7. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Hakimiyet Milletindir Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 210, 211, 212, 213, 214 Hakimiyet Milletindir Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

7.Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 210 Cevapları

Demokrasinin hayatımızı nasıl etkilediğini sınıfta tartışınız.

Cevap:  Demokrasi hayatımızı etkiler. Özgür iradelerimizle seçilir ya da seçeriz. Özgürlük haklarımızın ve sorumluluklarımızın korunması ve bilinmesi söz konusu olmaktadır. Hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetimin oluşması demektir.  Demokrasinin varlığı insanların demokrasiye verdiği değerle ortaya çıkmaktadır. Demokrasi yaşamak ve yaşatmak insanların elindedir. Demokrasi ve araçları korunduğu ölçüde insanın ve insani değerlerin korunduğu ortaya konmaktadır.

Okulunuzda yapılan öğrenci meclisi seçimlerinde aktif rol almak sizlere neler kazandırmaktadır? Yazınız.

Cevap: Okulla alınacak kararlarda ve okulun yönetiminde söz sahibi olmamı sağlamaktadır. 

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 211 Cevapları

Aşağıdaki tabloda uygun seçeneklere (X) işareti koyunuz.
Ailemizde kararlar hep birlikte alınır. X
Okulda sınıf başkanımızı oy kullanarak hep birlikte seçtik.X
Kardeşim odamızın kurallarını yalnız oluşturdu.
Sınıfın kurallarını öğretmenimizle belirledik.

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 213 Cevapları

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir? Tartışınız.

Cevap: Bir arada olma duygusu, vatan sevdası, bağımsızlık duygusu, toplumca var olan cesaretimiz

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 214 Cevapları

Harfleri karışık şekilde verilen kelimeleri aşağıda numarası verilen tanımlarına göre doğru bir şekilde boşluklara yazınız.

1- DOTMEKRKAİ: DEMOKRATİK
2- ÇEİMS: SEÇİM
3- ÜHRMÜ: MÜHÜR
4- HKA: HAK
5- YO: OY
6- MULUROSULK: SORUMLULUK
7- AHLK: HALK
8- SEMÇEK: SEÇMEK
9- NATADŞAV: VATANDAŞ
10- DNASKI: SANDIK
11- CESLİM: MECLİS
12- ATİRP: PARTİ

1- Yaptıkları demokrasiye uygun olan devlet veya kurum (DEMOKRATİK)
2- Halkın kendisini yönetecek kişileri belirlemesi işi (SEÇİM)
3- Oy kullanırken tercihi belli etmeye yarayan işaretleyici damga (MÜHÜR)
4- Adaletin gerektirdiği sosyal kazanç (HAK)
5- Seçimlerde vatandaşın tercihini belirten işaret, söz ya da yazı (OY)
6- Kişinin kendi eylemleri ya da yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesi (SORUMLULUK)
7- Aynı ülkede yaşayan aynı kültür özelliklerine sahip kişiler (HALK)
8- Aday olan birine oy vererek o kişiyi göreve getirmek ( SEÇMEK)
9- Aynı ülkeye bağlı olan yurttaşların her biri (VATANDAŞ)
10- Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu (SANDIK)
11- Bir konuyu konuşmak ve görüşmek üzere bir araya gelen kimseler (MECLİS)
12- Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturduğu siyasi topluluk, fırka (PARTİ)

7. Sınıf Meb Sosyal Bilgiler Sayfa 215 Cevapları

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın