*45) + (8*60) + (7*85) + (3*95) / 4 + 5 + 8 + 7 + 3
= 128 + 225 + 480 + 595 + 285 / 27
= 1713 / 27
= 63,44

4 + 5 + 8 = 17 öğrenci ortalamanın altında not almıştır. A seçeneği 17 doğru cevaptır.

23. Bir turist kafilesindeki turistlerin yaşları sırasıyla 18, 25, 30, 42, 20, 24, 35’tir. Buna göre bu verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 20 B) 22 C) 24 D) 35

Açıklık = En Büyük – En Küçük
= 42 – 18
= 24

C seçeneği 24 doğru cevaptır.

24. Isparta’daki bir halı fabrikasının 2018 yılının ilk dört ayında ürettiği ve ihraç ettiği halı sayılarının dağılımı yandaki tabloda veriliyor. Buna göre tablodaki verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A seçeneği : Yanlış
Ocak Ayı : Doğru verilmiş
Şubat Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 150 İhraç 100 yapılmış.
Mart Ayı : Doğru verilmiş.
Nisan Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 225 ihraç 200 yapılmış.

B seçeneği : Yanlış
Ocak Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 225 ihraç 100 yapılmış.
Şubat Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 150 ihraç 75 yapılmış.
Mart Ayı : Yanlış verilmiş . Üretilen 175 ihraç 50 yapılmış.
Nisan Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 200 ihraç 75 yapılmış.

C seçeneği : Doğru cevap.
Ocak Ayı : Doğru verilmiş
Şubat Ayı : Doğru verilmiş
Mart Ayı : Doğru verilmiş
Nisan Ayı : Doğru veriliş.

D seçeneği : Yanlış
Ocak Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 125 ihraç 75 yapılmış.
Şubat Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 100 ihraç 75 yapılmış.
Mart Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 150 ihraç 25 yapılmış.
Nisan Ayı : Yanlış verilmiş. Üretilen 175 ihraç 50 yapılmış.

25. Hatice Öğretmen, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine yıl sonunda okuma yarışması düzenliyor. İlk beş öğrenci okudukları sayfayı 1,3 dk, 1,7 dk, 1,9 dk, 2,1 dk ve 2,4 dakikada bitiriyor.
Buna göre öğrencilerin okuma sürelerinin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1,1 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,4

A seçeneği 1,1 doğru cevaptır.
Açıklık = En Büyük Değer – En Küçük Değer
= 2,4 – 1,3
= 1,1

26. Bir iş yerinde “çalışanların memnuniyeti anketi” yapılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bir anket formund aşağıdaki sorulardan hangisinin bulunması gereksizdir?
A) Bizimle çalışırken kendinizi değerli hissediyor musunuz?
B) İstek ve ihtiyaçlarınızın dikkate alındığını düşünüyor musunuz?
C) Aldığınız eğitime uygun bir bölümde mi çalışıyorsunuz?
D) Ailenizde herkes okuma yazma biliyor mu?

D seçeneği Ailenizde herkes okuma yazma biliyor mu? doğru cevaptır.

27. Bir ayakkabı mağazası sahibi, kadın ve erkek müşterilerinin renk tercihlerini belirlemek için yandaki tabloyu oluşturuyor. Bir hafta boyunca sattığı ayakkabıları tabloya not ediyor. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkek müşteriler en çok kahverengi ayakkabıları tercih etmiştir.
B) Kadın müşteriler en çok beyaz ayakkabıları tercih etmiştir.
C) Mağaza sahibi, kadın müşterilere günde ortalama 6 ayakkabı satmıştır.
D) Erkek müşterilerin verilerinin açıklığı 19’dur.

C seçeneği Mağaza sahibi, kadın müşterilere günde ortalama 6 ayakkabı satmıştır doğru cevaptır. 3 + 2 + 12 + 8 + 5 / 7 = 4,2 ortalamadır.

28. Bir hayvansever, kadın ve erkeklerin evcil hayvan tercihlerini merak ediyor ve araştırmaları sonucunda yandaki tabloyu oluşturuyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkeklerin tercihlerini oluşturan veri grubunun açıklığı 9’dur.
B) Kadınların en çok tercih ettiği evcil hayvan, balıktır.
C) Erkeklerden yalnızca bir kişi tavşanı tercih etmiştir.
D) Kuş tercih eden kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 5/6 ’tir.

B seçeneği Kadınların en çok tercih ettiği evcil hayvan, balıktır. yerine kedidir olacaktır.

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın