7. Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 103-135 Cevapları

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 103-135 Cevapları en güncel haliyle sitmizde.7Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 103-135 Cevapları için tıklayınız.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 103 cevapları

Moleküler insanın çok küçük olmasının nedeni ne olabilir?

1990’da bir bilgisayar şirketi için çalışan bilim insanları yalnızca 35 atom kullanarak ‘IBM’ harflerini yazdı. 1991 ’de ise “moleküler insan” adını verdikleri bir resim yaparak bir ilke daha imza attılar.
Moleküler insan, 28 karbonmonoksit molekülünden yapılmıştır. Boyu milimetrenin beş milyonda biri kadardır. Bu model o kadar küçüktür ki moleküler insan modellerinden 20.000 tanesi el ele tutuştuğunda kapladığı alan sadece bir insanın saç telinin kapladığı alan kadardır.

Cevap: Çünkü model olduğu için maddenin en küçük yapı taşı olan atoma benzetilmeye çalışılmasından ötürü bu adar küçüktür.

Maddeyi oluşturan bir atomun içinde neler olabilir?

Cevap: Maddenin en küçük yapı taşı olan atomun yapısındaki temel parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır. Proton ve nötron atomun yapısındaki çekirdek adı verilen kısımda yer alır.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 104 Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Aşağıdaki görselde yer alan buz, su ve su buharındaki tanecikler arasındaki boşluklar neden farklıdır?

Cevap: Buz, su ve su buharı aynı maddedir. Fakat bu maddelerin fiziksel özellikleri farklıdır. Maddelerin farklı fiziksel özelliklere sahip olmalarının nedeni tanecikli ve boşluklu yapılarının değişmesidir.

2. Katı, sıvı ve gaz hâldeki maddeleri oluşturan tanecikler ne tür hareketler yapar?

a) Titreşim hareketi
Madde tanecikleri bulundukları yerde konum değiştirmeden yaptıkları hareketidir. Taneciklerin bu hareketine titreşim denir.
Katı, sıvı ve gazlar titreşim hareketi yapar.
b. Dönme Hareketi
Madde tanecikleri durumları uygun olduğunda kendi etraflarında dönerler. Buna dönme hareketi denir.
Tanecikleri dönme hareketi yapabilen maddeler akışkandır.
Sıvı ve gazlar dönme hareketi yaparlar.
c. Öteleme (dağılma) Hareketi
Madde tanecikleri bir yerden başka bir yere doğru hareket ederek yer değiştirirler buna öteleme hareketi denir. Öteleme hareketi her yöne doğru olabilir.
Tanecikleri öteleme hareketi yapabilen maddeler aynı zamanda akışkandır. Sıvı ve gazlar öteleme hareketi yaparlar.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 105 Cevapları

Çevrenizde taş, toprak, su, ağaç, demir, bakır, hava gibi pek çok madde olduğunu gözlemlersiniz. Bu maddelerin tanecikli yapılardan oluştuğunu 6. sınıfta öğrenmiştiniz. Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına atom adı verilir. İçtiğiniz suyun, yediğiniz bir elmanın ya da yazı yazdığınız kalemin, kısacası her maddenin en küçük yapı taşı atomdur. Acaba atomun yapısı nasıldır? Atomdan daha küçük parçacıklar da var mıdır?

Cevap: Bohr’a göre atom üç temel parçacıktan oluşuyor: artı yüklü proton, eksi yüklü elektron ve artı ya da eksi yükü olmayan (nötr) nötron. Protonlar ve nötronlar kümelenerek atomun çekirdeğini oluşturuyorlar. Eksi yüklü elektronlar ise, güneşin etrafında dönen gezegenler misali, çekirdeğin etrafında dönüyorlar.Evrendeki görmüş olduğumuz cisimleri ve bu cisimler arası etkileşimi sağlayan parçacıkları kısaca bütün evreni fermion ve bozon adını verdiğimiz atom altı parçacık grupları oluşmaktadır.

7.Sınıf tutku yayıncık Fen Bilimleri Sayfa 107 Cevapları

Etkinliğin Yapılışı
• Mavi boncuklardan birini tele takınız ve teli bükünüz. Daha sonra tele sarı bir boncuk takarak teli yine bükünüz. Kalan boncukları sırasıyla bir mavi bir sarı boncuk gelecek şekilde tele takarak aynı işlemleri tekrarlayınız ve teli görseldeki gibi top hâline getiriniz.
• Tele iki adet küçük boncuk geçiriniz ve teli bir çember oluşturacak şekilde görseldeki gibi bükünüz.
• Başka bir tele küçük boncuklardan üç adet geçiriniz. Bu teli, birinci telin etrafına görseldeki gibi yerleştiriniz.

Neler Gözlemlediniz?

• Hangi renk boncuklar atomdaki hangi tanecikleri temsil etmektedir?

Cevap: sarı renkli boncuklar: Proton ve nötronları temsil eder.

• Büyük boncuklardan oluşturduğunuz yapı neyi temsil etmektedir?

Cevap: Büyük boncuklardan oluşturduğumuz yapı ÇEKİRDEK‘i temsil eder.

• Tellerden oluşturduğunuz çemberler neyi temsil etmektedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Tellerden oluşturduğumuz çemberler YÖRÜNGE‘yi temsil eder.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 108 Cevapları

İnsanlar atomun varlığından nasıl haberdar olmuştur

Atomlar gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerdir. Sizce insanlar atomun varlığından nasıl haberdar olmuştur, bu kadar küçük parçacıklar nasıl incelenmiştir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Atom kelimesini ilk kullananlar bundan binlerce yıl önce Antik Yunan döneminde yaşamiş düşünürlerden Demokritos ve Leukippos’tur. Bu düşünürler atomda uzay boşluğunun varlığını, atomların sürekli hareket halinde olduğunu ve cisimleri oluşturan en küçük yapı taşları olduğunu söylemişlerdir.
Bu görüşe karşı çıkan Aristoteles olmuştur. Aristo, her varlığın 4 temel madde olan ateş, su, toprak ve havadan meydana geldiğini iddia etmiştir. Ancak zamanın bilimsel yöntemleri ve teknolojisinin araştırmalara el vermediği için maddenin atomlardan oluştuğu ancak 19. yüzyılda kanıtlanabilmiştir.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 111 Cevapları

Moleküller birden fazla atomdan oluşur. Moleküllerin yapısı modellerle gösterilebilir. Farklı renklerde oyun hamurları kullanarak çeşitli molekül modelleri tasarlayınız. Bunun için aşağıdaki basamaklardan faydalanabilirsiniz.
Farklı renklerde oyun hamuru, kürdan, tahta parçası ya da tepsi

• Oyun hamurlarının her birinden aynı büyüklükte toplar yapınız.
• Bu toplarla görseldeki gibi farklı molekül modelleri oluşturunuz. Topları birbirine tutturmak için gerektiğinde kürdan kullanınız.
• Oluşturduğunuz modelleri tahta parçası veya tepsi üzerine koyarak sınıfta ya da okulunuzdaki uygun bir mekânda sununuz.
• Hangi modeller aynı, hangi modeller farklı atomlardan oluşmuştur? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:  Element Çeşitleri :

1- Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.
Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik
yapılıdır.
2- Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir.
Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot…

• Oluşturduğunuz modeller arasındaki farklılıklar nelerdir?

CevapElementlerin Özellikleri :

1- Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri atomlardır.
2- Aynı cins atomlardan oluşurlar.
3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
4- Saf maddelerdir.
5- Sembollerle gösterilirler.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 112 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 4-1

1) Aşağıdaki tabloda atomu oluşturan tanecikler verilmiştir. Bu taneciklerin yüklerini ve bulundukları yerleri tabloya yazınız.

1) Proton: Pozitif, çekirdek Nötron: Yüksüz, çekirdek Elektron: Negatif, katman

2) Aşağıda verilen boşluklara 4 farklı molekül modeli çiziniz.

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 4-1

1) Aşağıdaki tabloda atomu oluşturan tanecikler verilmiştir. Bu taneciklerin yüklerini ve bulundukları yerleri tabloya yazınız.

1) Proton: Pozitif, çekirdek Nötron: Yüksüz, çekirdek Elektron: Negatif, katman

2) Aşağıda verilen boşluklara 4 farklı molekül modeli çiziniz.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 113 Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Saf madde denilince aklınıza neler geliyor?

Cevap: Yapısında kendinden başka madde bulunmayan, özelliği her yerinde aynı olan maddelere saf madde denir. Saf maddeler ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın her parça yine bu maddenin özelliklerini taşır.

2. Su saf bir madde midir? Çevrenizdeki saf maddelere örnekler veriniz.

Cevap: Su elbette saf bir maddedir. Diğer örnekleri sayacak olursak şeker, tuz, demir, altın, bakır, gümüş, naftalin, alüminyum, oksijen, alkol saf maddelerdir.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 118 Cevapları

Adlarını, sembollerini ve kullanım alanlarını öğrendiğiniz elementlerle ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.

Kurşun :Kurşun, ses titreşimlerini emici özelliği çok güçlü olan bir elementtir. Bu özelliği sayesinde ses yalıtımında kullanılır. Radyasyon kalkanı olarak kurşundan yararlanılır. Ayrıca kurşun, kristal cam üretiminde kullanılır.
Hg Cıva: Cıva, termometre, barometre ve benzeri aletlerin yapımında kullanılır. Ayrıca sokak lambaları ile floresan lambalarda da kullanılmaktadır.
Pt Platin: Platin, laboratuvar kaplarının yapımında ve tıp alanında, kullanılır. Çok yüksek sıcaklıklarda çalışan elektrikli fırınların yapımında da platinden yararlanılır.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 122 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 4-2

Aşağıda verilen kutucuklarda bazı elementlerin adları, bazılarının ise sembolleri verilmiştir.
Bunları inceleyerek eksik kısımları tamamlayınız.

HİDROJEN: H, HELYUM: He LİTYUM: Li BERİLYUM: Be
KARBON: C AZOT: N OKSİJEN: O FLOR: F
BOR: B SİLİSYUM: Si FOSFOR: P KLOR: Cl
NEON: Ne ARGON: Ar KÜKÜRT: S SODYUM: Na
MAGNEZYUM: Mg ALÜMİNYUM:

7.sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 123 Cevapları

Karışım denince aklınıza ne geliyor

Karışım denince aklınıza ne geliyor bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Hazırlık Çalışmaları

1. Karışım denince aklınıza ne geliyor?

Herhangi birden fazla maddenini birbirine karışmasıdır. Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.

Karışım nedir?

İki yada daha fazla saf maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelerek oluşturdukları maddelere karışım denir.

Karışımın Özellikleri:

 • Birden çok madde ile oluşur.
 • Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmezler.
 • Saf madde olamazlar.
 • Fiziksel yollarla ayrılırlar.
 • Formullerle gösterilemezler.
 • Sonucunda kimyasal bağ oluşmaz.

2. Karışımlara günlük yaşamdan hangi örnekleri verebilirsiniz?

Karışım örnekleri :

 • Şekerli su
 • Tuzlu su
 • Asitli su
 • İyot
 • Kumlu su
 • Toz mıknatıs ve un

Karışımları ayırmak için kullanılan yöntemler:

 • Eleme
 • Süzme
 • Mıknatıslama
 • Buharlaştırma
 • Ayırma Hunisi
 • Kaynatarak ile ayırmak

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 124 Cevapları

Homojen ve Hetorejen karışımlara örnekler

Hetorojen karışımlar: emülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol olmak üzere dörde ayrılır. Homojen karışım nedir? Heterojen karışım nedir? Homojen ve heterojen karışım örnekleri.

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Çözeltiler
 • Şekerli Su
 • Tuzlu Su
 • Asitli Su
 • Bazlı Su
 • Alkol – İyot
 • Hava
 • Çay
 • Kola
 • Soda
 • Gazoz
 • Kolonya
 • Ter
 • Tükürük
 • Gözyaşı
 • Ham petrol
 • Cam (Si, Na2O)
 • Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)
 • Sirke
 • Maden suyu
 • Metal para
 • Çelik
 • Deniz suyu
 • Lehim

HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Demir tozu – Kükürt tozu
 • Su – Tebeşir tozu
 • Su – Kükürt tozu
 • Su – Yağ
 • Su – Benzin
 • Elma – Armut
 • Çamurlu su
 • Kum – Su
 • Kum – Çakıl
 • Su – Talaş
 • Toprak
 • Sis
 • Süt
 • Ayran
 • Su – Demir Tozu

Hetorojen karışımlar: emülsiyon, süspansiyon, koloit, aerosol olmak üzere dörde ayrılır.

Emülsiyon: Bir sıvıda çözünmeyen başka bir sıvının heterojen olarak bulanık bir şekilde dağılmış hâlidir. Su–zeytinyağı karışımı, su–benzin karışımı, gibi.

Süspansiyon: Bir sıvıda çözünmeyen katının heterojen olarak dağılmış şeklidir. Su–kum karışımı, su–tebeşir tozu karışımı gibi

Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalmasıyla oluşan karışımlara denir. Homojen gibi görünürler,karışımı oluşturan maddeler gözle görülemezler,ancak karışımdan ışın demeti veya lazer ışını geçirilerek fark edilebilirler. Duman, jöle,boya gibi maddeler buna örnektir.

Aerosol: Bir katı veya sıvının gaz içinde dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Sis, sprey, baca dumanı buna örnektir.Aerosol karışımların çoğu koloite örnektir.

Homojen karışım nedir? Heterojen karışım nedir? Homojen ve heterojen karışım örnekleri.

1-) Homojen Karışım (Çözeltiler) Nedir?

Birbiri içerisinde atom, molekül veya iyon boyutunda dağılan, her noktasında aynı özellikleri taşıyan ve tek bir madde gibi görülen karışımlara homojen karışımlar veya çözeltiler denir.

Homojen karışımlarda birbiri içinde dağılan tanecikler çıplak göz veya mikroskopla görülemediği için görünüm her noktada aynıdır ve bileşenleri gözle ayırt edilemez.

Örnek:

Tuzlu su, şekerli su, hava homojen karışımlara örnek olarak verilebilir.

2-) Heterojen Karışımlar nedir?

Birbiri içerisinde atom, iyon veya molekül boyutunda değil, daha büyük parçalar halinde dağılan ve her noktasında aynı özelliği göstermeyen karışımlara heterojen karışımlar denir.

Bu tür karışımların bileşenleri çıplak gözle veya mikroskopla ayırt edilebilir.

Örnek:

Sis, duman, süt, tebeşir tozu-su bu tür karışımlara örnek olarak verilebilir.

Heterojen karışımlar bildiğimiz adi karışımlar yanında süspansiyon, emülsiyon, aerosol, kolloit olmak üzere dört grupta incelenir.

a-) Süspansiyon

Katı maddelerin sıvıda çözünmeden çıplak gözle görülecek boyutta dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

Örnek:

Tebeşir tozu-su, nişasta-su karışımı süspansiyondur.

b-) Emülsiyon

Bir sıvının diğer bir sıvıda çözünmeden çıplak gözle görülecek boyuttaki damlacıklar halinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlardır.

Örnek:

Zeytinyağı – su emülsiyondur.

c-) Kolloit

Bir maddenin diğer bir madde içerinde çıplak gözle görülmeyecek boyutta dağılmasıyla oluşan heterojen karışıma koloidal karışım denir.

Örnek:

Kan, sis, duman,… koloidal karışımdır.

ç-) Aerosol

Bir sıvının veya bir katının gaz içerisinde heterojen olarak dağılmasıyla oluşan karışımlara aerosol denir.

Örnek:

Duman ve sis çevremizde bulunan aerosol örnekleridir.

Homojen ve Heterojen karışımlar nasıl ayırt edilir

Sıvı maddelerin bazıları karışımlarla meydana gelirken bazı sıvı maddeler de bir çok maddenin karıştırılması ile meydana gelmektedir.

Homojen olarak adlandırılan sıvı karışımlar, her yerde aynı özellikleri taşımaktadır. Yani karıştırılan maddeler birbirleri ile tamamen özdeşleşir ve böylece homojen sıvı maddelere bakıldığında her damlası aynı şekilde, aynı renkte ve aynı özelliktedir. Bu nedenle bu tür sıvı maddelere de homojen karışımlar denir.

Homojen karışımlara örnek olarak; ayran, süt, şekerli su gibi örnekler verebilmemiz mümkündür.

Heterojen karışımlar, homojen karışımlara göre daha farklı görünümdedirler. Homojen karışım olan sıvı maddeler tam karışırken heterojen karışımlı sıvıları oluşturan birleşenler tam olarak birbirleri ile özdeşleşmez ve böylece heterojen karışımlara bakıldığında her yerde aynı görüntü görünmemektedir. Örneğin; talaşlı suya baktığımızda talaşların suyun üzerinde yoğunlaştığını görebiliriz ve bu karışımda heterojen bir karışım olmaktadır.

Heterojen karışımlara örnek olarak; zeytinyağlı su gibi örnekler verebiliriz.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 127 Cevapları

okuyabilirsiniz.

Etkinliğin Yapılışı
• Tuz, şeker, su, mürekkep, etil alkol gibi maddeleri uygun şekilde kullanarak beherglasların içinde çeşitli çözeltiler hazırlayınız. Çözeltilerinizi hazırlarken karıştırmak için kaşık kullanınız.
• Çözeltiyi oluşturan maddelerden hangisinin çözücü, hangisinin çözünen olduğunu belirleyiniz. Defterinize “Çözelti Hazırlayalım Etkinliği” başlığı altında bir tablo çizerek bunları kaydediniz.

Neler Gözlemlediniz?
• Hangi çözeltileri hazırladınız? Bunlardan hangileri homojen, hangileri heterojen karışımdır?

Cevap: Çözücü ve çözünen sıvıdır.

Su + Alkol → Kolonya

Su + Asetik Asit → Sirke

Tuz + Su → Burun Damlası (Tuzlu Su)

Şeker + Su → Şerbet (Şekerli Su)

• Hazırladığınız çözeltilerden hangisi katı-sıvı, hangisi sıvı-sıvı çözeltilere örnektir?

katı-sıvı

Tuz + Su → Burun Damlası (Tuzlu Su)

Şeker + Su → Şerbet (Şekerli Su)

sıvı-sıvı çözeltiler

Su + Alkol → Kolonya

Su + Asetik Asit → Sirke

• Çözeltileri hazırlarken nelere dikkat ettiniz? Arkadaşlarınzla tartışınız.

Cevap: Kullandığım malzemenin çözeltiler, çözücü ve çözünen madde miktarına göre doymuş, aşırı doymuş ve doymamış çözeltiler olup olmadıklarına dikkat ettim.

Günlük yaşamdan çeşitli karışım örnekleri veriniz. Bunları homojen ve heterojen olarak sınıflandırınız.

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Çözeltiler
 • Şekerli Su
 • Tuzlu Su
 • Asitli Su
 • Bazlı Su
 • Alkol – İyot
 • Hava
 • Çay
 • Kola
 • Soda
 • Gazoz
 • Kolonya

HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER

 • Demir tozu – Kükürt tozu
 • Su – Tebeşir tozu
 • Su – Kükürt tozu
 • Su – Yağ
 • Su – Benzin
 • Elma – Armut
 • Çamurlu su
 • Kum – Su

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 128-129 Cevapları

Sıcak bir çaya şeker atıldığında şekerin çay içerisinde çözündüğünü gözlemlersiniz. Peki çay soğuk iken şekerin çözünme süresi değişir mi? Acaba soğuk çaya atılan şekeri kaşıkla karıştırdığınızda çözünme süresi nasıl değişir? Çayın sıcaklığının ya da karıştırılmasının, şekerin çözünme hızına bir etkisi var mıdır? Çözünme hızına etki eden faktörleri belirlemek için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Cevap: Çay soğuk ise atılacak şekerin çözünme süresi artacaktır. Oysa çay sıcak olursa çözünme hızlanacaktır. Aynı zamanda çayın içindeki şekeri karıştırırsak şekerin çözünürlüğünü hızlandırmış oluruz. Çünkü hemen daha küçük parçalara ayırmış oluruz.

Etklinlik

• Bardaklardan birine sıcak su, diğerine ise aynı miktarda soğuk su koyunuz.
• Her iki bardağa da birer adet kesme şeker atınız.
• Her iki şekerin suda çözünme sürelerini kronometre ile ölçünüz.
• Bir adet kesme şekeri tartınız. Elde ettiğiniz değer ile eşit kütlede toz şeker tartınız.
• Bu kez de bardaklara eşit miktarda soğuk su koyunuz.
• Bardaklardan birine tarttığınız toz şekeri, diğerine kesme şekerleri atınız. Şekerlerin soğuk suda çözünme sürelerini ölçünüz.
• Aynı işlemi sıcak su ile tekrarlayınız. Şekerlerin sıcak sudaki çözünme sürelerini “Hangisi Daha Hızlı Çözündü? Etkinliği” başlığı altında defterinize kaydediniz.
• Soğuk su dolu bardaklara birer kaşık toz şeker atınız. Bardakların birindeki karışımı kaşıkla karıştırınız. Hangi bardaktaki şekerin daha önce çözündüğünü gözlemleyiniz.

Cevap: Çay soğuk ise atılacak şekerin çözünme süresi artacaktır. Oysa çay sıcak olursa çözünme hızlanacaktır. Aynı zamanda çayın içindeki şekeri karıştırırsak şekerin çözünürlüğünü hızlandırmış oluruz. Çünkü hemen daha küçük parçalara ayırmış oluruz.

Neler Gözlemlediniz?

• Kesme şekerin sıcak ve soğuk suda çözünme süreleri aynı mıdır? Neden?

Cevap: Hayır aynı değildir. Sıcak suda daha hızlı çözünürken soğuk suda daha geç çözünecektir.

• Eşit kütleli toz ve kesme şekerden hangisi suda daha çabuk çözündü? Neden?

Cevap: Elbette toz şeker daha hızlı çözünür. Çünkü karışması daha kolaydır.

• Kaşıkla karıştırılan mı yoksa karıştırılmayan bardaktaki şeker mi daha hızlı çözündü? Neden?

Cevap: Karıştırılan bardaktaki şeker daha çözünür. Çünkü daha küçük parçalara ayırmış ve çözünmesini kolaylaştırmış oluruz

• Bu etkinlikten yararlanarak çözünme hızına etki eden faktörleri söyleyebilir misiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Çözünmeye Sıcaklığın Etkisi. Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar. …
Çözünmeye Tanecik Boyutunun Etkisi. Çözünen maddenin tanecikleri küçüldükçe çözünme hızı artar. …
Çözünmeye Karıştırma Etkisi. Bir çözeltiyi karıştırmak; …
Basıncın Çözünmeye Etkisi. …
Maddenin Cinsinin Çözünme Hızına Etkisi.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 130 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 4-3

Aşağıda verilen metni okuyunuz. Metinde geçen yiyecek ve içecekleri, homojen ve heterojen karışım olarak sınıflandırınız.

Fatma Hanım’ın akşam misafirleri gelecekti. Büyük bir heyecanla mutfağa geçen Fatma Hanım, sebzeleri ince ince doğradı ve sebze çorbası yaptı. Yanına etli pilav ve taze fasulye pişirdi. Kızı Zeynep ise salata ve cacık yaparken annesine yardım etti. Sıra tatlıya gelmişti. Fatma Hanım, çikolatalı kek yaptı. Zeynep ise krema ve çileklerle keki süsledi. Su, maden suyu, gazoz, ayran ve çay gibi içecekleri de sofraya koymayı unutmadılar. Hep birlikte güzel bir akşam yemeği yediler.

Homojen karışım: Maden suyu, gazoz
Heterojen karışım: Salata, cacık, sebze çorbası, etli pilav, taze fasulye, çikolatalı kek, ayran

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 131 Cevapları

Şehir çöplüklerindeki metal atıklar diğer atıklardan nasıl ayrıştırılır

Şehir çöplüklerindeki metal atıklar diğer atıklardan nasıl ayrıştırılır, Zeytinyağı-su, şeker-su, tuz-su, saman-kum, un-pirinç karışımlardan birini ayırmak isteseniz ne yaparsınız bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

1. Şehir çöplüklerindeki metal atıklar diğer atıklardan nasıl ayrıştırılır

Cevap: Atık yönetimi, atıkların bertaraf edilmesinde çevreye ve ekonomiye olan etkilerinin en aza indirilmesini amaçlar. Bu amaca ulaşmanın en kısa yolu ise doğal olarak atık miktarının azaltılmasıdır. Atık Yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanması, kaynağında ayrı toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumlarda atıklar için transfer istasyonlarının oluşturulması, atıkların taşınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin işletilmesi ile kapatma, kapatma sonrası bakım, izleme- kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir

2. Zeytinyağı-su, şeker-su, tuz-su, saman-kum, un-pirinç karışımlardan birini ayırmak isteseniz ne yaparsınız?

CevapKarışımların ayrılmasında şu yöntemlerden uygun olanları kullanılır;

 • Süzme
 • Yüzdürme
 • Buharlaştırma
 • Mıknatısla ayırma
 • Eleme

SÜZME: Sıvı maddeleri, içinde çözünmemiş katı maddelerden ayırmak için kullanılır.

Haşlanmış makarnayı süzme.

Çayı doldururken süzek kullanma.

Süte karışan samanları süzerek ayırma.

YÜZDÜRME: Katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için kullanılır. Karışımdaki maddelerden ayrılacak olan maddenin suda yüzen ve suda çözünmeyen bir madde olması gerekmektedir.

Talaş – kum karışımı.

BUHARLAŞTIRMA: Su ve içinde çözünmüş maddelerin ayrılmasında kullanılır. Buharlaştırma deyince aklımıza çözelti gelmelidir. Bu yöntemde karışım ısıtılır ve su buharlaştırılır. Geriye çözünen madde kalır.

Tuz – su karışımı.

Şeker – su karışımı.

MIKNATISLA AYIRMA: Demir, çelik, nikel, teneke, kobalt gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir. İçerisinde mıknatıs tarafından çekilen ve çekilmeyen maddelerden oluşan karışımları ayırmada bu yöntem kullanılabilir.

Demir tozu – talaş.

7.Sınıf tutku yayınları fen Bilimleri Sayfa 135 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 4-4

Aşağıdaki ifadeleri en soldaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

Her karışım aynı yöntemle bileşenlerine ayrılabilir. (Y)
Kaynama noktaları farklı olan sıvı karışımlarını ayırmada damıtma yöntemi kullanılır. (D)
Zeytinyağı-su karışımı ayırma hunisi ile ayrılır. (D)

Cevap: 5 Çıkış

Yorum yapın