6. Sınıf Öğün Matematik Sayfa 232 Cevapları

6. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 232 Alıştırmalar Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

ALIŞTIRMALAR

1. Yanda verilen açıyı isimlendirerek sembolle gösteriniz. Açının iç ve dış bölgelerini boyayarak gösteriniz.

Dar Açı m(AOB)

2. Yanda verilen açıyı inceleyiniz. Açıda verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) Açı, O sembolü ile gösterilebilir.
(D) Açı, AO ve BO ndan oluşmuştur.
(D) Açının köşesi “O” noktasıdır.
(Y) Açı, OBA ve OAB sembolleri ile gösterilebilir.

3. Aşağıda verilen açıları isimlendirerek açıların sembolle gösterimlerini yazınız.

Sırası ile; Dar açı, Dİk açı, Geniş açı ve Doğru açı

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
(D) Başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşiminden oluşan şekle açı denir.
(Y) Açıyı oluşturan ışınlar arasında kalan bölgeye açının dış bölgesi denir.
(D) Bir açının üzerindeki noktalar bu açının iç bölgesine aittir.
(D) Bir açının ölçüsü, açıyı oluşturan ışınlar arasında kalan açıklığın sayısal değeridir.
(Y) Bir açı köşesindeki harfle isimlendirilebilir.

5. Yandaki şekilde kaç tane açı olduğunu, bu açıları sembollerle ifade ederek gösteriniz.

m(AOB), m(AOC), m(AOD), m(BOC), m(BOD), m(COD)

6. SINIF MATEMATİK ÖĞÜN YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın