7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Değerlendirme Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim 192, 193 Değerlendirme Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Ünite Üretim, Dağıtım ve Tüketim Değerlendirme 

7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

(D) 1. Obezite her geçen gün artmakta ve beraberinde beslenmeye bağlı rahatsızlıkları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle gelecekte daha çok diyetisyene ihtiyaç duyulacaktır.
(D) 2. Vakıflar sadece insanların değil aynı zamanda hayvanların da beslenme, tedavi, barınmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmuştur.
(D) 3. Güncel haber başlıklarına ve manşetlere cep telefonu, tablet ve bilgisayardan Genel Ağ aracılığıyla kolayca erişebiliriz.
(Y) 4. Üretim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde hava kirliliği ve çevre sorunları ortadan kalkmıştır.
(Y) 5. Artan nüfusa ve gittikçe azalan toprak miktarına bağlı olarak toprağın ekonomik değeri her geçen gün daha da azalmaktadır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(feodalite, dernek, Sanayi inkılabı, tarım, vakıf, sosyal medya uzmanı, nöropsikolog, tımar)

1. Strateji belirleme, etkili iletişim, hayat tecrübesi ve donanım konularında iyiyseniz ve sosyal medyayı çok iyi biliyorsanız başarılı bir SOSYAL MEDYA UZMANI olabilirsiniz.
2. Vakıf bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmış kurumlardır.
3. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin derebeyine yani bir kişiye ait olduğunu kabul eden yönetim şekline FEODALİTE denir.
4. Anadolu uygarlıklarından Friglerin en önemli geçim kaynakları TARIM ve hayvancılıktır.
5. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan SANAYİ İNKILABI insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. CevapA

2. CevapD

3. CevapA

4. CevapB

Aşağıdaki sorunun cevabını verilen boşluğa yazınız.
Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemi ile karşılaşan Osmanlı Devleti derebeylik yerine tımar sistemi uygulamıştır. Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir.
Osmanlı Devleti fethettiği yerlerdeki derebeylik yerine tımar sistemine geçerek hangi alanlarda gücünü arttırmayı amaçlamıştır? Yazınız.

Cevap: Osmanlı Devleti, derebeylik yerine tımar sistemini kurarak toprakların gelişmesini, ekonomik kalkınmanın sağlanmasını ve fetih politikalarında istihbaratın sağlanmasını amaçlamıştır.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın