7. Sınıf MEB Matematik Sayfa 261-262 Cevapları

7.Sınıf Meb Yayınları Matematik Çözüm Sende Sayfa 261, 262 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Çözüm Sende

1) Yandaki tabloda çeyrek altının 2019 yılı Ocak ile Nisan ayları arasındaki yaklaşık alış ve satış fiyatlarını  göstermektedir. Ocak ile Nisan ayları arasında altının alış ve satış fiyatına ait grafiği çiziniz.

Bu 4 ayda verilen alış ve satış fiyatının grafiğini çizmek için çizgi grafiğinden yararlanacağız. Bunun nedeni bir zaman dilimindeki değişimi daha iyi gösterebilmektir.

Çizgi grafiği;  

2 eksenden oluşur. Bu eksenlerden biri yatay eksen diğeri ise dikey eksendir. Bu eksenlerin yatay olanına ayları, dikey eksene ise fiyatlar yazılır.

Tabloda verilen çeyrek altının 2019 yılında olan 4 ayın yaklaşık alış ve satış fiyatları gösterelim.

  • Ocak ayı çeyrek altının alış fiyatı 353, satış fiyatı 360 TL
  • Şubat ayı çeyrek altının alış fiyatı 355, satış fiyatı 362 TL
  • Mart ayı çeyrek altının alış fiyatı 365, satış fiyatı 372 TL
  • Nisan ayı çeyrek altının alış fiyatı 375, satış fiyatı 383 TL

Bu 4 ayda verilen alış ve satış fiyatının grafiğini çizmek için çizgi grafiğinden yararlanalım. Bunun nedeni bir zaman dilimindeki değişimi daha iyi gösterebilmektir.

Çizgi grafiği nasıl çizilir tanımlayarak başlayalım.

2 eksenden oluşur. Bu eksenlerden biri yatay eksen diğeri ise dikey eksendir. Bu eksenlerin yatay olanına ayları, dikey eksene ise fiyatlar yazılır.
Her ayın tabloda gösterildiği şekilde alış fiyatları işaretlenir. Daha sonra bu işaretlenen noktalar birleştirilir. Aynı işlem satış fiyatı içinde geçerlidir.
Birleştirilen alış ve satış fiyatları grafikte bu şekilde gösterilmiş olur.

2) Aşağıdaki tablo bir şehre ait bir haftalık sıcaklık değerlerini göstermektedir. Bu sıcaklık değerlerine ait çizgi grafiğini çiziniz.

Verilen sıcaklık değerlerini çizgi grafiğinde göstermemiz istenmiş. Çizgi grafiği belirli bir zaman dilimindeki değişimleri göstermek için uygun bir grafik çeşididir.

Verilen sıcaklık değerlerini çizgi grafiğinde göstermemiz istenmiş. Çizgi grafiği belirli bir zaman dilimindeki değişimleri göstermek için uygun bir grafik çeşididir. Bu yüzden çizgi grafiğini de uygun şekilde çizmeliyiz.

Öncelikle grafiği çizerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, verilerin düzgün yerleştirilmesidir. Bunu yaparken yatay ve dikey eksenden oluşan çizgi grafiğinde yatay eksen zaman eksenidir. Düşey eksene sıcaklık değerlerini yazarken değerleri tek tek girmekte mümkündür yada eşit aralıklarla girilen sıcaklık değerleri üzerinden grafiği oluşturabiliriz.

Böylece şehrin bir haftalık sıcaklık değişimini daha net bir şekilde görmüş oluruz.

3) Yandaki grafikte Gülkız ve Aybüke’nin bir hafta boyunca okuduğu sayfa sayıları verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerin doğru olanına “D”, yanlış olanına “Y” yazınız.
a) Gülkız’ın okuduğu sayfa sayısı sürekli artmıştır. (Y) // Gülkız’ın çarşamba okuduğu 70 sayfa kitap sayısı bu artışı bozmaktadır.
b) Perşembe ve cuma günleri Aybüke Gülkız’dan daha az sayfa okumuştur. (D) //  Görüldüğü gibi Perşembe günü Aybüke 90, Gülkız 100 kitap okumuş. Cuma günüde Aybüke 100, Gülkız 110 sayfa okuduğuna göre verilen ifade doğrudur.

c) Aybüke ve Gülkız çarşamba günü toplam 80 sayfa kitap okumuşlardır. (Y) // Çarşamba günü Aybüke ve Gülkız toplam 100+110= 220 sayfa okumuştur. Bunun için verilen ifade yanlıştır.

4) Yandaki grafikte sabah evden aracıyla çıkan Ali’nin eve olan uzaklığının zamana göre değişimi verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 
a) 1-2 saat aralığında Ali’nin aldığı yol hakkında ne söylersiniz? // 2 saat sonunda Ali evden hala 10 km uzaklıkta olduğu için araç hareket etmemiştir diyebiliriz. Yani Ali 1-2 saatleri arasında bir yol almamıştır.​​​​​​​
b) Ali, eve dönüşe ne zaman geçmiştir? // Grafikten de görüldüğü üzere 3 saate kadar evden uzaklaşan Ali, 3 saat sonunda yeniden eve dönüşe başlamıştır.​​​​​​​
c) Ali, aracını en hızlı hangi zaman aralığında kullanmıştır? // Ali en hızlı 2-3 arasında yol almış olur.​​​​​​​

5) Yandaki grafik bir su deposundaki su miktarının bir hafta içindeki değişimini göstermektedir. Grafiği inceleyerek
aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlarına “Y” yazınız.
a) Depoda pazar günü 250 m3 su vardır. (D) // Pazar günü depodaki su miktarı sabit kalıp 250 m³ olmuştur.​​​​​​​
b) Depodan boşaltılan su miktarı 100 m3 tür. (Y) Depoda Perşembe günü 200 m³ su varken, cuma günü depoda 150 m³ su kalmıştır. Bu da depodan 200-150= 50 m³ su boşaltıldığı anlamına gelir.
c) 7 gün içerisinde depoya 2 gün boşaltma ya da doldurma işlemi uygulanmamıştır. (D) // 7 gün içerisinde 2 gün boşaltma işlemi yapılmamıştır. Depoya sadece bir gün boşaltma işlemi uygulandığı için verilen ifade doğrudur.​​​​​​​
ç) 7 gün içerisinde depoya 3 gün su doldurulmuştur. (D) // Yukarıdaki bilgilere göre pazartesi, çarşamba ve cuma günleri depoya su eklenmiştir. Pazartesi günü depoya 50 m³ su, çarşamba günü 100 m³ su, cuma günü ise 100 m³ su doldurulmuştur. Bu yüzden verilen ifade doğrudur.

7. SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın