7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı Cevapları – derskitabicevaplarim.com

7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Bilim, Teknoloji ve Toplum Sayfa 148, 149, 150, 151, 152 Özgür Düşüncenin Bilime Katkısı Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Ders çalıştığınız sırada bulunduğunuz ortamın nasıl olmasını, çevrenizdekilerin size nasıl davranmasını isterdiniz?

Cevap: Ders çalıştığım sırada bulunduğum ortamın temiz ve düzenli olmasını isterim. Bunun yanında ortamda ses yapılmamasını, televizyon gibi teknolojik araçların açık olmamasını, ortamda bulunanların dikkatimi dağıtacak davranışlarda bulunmamalarını ve bana yardımcı olmalarını isterdim.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Skolastik düşünce ve pozitif düşüncenin bilim anlayışındaki farklılıkları söyleyiniz.

Cevap: Orta Çağ Avrupa dünyasında dini değerlerin tutuculukla takip edilmesi ve din tekelinin oluşması bilime karşı bir ön yargının oluşmasına neden olmuştur. Skolastik düşünce de kilise temelli bir düşünce olarak dini yargıların insanların kendi değerlerine göre biçimlendirmesi anlamına gelmektedir.

Pozitif düşünce ise bilimsel düşünce olarak ortaya çıkmaktadır. Bilime dayalı araştırmaların ve incelemelerin yapılması pozitif düşünce ile ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan skolastik düşünce tutucu ve bağnaz bir düşünce olarak yaşanırken pozitif düşüncenin yaşanması daha bilimsel ve araştırma ile gözleme dayalı bir düşünce olarak ortaya konmuştur. Böylece skolastik düşünce ile pozitif düşünce birbirinden ayrılmıştır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Yukarıda verilen düşünce ve ifade özgürlüklerimizi koruyan maddelerden doğan haklarımızdan yaşantımızın hangi alanlarında yararlanırız? Yazınız.

  • Düşünce ve Kanaat Hürriyeti sayesinde düşüncelerimizi hayatımızın her alanında açıklamaya zorlanmayız ve düşüncelerimizden dolayı kınanmayız. Sınıfta hiç kimse düşüncelerimizden dolayı bizi kınayamaz.
  • İfade Hürriyeti sayesinde düşüncelerimizi özgür bir şekilde ifade edebiliriz. Ders esnasında düşüncelerimizi özgürce söyleyebiliriz.
  • Bilim ve Sanat Hürriyeti sayesinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler yapıp araştırabiliriz. Mesela insanlığa yararlı olacak bilimsel araştırma yapıp bunu özgürce yayabilirim.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Aşağıda verilen cümlelerden bilimsel çalışmalara destek veren ifadeleri örnekte olduğu gibi işaretleyiniz. ()

İcat çıkarma başımıza! ()
Bu ne işe yarar ki? ()
Başka düşüncelerin de var mı? ()
Daha önce denendi bu. ()
Farklı bir yöntem izlemişsin. ()
Daha fazla nasıl geliştirebiliriz? ()
Çok tutar bu. ()
Çok masraflı olur. ()

  • Galileo, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu keşfetmesine rağmen cezalandırılmış ve bu düşüncesinden vazgeçmesi istenmiştir.
  • İyon Medeniyeti’nde insanlara sağlanan özgür düşünce ortamı bilimsel gelişmelerin ve yeni buluşların önünü açmıştır.
  • Orta Çağ Avrupasında skolastik düşüncenin etkisiyle özgür düşünce yasaklanmış bunun sonucunda bilimsel çalışmalar azalmıştır.
  • Orta Çağ’da İslam coğrafyasında yeni fikirler, bilimsel çalışmalar büyük ilgi ve destek görmüştür. Günümüze ışık tutan birçok bilim insanı yetişmiştir.

Yukarıda özgür düşünce alanında meydana gelen gelişmelerden bazıları verilmiştir. Çeşitli dönemlerde olumlu gelişmeler yaşanmasaydı bugün yaşamımızda ne gibi değişimler olurdu? Yazınız.

Cevap: Eğer olumlu gelişmeler yaşanmasaydı insanlık tıp, matematik, astronomi, fizik, tarih ve coğrafya alanlarından çok geride kalacaktı. Hayatımızı kolaylaştıran pek çok şey bugün olmazdı. Hayatımız bugünkü gibi güzel ve rahat olmayabilirdi.

7. Sınıf Meb  Sosyal Bilgiler Sayfa 152 Cevapları

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın