7.Sınıf MEB Türkçe Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Tema Okuma Kültürü Sayfa 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 183

1. ETKİNLİK

Okurken altını çizdiğiniz kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerden hareketle kelime gruplarının anlamlarını yazınız.

• Kısa turlar, uzun turlar, mavi turlar, kırmızı turlar (Bu da var mıydı acaba?), Karadeniz turları, Güneydoğu turları, ha babam de babam ülkeyi turluyoruz. Hatta vatan toprakları yetmiyor; sınırları zorluyor, yemeyip içmeyip para biriktirip yurt dışı ülkeleri, uzak coğrafyaları turluyoruz. Bir millet turluyor! Ülke ve dahi dünya kazan biz kepçe, geziyoruz.

• Kan ter içinde kalırcasına âdeta helak oluncaya kadar spor yapıyoruz.

• Biraz paralıysak “sports center” lara (spor merkezine) koşuyor, oluk oluk para akıtıyoruz.

• Aslında ipe un seriyor, okumuyor oğlu okumuyoruz.

ha babam de babam: Hiç durmadan, sürekli olarak, ara vermeden, boyuna.

dünya kazan biz kepçe: Bir yeri çok dolaşıp bir kimseyi veya bir şeyi aramak.

kan ter içinde kalmak: Çok çalışmak vb.den çok terli, yorgun ve perişan bir durumda, sırılsıklam ter içinde (olmak).

oluk oluk para akıtmak: Çok para harcamak.

ipe un sermek: Bir isteği yerine getirmemek, bir işi yapmamak için geçersiz birtakım nedenler, engeller göstermek.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 184

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar hangi konudan rahatsızlık duymaktadır?

Cevap: Türk insanının okumamasından rahatsızlık duymaktadır.

2. Yazara göre kimler okuyabilir?

Cevap: Duyarlı bir yüreğe ve pırıl pırıl bir belleğe sahip olanlar okuyabilir.

3. Okumak hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. Kitaplardan elde ettiğiniz tecrübe ve bilgileri hayatınıza yansıtabiliyor musunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Çevrenizde okuma alışkanlığı olan kişilerin özellikleri nelerdir?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Çevrenizdeki insanları okumayı teşvik etmek için neler yaparsınız?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Okuduğunuz metnin başlığı ile içeriğini uyumlu bulup bulmadığınızı sebepleriyle birlikte yazınız.

Cevap: Uyumludur. Yazar metinde insanların neden okumadığını irdelemiş ve kendince okumanın bir ayrıcalık olduğu, herkesin okuyamayacağı sonucunu çıkarmıştır.

b) Siz de okuduğunuz metne uygun farklı başlıklar yazınız.

Tek Kelimeden Oluşan: OKUMUYORUZ

Kelime Grubundan Oluşan: NEDEN OKUMUYORUZ?

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap: 

Yardımcı Fikir: İnsanlar gezmeyi, okumaktan daha çok sevmektedir.

Yardımcı Fikir: İnsanlar, okumamak için türlü bahaneler bulmaktadır.

Yardımcı Fikir: İzlemek için göze ihtiyaç yoktur.

Ana Fikir: Ancak okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten korkmayan aksine zevk alan; çevreye, insana ve diğer tüm canlılara sevdalı, kendisine benzemeyenlerle yaşamaya, onları anlamaya ve duyarlı olmaya çalışan insanlar okuyabilir ve bu bir ayrıcalıktır.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 185

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafiği inceleyerek verilen yönergeleri uygulayınız.

a) Aşağıdaki yargıları grafiğe göre yorumlayınız. Grafiğe göre doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(D) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre azalmıştır.

(D) 2012-2016 yılları arasında Halk Kütüphanelerindeki kitap sayısında artış yaşanmıştır.

(Y) Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı sürekli artış göstermektedir.

(y) 2013 yılında Millî Kütüphanedeki kitap sayısı bir önceki yıldan fazladır.

(D) Millî Kütüphanedeki kitap sayısı 2014’te artmıştır.

(Y) 2015 yılında kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı elli iki milyon üç yüz bindir.

b) Siz de grafikten ulaşılabilecek yargılara üç örnek yazınız.

1- Milli kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden azdır.

2- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayıları tüm yıllarda diğerlerinden fazladır.

3- Örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ait kütüphanelerdeki kitap sayısı en fazla 2015 yılında artmıştır.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 186

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Yanlış anlamda kullanılan deyim ve atasözlerinin doğrusunu örnekteki gibi ilgili boşluklara yazınız.

Merdivenden düşecek diye korkudan ödüm çatladı. ödüm koptu

Şimdi gel de ayıkla bulgurun taşını. ayıkla pirincin taşını

Ahmet hep böyledir, tereyağı gibi üste çıkar. zeytinyağı gibi üste çıkar

Açlıktan midem zil çalıyor. midem kazınıyor

Annesini bir anda karşısında görünce paçaları tutuştu. etekleri tutuştu

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde mantık hatasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Anlatım bozukluğunun sebebini örnekteki gibi yazınız.

Bu yazıyı değil okumak, anlamak bile imkânsız.

Cevap: Okumak ile anlamak sözcükleri yer değiştirmelidir.

Bu hastalık ölüme, hatta felce bile neden olabilir.

Cevap: Ölüm, felçten daha olumsuzdur. Bu iki kelime yer değiştirmelidir.

Durmadan çay ve çekirdek yenilen bu yerden hızla uzaklaştı.

Cevap: Çay yenilmez, içilir.

Köyün muhtarı geçmişe ait planlarını anlattı.

Cevap: Plan geleceğe ait bir işlemdir. Geçmişe ait plan yapılmaz.

Gelecek güzel günlere özlem duyuyorum.

Cevap: Henüz yaşanmamış şeylere özlem duyulmaz.

Okumak Ayrıcalıktır Herkes Okuyamaz Metni Cevapları Sayfa 187

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

a) Yandaki grafikte bir anket çalışmasından elde edilen Türkiye’nin kitap okuma oranı gösterilmiştir. Grafiği inceleyerek aşağıdaki soruların yanıtlarını içeren bir konuşma hazırlayınız.

• Siz hangi dilimde bulunuyorsunuz?
• Ülkemizdeki hiç kitap okumayan %32’lik kesimin kitap okumama gerekçeleri neler olabilir?
• Ülkemizde kitap okuma oranını artırmak için neler yapılabilir?

b) Konuşmanızı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

10. ETKİNLİK

Turistik bir gezi esnasında tabelalardaki yabancı kelimeleri gören bir turistin ülkemiz ile ilgili düşünceleri ne olurdu? Düşüncelerinizi sosyal medya mesajı olarak arkadaşınızla paylaşınız.

Etrafımızda o kadar çok yabancı kelime barındıran tabela var ki… Ülkemize gelen yabancı bir turist ülke değiştirdiğini fark etmeyecek neredeyse… Ya da ülkemizi yabancı bir ülkenin sömürgesi zannedecek. Niçin böyle düşünsün? Biz bağımsız bir millet değil miyiz? Niçin dünya bizi yanlış tanısın ki? Üç kuruş para kazanmak için değerlerimizden vazgeçmeye değer mi?

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın