6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Sesin Maddeyle Etikleşimi Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 5. Ünite Ses ve Özellikleri Sayfa 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 4.Bölüm Sesin Maddeyle Etkileşimi Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

Sesiniz duvardan geçebilir mi? Nedenini yazınız.

Cevabı: Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, çarptığı yüzey tarafından tutulmasına soğurulma denir. Sesimiz duvardan geçebilir. Ancak sesimiz duvardan geçerken bir kısmı duvar tarafından soğurulur ve bu nedenle sesimizin şiddeti azalarak duyulması zorlaşır.

Bağırırken gırtlağınıza elinizi koyduğunuzda ne hissedersiniz? Yazınız.

Cevabı:  Ses, bir kaynaktan çıkar. Suda oluşan dalgalar gibi etrafa yayılır. Bizler de etrafa yayılan bu sesleri kulaklarımızla işitiriz. Bağırırken elimizi gırtlağımıza koyduğumuzda elimizin titrediğini hissederiz. Çünkü, ses tellerimizin titreşmesi sonucu sesimiz ortaya çıkar.

Önünüzdeki bir arkadaşınızı çağırmak için bağırdığınızda arka tarafınızdaki arkadaşınızın da sizi duyması, sesin hangi özelliğini gösterir? Yazınız.

Cevabı:  Sesin yayılması ve yansıması ses kaynaklarından çıkan sesin duyulması için gerekli olan diğer etkenlerdir. Sesin yayılması için madde ortamının olması gerekir. Arkadaşımıza seslendiğimizde başka arkadaşlarımız da bizi duyar Bu durum sesin dalgalar halinde yayılması nedeniyle gerçekleşmektedir.

Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında geri dönmesi nasıl adlandırılır? Yazınız

Cevabı:  Ses dalgalar halinde yayılmaktadır. Sesin yayılması için madde ortamına ihtiyaç vardır. Ses dalgaları madde ortamına göre titreşimler bakımından hızlanıp yavaşlayabilir. Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında geri döner. Bu olaya yankı denmektedir. Sesin yankılanması engele çarpmasıyla mümkün olur.

Ses Madde ile Karşılaşınca Ne Olur?

Ses bir enerji türüdür. Opera sanatçılarının sesleri ile karşılarında duran bir bardağı kırabilmeleri ve uçak geçerken evlerin camlarının titremesi sesin bir enerji olduğu gösterir.

Ses titreşim sonucu oluşur. Yani titreşen bütün cisimler ses meydana getirir. Örneğin insan sesi, akciğerlerden gelen havanın, gırtlağın iki yanında bulunan ses tellerini titreştirmesi ile oluşur.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

1. Cetveli hafifçe çekip bırakınca ses çıktı mı?

2. Su yüzeyinde neler gözlemlediniz? Bunu nasıl açıklarsınız?

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

Sesin Soğurulması
Fabrikalarda çalışan, yol çalışması yapan işçiler, hava alanlarında uçakların iniş kalkışlarından sorumlu görevlilerin gürültüden rahatsız olmamak için kulaklık takmaları, seslerin kulaklarına girmesine engel olabilir mi? Sorunun cevabı ile ilgili tahminlerinizi aşağıdaki noktalı yere gerekçenizle birlikte yazınız.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

1. Arkadaşınız hangi durumda kendisine seslendiğinizi duydu? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?

Cevabı: Arkadaşım kulaklarını tıkamadığı zaman benim sesimi duyabildi. 

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

Sesin Yayılmasını Önleyebilir miyiz?

Aşağıdaki salon, ülkemizde konferans verilmesi amacıyla yapılan binalardan birisidir. Sizce burada konser verildiğinde ses, binanın dışına yayılıyor olabilir mi? Nedenini yazınız.

Bu binanın yapımında ne tür maddeler kullanılmış olabilir?

Sesin yayılmasını önlemek için neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Bu konuyla ilgili tahminlerinizi aşağıdaki noktalı alana not ediniz.

Sesin yayılmasını önlemek için ses yalıtımları yapmamız gerekir. Ses yalıtımı için yumuşak ve gözenekli yani içerisinde hava boşlukları olan strafor (köpük), pamuk, sünger, yün, kumaş, hâlı, keçe ve cam yünü gibi malzemeler kullanılır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

1. Malzemeleri tek tek kullandığınız durumda hangi malzeme ile sesi daha az duydunuz?

2. Malzemeleri tek tek kullandığınız durumlar ile ikili kullandığınız durumu karşılaştırdığınızda nasıl bir sonuca ulaştınız?

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Sesin soğurulmasının, ses dalgalarının bir madde tarafından emilerek ısıya dönüşmesi olduğunu biliyor musunuz?

Nerelerde ses yalıtımına daha fazla ihtiyaç duyulabileceğini İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla tartışarak ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz.

Ses yalıtımı yankı, eko ve gürültünün olduğu her bölgede yapılabilir. Ses yalıtımı uygulaması yapılan alanlara şunları örnek gösterebiliriz:

 • Hastane odası
 • Stüdyo
 • Emar odası
 • Bateri odası
 • Piyano odası
 • Toplantı odası
 • Çağrı merkezi
 • Ofis
 • Konferans salonu
 • Tiyatro salonu
 • Sinema salonu

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Akustik Nedir?

Akustik, sesi inceleyen bir bilim dalıdır. Katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerde dalga yayılımının fiziksel özelliklerini inceler. Bunlar arasında gürültüye yol açan titreşimlerin ve gürültünün kontrolü de vardır.

1. Tasarımınızda hangi yalıtım malzemelerini nerelerde kullandınız?

2. Tasarımınızda kullandığınız

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevabı

1. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun açıklamaları yazınız.

2. Uygun koşullar oluşturularak ses kalitesinin sağlandığı mekânlara örnekler yazınız.

Cevabı: Sinema salonları, konferans salonları, tiyatro salonları ve camiler.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

3. Ses yalıtımının insan sağlığı açısından önemini örneklerle açıklayınız.

Cevabı: Aşırı gürültülü ortamlar, insanı rahatsız eder. Aşırı veya uzun süreli gürültüye maruz kalmak insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu nedenle ses yalıtımı yapmak önemlidir.

4. Aşağıda sesi soğurma özellikleri bakımından ses yalıtımına uygun veya yankılanmayı önleyici bazı maddeler ve bu maddelerin kullanım alanları verilmiştir. Malzemelerle kullanım alanlarını çizgilerle eşleştiriniz. Bir malzemeyi birden fazla kullanım alanıyla eşleştirebilirsiniz.

5. Aşağıdaki yapılar mimari özelliklerine göre hangi amaçla kullanılıyor olabilir? Böyle düşünmenizin nedenini açıklayınız.

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın