6. Sınıf Meb Türkçe 4. Tema Erdemler Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Erdemler Sayfa 132, 133 Tema Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

TEMA SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

6. Sınıf Meb Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1-4. etkinlikleri yukarıdaki metinden hareketle yapınız.

1. Okuduğunuz metne göre, konuşma isteğimizi kıran şey nedir?
Cevap
: Karşımızdakinin kaşlarını çattığını, asık bir suratla bizi dinlediğini görürsek konuşma hevesimiz kırılır.

2. Aşağıdaki ifadeleri metne göre tamamlayınız.
A) Karşınızdaki insan sizi asık suratla dinlediğinde konuşma hevesiniz kırılır ve o kişiyle bir daha sohbet etmek istemezsiniz.
B) Karşınızdaki insan güler yüzle sizi dinlediğinde. konuşma için cesaret bulursunuz ve o kişiyle bir daha sohbet etmek istersiniz.

3. Okuduğunuz metinde güler yüzle cesaret arasında bir ilişki kurulmuştur. Siz de güler yüzle başka bir duygu arasında ilişki kurarak bu ilişkinin nedenlerini açıklayınız.
Cevap:
 Güler yüzlü insanların anlayışlı kişiler olduğunu düşünürüm. Çünkü onlar karşısındaki kişiye tebessüm ederek onlara “Seni anlıyorum.” mesajı verirler. Bu mesajı alan insanlar da güler yüzlü kişilere karşı duygu ve düşüncelerini rahatça ifade ederler.

6. Sınıf Meb Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

4. Okuduğunuz metnin ana düşüncesini yazınız.
Ana düşünce:
 Konuşma sırasında güler yüzlü olmak karşımızdakilerin olumlu duygular hissetmesine neden olur.

5. Güler yüzlü olmanın toplum hayatındaki önemini vurgulayan bir paragraf yazınız.
Cevap
: Güler yüzlü insanları gözlemlediğimiz zaman onların toplum tarafından daha çok sevildiğini görürüz. Bunun nedeni insanların kendilerine güzel hissettiren kişilerle arkadaşlık etmek istemesidir. İnsanlarla konuşurken onlara tebessüm eden insanlar daima sevilir, sayılır. Çünkü bu insanlar karşısındakinin kurunu örten, düşünceli ve anlayışlı insanlardır. Örnek alınması gereken kişilerdir. Güler yüzün önemini kavramış birisi başkalarına böyle davranır. Her insan güler yüzlü olduğunda ise toplumda anlaşmazlık, sevgisizlik kalmaz.

6. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kendi duygu ve düşüncelerinizle tamamlayınız.
Güler yüzlü insanlar güneş gibidir. Çünkü gülümsemeleriyle günümüzü aydınlatırlar.
Asık suratlı insanlar demir gibidir. Çünkü etrafında kimse kalmaz ve gittikçe paslanır.

7. “Bu dünya öyle çatik kaşla dolaşmaya, insanların kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için etraflarında güler yüzlü insanların yaşadığı kişilerin hayati daha mutlu geçer.” cümlelerinin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri içeren bir yazı yazınız.
Her insanın bir ömrü vardır. Bu ömrü elinden geldiğince iyi geçirmeye çalışmalıdır. İnsanları üzmek, kırmak geçici bir dünya için yanlış bir şeydir. Yapmamız gereken insanları mutlu etmektir. Ancak bu şekilde kendimiz de mutlu olabiliriz. İnsanlara karşı güler yüzlü olmak onları da güler yüzlü yapar. Çünkü gülümsemek bulaşıcıdır.

8. Cevap: C

9. Cevap: B

6. SINIF TÜRKÇE MEB YAYINLARI DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın