Dünden Bugüne Türk Kadını Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Dünden Bugüne Türk Kadını Sayfa 217, 218, 219, 220, 221, 222 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 217 Cevapları

1. Ülkemizde toplumsal hayatta başarılarıyla örnek olan başka hangi kadınları biliyorsunuz? Söyleyiniz.

CevapÜlkemizde toplumsal hayatta başarılarıyla örnek olan kadınlar…

Zübeyde Hanım (1857-1923)
Tomris Katun.
Sabiha Bengütaş (1940-1992)
Halide Edip Adıvar (1884-1964)
Afife Jale (1902-1941)
Nene Hatun (1857- 1955)
Sabiha Gökçen (1913-2001)
2. Televizyon, gazete vb. medya unsurlarında karşılaştığınız olumlu ve olumsuz haberler kadının toplumdaki durumuyla ilgili size ne düşündürüyor? Açıklayınız.

Cevap: Bence olumlu haberler kadının toplum içinde hak etiği değeri görmesini sağlıyor ayrıca öz güvenini yükseltiyor ancak ne yazık ki olumsuz haberler, kadının değersiz olduğu, dövüldüğü, hakaretlere varan yorumlarla aktarıldığı haberler ise kadına lan saygıyı azaltıyor, kadının hak ettiği değeri görmemesine neden oluyor. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 218 Cevapları

Türk kültüründe kadına verilen önemle ilgili örnekler veriniz.

Cevap:  Dünya tarih sayfalarını incelersek, kadına Türkler kadar değer veren ve yücelten ikinci bir milletin olmadığını çok açık biçimde görebiliriz.

Türk Kültüründe Kadının yeri ve Önemi

Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde söz sahibi olmuş ve kocasına daima destek olmuştur. Bu milattan önce de böyle idi. Avrupa, Afrika ve Arabistan’daki kadınlar köle olarak satılırken, Türk kadını her zaman hür ve özgür olmuştur.

Eski Türklerde kadın, ailede söz sahibi olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde devlet yönetiminde de söz sahibi olmuştur. Kadınlar kılıcını iyi kullanır, ata biner ve güreşirlerdi. Kadınlar savaşa  da katılırlardı. Bu yazılanları okuyanlar benim ırkımı yücelttiğimi düşünebilirler. Fakat bu yazılanlar tarihi gerçeklerdir ve size bunların tarihi kaynaklarını da sunacağım.

Bir Türk atasözü şöyle der: “Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik iyi kadındır”. Türklerin kadınlara çok değer verdiğini söylemiştik. Bunu eski Türklerin tek eşli oluşlarından da anlayabiliyoruz. Yani Türk erkekleri, bir kadınla evlendiklerinde ikinci bir kadın almazlardı. Hun Türkleri döneminden beri kadın erkek ayrımı yapılmazdı.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 219 Cevapları

Türk kadınının siyasi temsilini, topluma katkıları açısından yorumlayınız.

Cevap: Kadınların sivil ve sosyal haklarına erişiminin olmadığı ya da sınırlı olduğu böyle bir durumda siyasi hakları da etkilenmektedir. Aynı zamanda karar verme ve politika yapma süreçlerine katılımları da sınırlı olduğundan, ihtiyaçlarını seslendirip, talep edememekte ve gerçekleşmesini sağlayamamaktadırlar. Kadınların ihtiyaçlarının, yine kadınlar tarafından dile getirilmesinin önemi ve gücü deneyime dayanmaktadır. Kadınların günlük hayatlarında, kadın oldukları için deneyimledikleri ve ihtiyaç duydukları konuları, çözümleri ile birlikte seslendirmeleri hem kadınların nesneleşmesini engelleyecek, hem de öznenin kendi talepleri, ihtiyaçları ve çözümleri ile karar verme ve politika yapma mekanizmaları içinde var olmasını kolaylaştıracaktır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 220 Cevapları

Millî sporcumuz Nesrin Olgun Arslan, Türk kadınının toplumsal yönden temsiline nasıl bir örnek olmuştur? Düşüncelerinizi paylaşınız.

Cevap: 1979 yılında 15 saat 47 dakikada yüzerek geçen ve bunu başaran ilk Türk kadını unvanını alan Arslan bence kendinden sonra gelecek onun hayatını okuyacak bir çok Türk gencine ve kadınına örnek olmuş, ilham vermiş onların da sosyal hayattan eğitime, spordan bilime hemen her alanda var olmalarının önünü açmıştır. 

1. Bu haber metninde anlatılanlar Türk kadınının ekonomik temsiline nasıl bir örnek olmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Hem kadın temsiline örnek olması için hem de Gaziantep’in kültürünü ve tarihini dünyaya göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu kadınlar sayesinde hem ülke ekonomisi gelişecek hem de kadının sosyal hayata katılmasına sağlayacak hem de kadının maddi özgürlüğünün olmasının yolu açılacaktır. 

2. Çevrenizden ekonomik hayata katkıda bulunan kadınlara örnekler veriniz.

Cevap: Kadınlar bugün kendi işletmelerini açmakta, öğretmenlik, doktorluk, pilotluk yapmaktadırlar. Hem üretmekte hem de hizmet sektöründe önemli faydalar sağlamaktadırlar. Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, kalkınmışlığın gerekleri arasında yer almaktadır. Bu bakımdan onlara destek olunmalıdır. 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Sayfa 222 Cevapları

Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan projelerden hangilerini biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Cevap: Mor Çatı; bağışlar kadar dayanışma içerisinde olduğu kadın ve çocukları güçlendirmeye yönelik sosyal sorumluluk projelerine de olumlu yaklaşmaktadır. Yine Aile Bakanlığının Aile İçi Şiddete Hayır başlıklı bir kampanyası da vardır. 

Toplumda kadın-erkek ayrımının yapılması ne gibi sorunlara yol açar? Tartışınız.

Cevap: Kadınlar ve erkekler arasında yapılan ayrım, toplum içinde, sosyal barışın bozulmasına, kadınların ayrılarak eğitim alamaması yüzünden de gelecek nesillerin bilimden, eğitimden uzak, cahil insanlar olmasına, toplumun gelişememesine, toplum üzerinde her an kaos ve savaş olmasına sebep olmaktadır. Kadınlar ve erkekler arasında yapılan ayrımcılık, toplumda hakkaniyet duygusunun gelişememesine, bir çok meslekte kadınların olması gereken zorunluluğun karşılanamamasına, bütün yükün ailede erkek üzerine düşmesi yüzünden de, aile geçim sıkıntısı yaşamasına sebep olmaktadır.

Dünden bugüne Türk kadını başlıklı bir pano çalışması yapınız. Çalışmanıza başlamadan önce gruplar oluşturunuz. Her grup aşağıda verilen maddelerden birini seçerek panosunu hazırlamalıdır. Pano çalışmanızı sergiledikten sonra aşağıdaki soruları sınıfça tartışınız.

1. Geçmişten günümüze kadınlarla ilgili verilen bu gelişmelerden yola çıkarak kadına toplumsal hayatta verilen değerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Cevap: Var olan her insanın hakkı olan bu değerler evrenseldir; zamandan, mekândan, ekonomiden ve kültürden bağımsız olarak ilk insanla birlikte mevcudiyet kazanmıştır. Göreceğimiz üzere kadınlara ülke yönetiminde söz hakkı verilmiş, onlara gereken değer ve saygı verilmiş, onların ekonomik hayata katılımları sağlanmıştır. 

2. Ülkemizde kadınları toplumsal hayatta daha değerli kılmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

Cevap: Kadının güçlenmesi için herkese ayrı bir rol düşüyor.Kadın erkek eşitliği konusunda en büyük engellerden biri, kadınların iş gücü piyasasına daha fazla katılımından ziyade iş gücü piyasasında başarılar elde etmelerinin engellenmesidir. Törelerin yüzünden kadınların aşağılanmasıdır. Daha aile içinde kadınlara ev hanımlığı rolünün biçilmesidir. Bu yüzden kadınlara hak ettikleri değerler verilmeli, onların sosyal hayata katılımı sağlanmalı, onların eğitimlerine özellikle dikkat edilmelidir.

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın