7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Atatürk’ten Milletimize Armağan Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 202, 203, 204, 205 Atatürk’ten Milletimize Armağan Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7.Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

Sizce Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük armağanı nedir?

Cevap:Atatürk’ün Türk milletine en büyük hediyesinin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu cumhuriyet rejimidir. Böylece özgür vatandaşlar olduk.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

Atatürk, temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini ve bu üyelerin Millî Mücadele’ye ait kararları almasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu şekilde hareket etmesinin sebebi ne olabilir? Yazınız.

Cevap: Çünkü halkın mecliste temsil edilmesi için halkın kendi iradesiyle seçeceği üyelerin olması gerekir. Mustafa Kemal’in o zor zamanlarda bile demokrasiye vermiş olduğu değeri gösteren önemli bir karardır bu.

Millî Mücadele yıllarında yayınlanan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin sebepleri ne olabilir? Yazınız.

Cevap: İkisi de halkın iradesine duyulan saygının göstergeleridir. Bu iki gazete de milletin her şeyden üstün olduğu bir anlayış tarafından çıkarılmıştır. Adlarının anlamı da buradan kaynaklanmaktadır.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilendirilebilir? Söyleyiniz.

Cevap:  Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesi demokrasinin katılım, eşitlik ve milli egemenlik ilkeleriyle ilgilidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930’larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Aşağıda verilen bilgileri uygun oldukları döneme göre işaretleyiniz.

İlk Çok Partili Hayata Geçiş Denemesi  – Kadınlara Seçme Hakkı Verilmesi – Çok Partili Hayata Geçilmesi

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın