7. Sınıf MEB Türkçe Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Tema Doğa ve Evren Sayfa 208, 209, 210, 211, 212, 213 Lavanta Kokulu Köy Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 208 Cevabı

1. Ülkemizde ekonomik getiri amacıyla hangi bitkiler yetiştirilmektedir?

Cevap: Ülkemizde bitki örtüsü bakımından zenginlik oldukça derindir. Ülkemizde bir kıta büyüklüğünde farklı biyoçeşitlilik özellikleri görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde ekonomik getiri amacıyla da birçok bitki çeşidi yetiştirilmektedir. Ülkemizde ekonomik getiri amacıyla yetiştirilen bitkiler, gül, lavanta, papatya, begonya, bambu gibi bitkiler olarak bilinmektedir. Bu bitkiler dışında ilaç sanayi ile ilgili üretilen bitkiler de bulunmaktadır.

2. Lavanta bitkisi hangi alanlarda kullanılmaktadır?

Cevap: Lavantanın kullanım alanları; kozmetik sanayi, parfüm üretimi, sabun yapımı, deterjan yapımı gibi alanlardan oluşmaktadır. Lavanta güzel kokulu bir bitkidir.

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan cümleler verilmiştir. Verilen cümlelerden hareketle altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin edip TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

• Kelimelerin anlatmakta kifayetsiz kaldığı Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’nın gül ve lavanta deposu Keçiborlu ilçesi bitki örtüsü, dağları, ovaları, gölleri, yaylaları, topoğrafikyapısı, yaban hayatı, tarımsal kapasitesi ve iklimi ile birbirinden muhteşem güzellikleri bünyesinde taşır.

• Gülden sonra yaygın olarak yetişen lavanta da ilçenin güzelliği ve hoş kokusuna ayrı bir rayiha katmaktadır. Gerek görsel olarak gerek koku olarak gerekse ticari ve tarımsal potansiyel olarak önemli olan bu tıbbi ve aromatik bitkilerden gülün Isparta’daki üretiminin yüzde 45’ini Keçiborlu sağlamakta, lavanta ise Türkiye’de ekonomik olarak yalnızca Keçiborlu’da yetişmektedir.

• Kıraç ve susuz arazileri yüzünden yıllar önce göç vermeye başlayan Kuyucak köyünün kaderi bugün lavanta ile tersine dönüyor.

kifayetsiz: Yetersiz

topoğrafik: Bir kara parçasının doğal engebe ve özelliklerini kâğıt üzerinde çizgilerle gösterme işi ile ilgili

rayiha: Güzel koku

potansiyel: Gelecekte oluşması, gelişmesi mümkün olan

aromatik: Aromalı

kıraç: Verimsiz veya susuz, bitek olmayan (toprak)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Bir beldeyi tanımlayan özellikler nelerdir?

Cevap: Şehre olan uzaklığı, yer şekilleri, bitki örtüsü, nüfusu, tarihi.

2. Bir beldenin açığa çıkarılmayı bekleyen potansiyelleri olduğu nasıl anlaşılır?

Cevap: Benzer yerlerle aynı özellikleri taşıyıp taşımadığı tespit edilerek anlaşılır.

3. Lavantanın ekonomik değer olarak yetiştirilmesinin anlamı nedir?

Cevap: Ham madde olarak satılabilir bir ürün olmasıdır.

4. Lavanta bir yerde değil de birçok yerde üretilirse değeri azalır mı?

Cevap: Lavantaya olan talebe göre değişir. Bir yerde yetişen lavanta talebi karşılıyorsa birden çok yerde üretilmesi değerini azaltabilir. Eğer talebi karşılayamıyorsa değeri azalmaz.

5. Bir yöreyi turistik açıdan önemli kılan özellikler neler olabilir? Tartışınız.

Cevap: Tarihte önemli bir yere sahip olması, tarihi eserlere sahip olması, farklı doğal güzelliklere sahip olması.

Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları Sayfa 211

3. ETKİNLİK

Metinden alınmış cümlelerdeki düşünceyi geliştirme yollarını yazınız.

• Lavanta haziran ayında çiçeklenmeye başlayan aromatik bir bitkidir.

Cevap: Tanımlama

• 1315 yılından bu yana yerleşim olan Kuyucak, bugün 250 kişilik nüfusa sahip.

Cevap: Sayısal verilerden yararlanma

• Lavanta üretiminde Kuyucak, Fransa’daki Provence bölgesiyle yarışmaktadır.

Cevap: Karşılaştırma

• Çiçeklenme döneminde Kuyucak bir lavanta cenneti gibidir.

Cevap: Benzetme

4. ETKİNLİK

Aşağıda Isparta’da yetiştirilen lavanta bitkisinin yıllara göre üretim istatistikleri verilmiştir. Grafikten hareketle yönergeleri uygulayınız.

a) Grafikte verilen bilgilerle ilgili doğru yargılara (D), yanlış yargılara (Y) yazınız.

Lavantanın ekim alanı her yıl artmaktadır. (D)

Üretim miktarlarında bazı yıllarda azalma görülmektedir. (Y)

2016 yılındaki ekim alanı diğer yılların toplam alanından fazladır. (Y)

Üretim miktarında 2014 yılında bir önceki yıla göre iki kattan fazla artış olmuştur. (D)

Lavanta üretiminde en hızlı yükseliş 2016 yılındadır. (D)

Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları Sayfa 212

b) Grafikten hareketle iki yargı da siz yazınız.

1- 2014-2015 yıllarında toplam lavanta üretimi 532 tondur.

2- Lavanta ekilen alan ve üretimi her yıl artış göstermiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde bulunan haber kipi almış fiillerin altını çiziniz.

BİRER BİRER
Bir arkadaşımız, Meksika’da gün batarken bomboş kumsalda yürüyormuş. O sırada uzakta biri dikkatini çekmiş. (…) Adamın uzandığı yerden bir şeyler alıp denize attığını fark etmiş. Sürekli bir şey alıp denize fırlatıyormuş.
Arkadaşımız iyice yaklaşınca adamın kıyıya vuran denizyıldızlarını birer birer alıp denize attığını
anlamış. Arkadaşımız biraz şaşırmış. Adama yaklaşmış, “İyi akşamlar bayım. Ne yaptığınızı sorabilir miyim?”
“Denizyıldızlarını denize geri atıyorum. Şu anda deniz çekildiğinden, denizyıldızlarının hepsi
karaya vurmuş. Onları denize geri atmazsam oksijensizlikten hepsi de ölecek.”
Arkadaşımız, “Anlıyorum.” diye yanıtlamış. “Ama bu kumsalda binlerce denizyıldızı olmalı.
Hepsini kurtarmamız mümkün değil. Burada onlardan çok var. Üstelik bu kumsalın her yerine
yetişmeniz imkânsız. Hiçbir şeyi değiştiremezsiniz, görmüyor musunuz?”
Adam gülümsemiş. Yere eğilmiş ve yine bir denizyıldızı alıp denize attıktan sonra, “En azından
birinin daha hayatını değiştirelim!” demiş.
Jack Canfield (Cek Kenfiyılt) ve Mark V. Hansen (Mark V. Hensın)
Çev.: Şerife KÜÇÜKAL

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiil çekim eklerinin altını renkli kalemle çiziniz. Kiplerin bildirdiği zamanları örnekteki gibi karşısına yazınız.

Lavanta ilk defa 1975 yılında köye getirilmiş. Duyulan geçmiş zaman

Çiçeklenme kademeli olarak yaklaşık 45-50 gün sürer. Geniş zaman

Çiçeklenme döneminde köy âdeta mora boyanmış bir hâl alır. Geniş zaman

Ağustos ayında ise lavanta hasadı başladı. Görülen geçmiş zaman

30 aileye on beşer kök şeklinde dağıtılarak üretime başlanmış. Duyulan geçmiş zaman

Gülden sonra yaygın olarak yetişen lavanta da ilçenin güzelliği ve hoş kokusuna ayrı bir rayiha katıyor. Şimdiki zaman

Lavanta kokulu Kuyucak köyünü çok seviyorum. Şimdiki zaman

Lavanta bahçelerinde arılar mis kokulu lavanta balını yapar. Geniş zaman

Lavanta Kokulu Köy Metni Cevapları Sayfa 213

7. ETKİNLİK

Bölgenizle özdeşleşmiş bitkiler üzerine hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

8. ETKİNLİK

Yaşadığınız bölgedeki iş imkânlarını artırmak için bir proje hazırlayınız. Projenizi grafik ve tablolarla destekleyiniz.

Yaşadığınız bölgeye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Antarktika kıtası hakkında bir araştırma yapınız.

Cevap: Antarktika, Güney Yarımkürenin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu’nu içeren kıta. Afrika ve Okyanusya’nın güneyinde olan ve içinde ülke bulunmayan tek kıta. Yaklaşık 13,5 milyon km2 olan yüz ölçümüyle dünyanın dördüncü kıtasıdır. Fakat kıta, tamamen kalın bir buz örtüsüyle kaplı olduğundan yerleşmeye elverişli değildir. Bu örtü buzulunun (inlandsis) kalınlığı kimi yerlerinde 4.000 m.’yi bulur. Buz örtüsünün altında kalan kara da zaten yüksek bir platodur. Buz örtüsünü delen bazı volkanik doruklar 3-4 bin m.’yi aşarlar. Antarktika, daire biçiminde bir kıtadır. Ancak iki derin körfez, bir iç deniz hâlinde kıtanın içine sokulur (Ross ve Weddell denizleri). İklim, kuzey kutbu bölgesine göre çok daha serttir.

2. Küresel ısınma ile ilgili bir araştırma yaparak sunum hazırlayınız.

Giderek etkisi artan ve birçok ülkenin ciddi tedbirler aldığı küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, son zamanların popüler konusu küresel ısınma hakkında merak edilen detaylar…

KÜRESEL ISINMA NEDİR?

Küresel ısınmayı en açık şekilde;  “Başlıca atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir.” tanımlamak mümkündür.

Günümüzde bilim insanları küresel ısınma konusunda hemfikirdirler. Küresel İklim Değişikliği (KİD) insani endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir. Bu iklim değişikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Küresel ısınmaya, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Karbondioksit, su buharı, metan gibi bazı gazların, Güneş’ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Atmosferdeki gazların gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yerkürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç sera etkisi olarak adlandırmaktadır.

KÜRESEL ISINMA NEDEN OLUR?

Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri; nüfus artışı ve buna bağlı enerji tüketimi, toprak kullanımı, uluslararası ticaret ve ulaşım gibi diğer insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin gelişmesidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küresel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferdeki “sera gazlarının” artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının insan faaliyetleri ile arttığı bilinmektedir. Karbondioksit (CO 2) en önemli sera gazı olup; araç egzozlarından, ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika bacalarından atmosfere bırakılmaktadır.

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI NELER?

Küresel ısınmanın hali hazırda birçok etkisini yaşayarak görüyoruz. İşte, küresel ısınmanın sonuçları; Buzulların erimesi, yağmur miktarındaki sağanak şeklinde yağışlarda artış, denizlerin su düzeyinde yükselme, fırtına ve sel hasarlarının artması, tundraların erimesi, buharlaşma miktarında artış ve kuraklık.

7. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Tamamı İçin Tıklayınız

Yorum yapın