7. Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 86-97 Cevapları

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 86-97 Cevaplarıen güncel haliyle sitemizde.7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 86-97 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 86 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 3-2

1) Aşağıdaki şekilleri inceleyerek hangi durumlarda iş yapıldığını, hangilerinde yapılmadığını belirleyiniz. Yanıtlarınızın nedenini tabloya yazınız.

a) Evet, çünkü hareket yönü aynıdır.
b) Hayır, kuvvet ile hareket yönü aynı değildir.
c) Hayır, çünkü kuvvet uygulandığı halde cisim hareket etmiyor

2) Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Hangi varlıklar kinetik enerjiye sahiptir? (2, 6)
b) Hangileri çekim potansiyel enerjisine sahiptir? (1, 5)
c) Hangileri esneklik potansiyel enerjisine sahiptir? (3, 4)

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 87 Cevapları

1. Paraşütle atlayan sporcu hangi enerjilere sahiptir? Bu sporcuya etki eden hava direnci, onun kinetik enerjisini nasıl etkiler?

Cevap: Paraşütle atlayan birisi iş yapar ve havada olduğu için potansiyel enerjisi vardır ama yere düşünce kinetik enerjiye dönüşür.

2. Hava ve su direncinin yaşamdaki etkilerine örnekler veriniz.

Cevap:Fizik kuralları hayatımızın her alanında karşımıza çıkar ve hayatımızı kolaylaştırır. Bilim ve teknik insan hayatının kolaylaşması ve sosyal hayatın gelişmesi için en doğru yoldur. Bilimin gelişmesiyle, teknik imkanların artması doğru orantılıdır.Fizik kuralları bütün evrende olduğu gibi dünya üzerinde de etkilidir. İnsan tek başına, bir çok hareket ve kuvvet tepki ve etkileriyle yaşamaktadır. Yer çekimi, sürtünme kuvveti, manyetik kuvvet, elektrik kuvveti, merkezcil kuvvet, itme ve çekme kuvvetleri insanın hareket sahasını genişleten fizik kurallarıdır.Su ve hava direnci de bu şekildedir. Su direnci, su yoğunluğunun sağladığı bir karşı kuvvettir. Suyun sürtünme kuvveti de denebilir. Hava direnci de, havanın sağladığı bir karşı kuvvet olarak, havanın sürtünme kuvvetidir.Bu kuvvetler, havada ve suda hareket etmeyi dolayısıyla canlı hayatını doğrudan etkiler. Hava direnci sayesinde uçaklar uçar, helikopterler havalanır, planörler süzülür, kuşlar uçar, paraşütle atlamak basitleşir, rüzgar oluşur, enerji dönüşümleri gerçekleşir.Su direnci sayesinde suda hareket edebiliriz. Yüzebiliriz. Su üstünde kalabiliriz. Suda balıklar yüzebilir, günlük sosyal hareketlerini gerçekleştirebilir. Gemiler yüzer, suyun üstünde kalır. Su yoğunluğu aksi halde direnç olarak yavaş hareket etmeye neden olsa da suyun önemini azaltmaz. Bu nedenlerle su ve hava direnci günlük hayatımızda oldukça etkili ve yeri olan kuvvetlerdir.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 90 Cevapları

Etkinliğin Yapılışı
• Kitapları beton zemin üzerinde üst üste koyunuz. Kitapların üstüne tahta levhayı görseldeki gibi yerleştirerek eğimli bir yol oluşturunuz.
• Oyuncak arabayı yolun üst noktasından serbest bırakınız.
• Arabanın tahta levhayı terk ettikten sonra ne kadar yol aldığını cetvelle ölçünüz. Ölçüm sonucunu “Sürtünme Kuvvetinin Etkisi Etkinliği” başlığı altında defterinize kaydediniz.
• Daha sonra oluşturduğunuz düzeneği paspas üzerine yerleştiriniz. Aynı işlemleri tekrarlayarak arabanın paspas üzerinde aldığı yolu ölçünüz.
• Arabanın farklı zeminlerde aldığı yolları karşılaştırınız.

Neler Gözlemlediniz?

• Tahta levhayı aynı süratle terk eden arabanın farklı zeminlerde aldığı yollar farklı mıdır? Neden?

Cevap: Etkinlikte de oyuncak araba ile masa yüzeyi arasında oluşan sürtünme kuvveti, arabanın yavaşlayarak durmasına neden olmuştur. Araba paspas üzerinde hareket ettiğinde ise sürtünme kuvveti artmıştır. Bunun sonucunda arabanın sürati azalarak kinetik enerjisinde azalma meydana gelmiştir.

• Oyuncak arabaya beton zemin üzerinde hangi kuvvetler etki etmektedir? Bu kuvvetlerin arabanın kinetik enerjisine etkisi nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:Temas hâlindeki yüzeyler arasında hareketi engelleyici bir kuvvet vardır. Cismin kinetik enerjisinde azalmaya neden olan bu kuvvet sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetinin hareketle zıt yönlü olduğunu ve hareketi yavaşlattığını önceki sınıflarda öğrenmiştiniz. Sürtünme kuvveti, hareketi yavaşlatır dolayısıyla sürati azalan cismin kinetik enerjisinde azalmaya neden olur.

7.Sınıf tutku yayınları fen bilimleri Sayfa 95 Cevapları

Sürtünen Yüzeyler Isındı mı

Ellerinizi birbirine hızlıca sürttüğünüzde ne olur? Bir tahta parçasının zımparalanan yüzeyine dokunduğunuzda ne hissedersiniz? Aşağıdaki etkinliği yaparak soruları yanıtlamaya çalışınız.

Tahta çubuk ve yün kumaşın sıcaklığını elinizle kontrol ediniz. Tahta çubuğu yün kumaşa hızlıca sürtüp sürtülen yüzeylerin sıcaklıklarını tekrar kontrol ediniz.

Tahta ile kumaşın sürtünmeden önceki ve sonraki sıcaklıkları aynı mı? Neden? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Tahta ile kumaşın sürtünmeden önceki ve sonraki sıcaklıkları farklıdır. Sürtünmeden dolayı sıcaklık artmıştır.

7.Sınıf tutuk yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 97 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 3-3
1) Aşağıdaki ifadeleri en baştaki ifadeden başlayarak okuyunuz. İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduklarına karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

Yerden yukarıya doğru atılan top kinetik enerjiye sahiptir. (DOĞRU)

Top yukarı çıktıkça kinetik enerjisi artar. (YANLIŞ)

Top yere çarptığında sürtünmeden dolayı kinetik enerjisi artar. (YANLIŞ)

4. çıkış

2) Sürtünen yüzeylerin ısındığını gösteren örnekler vererek bu durumun nedenini açıklayınız.

Cevap: Yüzey ile cisim arasında, cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir. Metal parayı mermere hızlı bir şekilde sürtmek, ellerimizi birbirine sürtmek örnek olarak verilebilir.

Yorum yapın