6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 279-280 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 279, 280 Alıştırmalar Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1) Aşağıda verilen arazi ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri yaparak noktalı yerleri tamamlayınız.

15 daa = 150 a
2 ha = 200 a
10 ha = 100 daa

4,2 ha = 420 a
0,3 daa = 30 a
0,08 ha = 0,8 daa

2400 a = 24 ha
180 a = 18 daa
0,5 a = 0,005 ha
0,07 a = 0,007 daa

2. Aşağıdaki arazi ölçülerinden aynı alanı gösterenleri eşleştiriniz.

0,015 dönüm = 0,015 da
15 a = 1,5 daa
0,05 ha = 5 a
0,5 daa = 5a

3) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

(D) 1 ha = 100 a
(D) 1 a = 0,1 daa
(D) Günlük hayatta en çok kullanılan ölçü birimi hektardır.
(Y) Hektar, dekara çevrilirken 100 ile çarpılır.
(D) Ar, dekara çevrilirken 10’a bölünür.

4) Aşağıda verilen arazi ölçülerini, alan ölçme birimlerinden m² ye çeviriniz.

a) 8 a = 800 m²
b) 2,7 a = 270 m²
c) 13 daa = 13 000 m²
ç) 0,42 daa = 420 m²
d) 37 ha = 370 000 m²
e) 1,28 ha = 12 800 m²

5) Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini eşleştiriniz

42 a = 4200 m²
0,42 ha = 4200 m²
4,2 a = 420 m²
420 daa = 420 000 m²

6) Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini birbirine çeviriniz.

a) 130 a = 13 daa
b) 5,2 ha = 520 a
c) 500 m² = 5 a
ç) 13 000 m² = 1,3 ha
d) 93 daa = 9,3 ha
e) 4800 a = 48 ha
f) 2,7 ha = 27000 m²
g) 43 daa = 43000 m²

7) Çiftçi Metin Bey’in 18 ha 7 a tarlası vardır. Metin Bey’in kaç ar tarlası olduğunu bulunuz.

1 ha = 100 a
18 ha = 1800 a
1800 + 7 = 1807 ar tarlası vardır.
ar ve a aynıdır.

8) Mehmet Bey’in 23,5 ha, Ahmet Bey’in 150 dönüm ve Hasan Bey’in de 600 a arsası vardır. Kimin arsasının en büyük olduğunu bulunuz.

En küçük birim a (ar) olduğu için hepsini ar’a çevirelim.

Mehmet Bey = 23,5 ha = 2350 a
Ahmet Bey = 150 dönüm = 150 daa = 1500 a
Hasan Bey = 600 a

En büyük arsa Mehmet Beye aittir.

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın