7. Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 53-85 Cevapları

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 53-85 Cevapları en güncel haliyle sitemizde.7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 53-85 Cevapları için aşağıya bakabilirsiniz.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 53 Cevapları

Mitozun ne olduğunu ve canlılar için önemi

Mitozun ne olduğunu ve canlılar için önemi nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Hücre bölünmesi, büyüme ve yaraların onarılmasını mitoz gerçekleştirir eğer mitoz olmazsa vücut gelişmez büyümez ve açılan yaralar onarılamaz bir süre sonra yenilenmek isteyen hücrelerde ölür ve zamanla canlı yok olur.

Mitozun önemi Yararlı özelliklerin değişmeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlar.

 • Mitoz, vücut hücrelerinde görülür.
 • Mitoz, tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar
 • Mitoz, çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlar.
 • Mitoz, çok hücreli canlılarda yaraların onarılmasını sağlar.
 • Mitoz, bazı canlılarda yenilenme (onarım – üreme) sağlar.
 • Eşeysiz üreme mitoz ile gerçekleşir.
 • Mitoz sonucu 2 hücre oluşur.
 • Mitoz bölünme ile yararlı özellikler korunur, nesilden nesile devam etmesi sağlanır.
 • Mitoz sonucu ana hücre ile yavru hücre aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.
 • Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez.
 • Mitoz bölünmede çeşitlilik yoktur.
 • Mitoz bölünmede parça değişimi yoktur.

Bu yazımızı okuyanlar aşağıdaki yazımızı da okudular

Gül bitkisinden uygun şekilde kesilen bir dal, uygun şartlarda gelişerek aynı özellikte yeni bir gül bitkisini oluşturur. Bu yeni bitki nasıl oluşur, İki bitkinin aynı özellikte olmasını sağlayan nedir 

Mitoz; bazı canlılarda büyümeyi, bazılarında hasarlı dokuları onarmayı, bazılarında ise üremeyi sağlar. Bu şekilde bölünen her hücre için mitozun önemi farklıdır. Toprağa dikilen küçük bir fidan, bir süre sonra büyüyerek büyük bir ağaca dönüşür. Ağacın enine ve boyuna büyümesi için hücre sayısının artması gerekmektedir. Hücre sayısındaki bu artış mitozla sağlanır. Bir tohumun çimlenmesi sonucu yeni bitki oluşumu da bu şekilde gerçekleşir. Bu sayede yeni gül bitkisi gelişir. İki bitki de de aynı hücrelere ve alıtsal özellikler olduğu için benzer özellik taşırlar.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 57 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

1) Aşağıda mitoz geçiren bir hücreden yeni hücre oluşumu şematize edilmiştir. Bu sırada gerçekleşen olayları, kromozomların önemini düşünerek verilen noktalı yerlere yazınız.

Hazırlık aşamasında DNA sayısı iki katına çıkar. Daha sonra kromozomlar oluşur ve iğ ipliklerine tutunur. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir ve sonrasında kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Son olarak sitoplazma bölünür ve iki yeni hücre oluşur. Yeni oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez

2) Aşağıdaki görsellerde verilen canlıları inceleyiniz. Bu canlılarda mitozun önemini noktalı yerlere yazınız.

Kedi Öglena Kartal Ağaç

Tek hücreli bir canlı olan öglenada üreme mitoz bölünme ile sağlanır. Çok hücreli olan kedi, kartal ve ağaç gibi canlılarda ise mitoz bölünme büyüme ve gelişme, yaraların iyileşmesi gibi olaylarda etkilidir.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 58 Cevapları

Anne ve babanın çocukları neden onlardan farklı özellikler taşır

Anne ve babanın çocukları neden onlardan farklı özellikler taşır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Doğarken DNA’larindaki özelliklerden ve anne babalarından ayrıca aldıkları genlerin bir sentezi olarak dünyaya gelirler.

Bebekler, dünyaya gelirken anne ve babalarından aldıkları farklı genlerin birbiri ile olan sentezinden ve doğarken DNA’larında bulunan özelliklerden dolayı anne ve babalarından farklı olurlar.

Mayoz sadece üreme ana hücrelerinde görülen bir bölünme çeşididir. Mayoz sonucu oluşan üreme hücrelerinin DNA’ları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla üreme sonucu oluşan bireyler, ana hücreden farklılık gösterir. Bu farklılık canlı çeşitliliği bakımından oldukça önemlidir. Örneğin, bir aile içindeki kişilerin birbirinden farklı olması büyük ölçüde mayoz sayesinde gerçekleşir. Mayoz geçirilebilen hücrelerde biri anneden biri babadan gelen kromozomlar çiftler hâlinde bulunur. Kromozomlar çift hâlde bulunduklarında “2n”, tek başlarına ise “n” ile ifade edilir. Yani 2n = 46 kromozomlu bir hücrede 23 çift kromozom bulunur.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 62 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

1) Aşağıdaki bilgilerin hangileri mayozla, hangileri mitozla ilgilidir? Bilgilerin ait oldukları harfleri uygun kutucuğa yerleştiriniz.
a) Kromozom sayısı sabit kalır.
b) Yalnızca 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinde görülür.
c) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
ç) Bölünme sonucu 2 hücre oluşur.
d) Oluşan hücreler birbirinden farklı genetik yapıdadır.
e) Kromozom sayısı değişmez.
f) Bölünme sonucu 4 hücre oluşur.
g) Büyüme ve gelişmeyi sağlar.

Mitoz: a, c, ç, e, g Mayoz: b, d, f

2) Aşağıdakilerden hangisi mitozla hangisi mayozla gerçekleşir? Kutucuklara yazınız.

Tohumun çimlenmesi –> mitoz
İnsanda eşey hücrelerinin oluşumu –> mayoz
Deniz yıldızının kopan kısmının onarılması –> mitoz

3) Yandaki görselde insana ait sperm ve yumurta hücreleri gösterilmiştir. Bu hücrelerin nasıl oluştuğunu verilen noktalı yerlere yazınız.

Sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirir. Bu bölünme sırasında kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz sonunda dört tane sperm oluşur.
Yumurta ana hücresi mayoz geçirerek kromozom sayısı yarıya inmiş, genetik yapısı ana hücreden farklı dört hücre oluşur. Ancak bunlardan sadece biri döllenmeye katılır.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 69 Cevapları

Yer çekimi kuvveti nedir

Yer çekimi kuvveti nedir, bu kuvvetin cisimler üzerinde nasıl bir etkisi vardır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Kütle çekimi ya da çekim kuvveti, kütleli her şeyin gezegenler, yıldızlar ve galaksiler de dahil olmak üzere birbirine doğru hareket ettiği doğal bir fenomendir. Enerji ve kütle eşdeğer olduğu için ışık da dahil olmak üzere her türlü enerji kütle çekimine neden olur ve onun etkisi altındadır.

Yer çekimini daha çok eşyaların yere düşmesinden biliriz . Ancak yer çekimi bundan çok çok daha fazlası demek. Yer çekimi kütlesi olan tüm cisimleri etkileyen ve uzun menzile sahip bir çekim kuvvetidir. Dünya’dan uçup gitmemizi engelleyen, Dünya’yı Güneş’in yörüngesinde tutan ve 4.5 milyar yıl önce Güneş’in oluşmasını sağlayan yer çekimidir. Kütlesi olan her cisim evrendeki diğer tüm cisimler üzerinde az ya da çok çekim etkisine sahiptir. Yani köpeğiniz, dünya hatta 2.5 milyon ışıkyılı uzaktaki Andromeda galaksisindeki bir karadelik bile sizin üzerinizde bir çekim kuvveti uygular. Elbette siz de onlara. 17.yy’da Isaac Newton yerçekimi kuvvetinin büyüklüğünün, iki nesne arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak değiştiğini keşfetti. Eğer bİr cisme eskisinden iki katı uzakta iseniz çekim kuvveti artık öncekinin dörtte biri kadar olacaktır. Ayrıca Newton yerçekiminin, cismin kütlesi ile doğru orantılı olarak değiştiğini de keşfetti: Cisim ne kadar ağır ise, çekim kuvveti de kadar büyük olmalı. Bu yüzden dünyanın çekim kuvvetini hissederken Ay’ın çekimini hissetmiyoruz . Çünkü Ay dünyadan daha küçük ve bize daha uzak. Ama yine de Ay’ın çekim kuvveti gelgitleri oluşturacak kadar büyüktür. Az evvel yerçekimi kütlesi olan cisimler arasındaki çekim kuvvetidir dediğimde size pembe bir yalan söyledim. Aslında doğru olan enerjisi olan cisimler. Çünkü çekim kuvveti kütlesi olan cisimlerin yanında foton(ışık parçacığı) gibi kütlesiz ama enerjili parçacıkları da etkiler. Yani Güneş’in yanında geçen bir fotonun rotası yön değiştirebilir, veya bir karadelik tarafından tamamen çekilebilir.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 70 Cevapları

Günlük yaşamda yaptığınız hareketleri düşünerek kuvvetin bu hareketlere etkileri

Günlük yaşamda yaptığınız hareketleri düşünerek kuvvetin bu hareketlere etkilerinin neler olduğu konusunda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Ağır yük taşıyan kamyonlarda tekerlek sayısı arttıkça yüzey büyür ve basınç küçülür. Bu nedenle tekerlek sayısı fazla olan kamyonların yük taşıma kapasitesi daha fazla olur. İki parmağın arasında tutulan raptiye hafifçe sıkıştırıldığında sivri ucunun parmağı daha fazla acıtmasının nedeni, uygulanan kuvvetin raptiyenin geniş kısmında daha büyük bir yüzeye, sivri ucunda daha küçük bir yüzeye yayılması yani sivri uçta basıncın büyük, geniş yüzeyde küçük olmasıdır.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 74 Cevapları

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 3-1

1) Aşağıdaki kedi Dünya, Ay ve Neptün’e yolculuk yapıyor. Bu gök cisimlerinde kedinin kütlesi ve ağırlıkları için ne söyleyebilirsiniz (Dünya’nın kütlesi Ay’ın kütlesinin yaklaşık 81 katıdır. Neptün’ün kütlesi ise Dünya’nın kütlesinin yaklaşık 20 katıdır.)?

Cevap: Kütle değişmeyen madde miktarı olduğu için her yerde aynıdır. Bu nedenle kedinin kütlesi Dünya, Ay ve Neptün’de aynıdır. Gök cisimlerinin cisimlere uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğü, gök cisimlerinin büyüklüğü ile doğru orantılıdır. O hâlde Neptün’de kediye etki eden çekim kuvveti en fazla, Ay’da ise en az olacaktır. Dolayısıyla kedinin ağırlığı büyükten küçüğe doğru Neptün, Dünya ve Ay şeklinde sıralanır.

2) Aşağıda verilen cümlelerden hangilerinin ağırlık, hangilerinin kütle ile ilgili olduğunu belirleyiniz. Ağırlık ile ilgili olanları başındaki harfleri “Ağırlık” kutucuğunun altına, kütle ile ilgili olanlarınkini ise “Kütle” kutucuğunun altına yazınız.

a) Cisimler üzerine etki eden yer çekimi kuvvetidir.
b) Kuvvet değildir.
c) Değişmeyen madde miktarıdır.
ç) Birimi kilogram veya gramdır.
d) Dinamometre ile ölçülür.
e) Eşit kollu terazi ile ölçülür.
f) Kuvvettir.
g) Birimi N’dur.

1. Kütle –> b, c, ç, e
2. Ağırlık –> a, d, f, g

3) Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (….) Ağırlık, Dünya’nın üzerindeki cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir.

(D) Ağırlık, Dünya’nın üzerindeki cisimlere uyguladığı çekim kuvvetidir.
(Y) Kütle cismin bulunduğu yere göre değişir.
(Y) Ağırlık birimi kilogramdır.
(D) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 75 Cevapları

7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 75 Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. Elinizdeki çantayla merdivenleri çıkarken ya da düz yolda yürürken iş yapmış olur musunuz? Düşününüz.

Cevap: Elindeki çantayı bir yerden başka bir yere taşıyan kişinin hareket doğrultusuna dik olarak uyguladığı kuvvet, fiziksel anlamda iş yapmaz. Elindeki çanta ile merdivenden çıkan biri ise çantaya yer çekimine karşı bir kuvvet uygular. Çanta, uygulanan bu kuvvet doğrultusunda hareket ettiği için fiziksel anlamda iş yapılmış olur.

2. Bir okçu gergin tuttuğu yayı serbest bıraktığında okun yaydan fırlamasının nedeni ne olabilir? Acaba gerilmiş yay bir enerjiye sahip midir?

Cevap: Evet sahiptir. Esnek cisimlerin sıkışması ve gerilmesi sonucunda sahip oldukları enerjiye esneklik potansiyel denir. Örneğin gerilmiş bir yay esneklik potansiyel enerjisine sahiptir.

7. Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 76 Cevapları

Etkinliğin Yapılışı
• Bir arkadaşınızdan yerdeki çantayı kaldırarak sınıfın bir köşesinde bulunan dolabın yanına kadar taşımasını isteyiniz.
• Daha sonra çantayı biraz daha kaldırarak dolabın üzerine bırakmasını söyleyiniz.
• Arkadaşınızın her iki durumda çantaya uyguladığı kuvveti ve çantanın hareket yönlerini gözlemleyiniz.
Neler Gözlemlediniz?
• Arkadaşınızın her iki durumda uyguladığı kuvvetin yönü ile çantanın hareket yönü nasıldı? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Her cisme uyguladığımız kuvvetin, bir yönü ve doğrultusu vardır. Uygulanan kuvvetin hangi yönde ve doğrultuda olduğu önem taşır. Cismin hangi yöne doğru hareket etmesini istiyorsak, o yöne doğru kuvveti uygularız. İlkinde kuvvetin yönü yana doğru iken dolabın üstüne konulduğu sırada kuvvet yukarıya doğru yapılmış olur.

• Arkadaşınız hangi durumda fiziksel anlamda iş yapmıştır? Tahmin ediniz.

Cevap:Arkadaşımız çantayı biraz daha kaldırarak dolabın üzerine bıraktığı zaman fiziksel iş yapmış olur.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 77 Cevapları

Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişki

Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişki nedir bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Bilimsel anlamda iş; kuvvet ve yer değiştirme ile doğru orantılıdır. Yani uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve yer değiştirme miktarı arttıkça yapılan iş de artar. Örneğin; duvar ören usta tuğlaları üst üstte koydukça duvarın yüksekliği artacağından usta tuğlaları her seferinde daha yükseğe çıkaracaktır. Bu da tuğlaların daha fazla yer değiştirmesi demektir. Bu yüzden duvar yükseldikçe ustanın yaptığı iş miktarı da artacaktır.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 78 Cevapları

Uygulanan kuvvetin büyüklüğü değişirse bu durumda işin büyüklüğü de değişir mi

Uygulanan kuvvetin büyüklüğü değişirse bu durumda işin büyüklüğü de değişir mi, acaba işin büyüklüğü nelere bağlıdır bu konuda sizlere kısa bilgiler vereceğiz.

Uygulanan kuvvetin büyüklüğü değişirse bu durumda işin büyüklüğü de değişir mi ?
Uygulanan kuvvetin büyüklüğü değişirse bu durumda işin büyüklüğü değişmez.
Ancak uygulanan kuvvetin değişmesi değil de kuvvet uyguladığımız cismin boyutu ve ağırlığı değişirse işin  büyüklüğü de değişmiş olur.

Acaba işin büyüklüğü nelere bağlıdır ?
Yapılan bir işin büyüklüğü, uygulanan kuvvete ve kuvvetin cisme aldırdığı yola bağlıdır.
Bunu şu formül yardımı ile elde ettik;
İşin formülü: iş = kuvvet x yol

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 81 Cevapları

7. Sınıf Tutku Fen Bilimleri Sayfa 81 Cevapları

7. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 81 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Etkinliğin Yapılışı
• iki kitabı üst üste koyarak levhayı bir ucu yerde, diğer ucu kitapların üzerinde olacak şekilde yerleştirip eğimli bir yol oluşturunuz.
• Tahta bloku levhanın alt ucundan 10 cm uzağa yerleştiriniz.
• Oyuncak arabayı yolun üst noktasından serbest bırakıp arabanın bloka çarpmasını gözlemleyiniz.
• Tahta blokun zeminin üzerinde ne kadar sürüklendiğini cetvel yardımıyla ölçünüz ve elde ettiğiniz değeri “Kinetik Enerjisi Değişti mi? Etkinliği” başlığı altında defterinize kaydediniz.
• Aynı işlemleri beş kitabı üst üste koyarak tekrarlayınız. Blokun sürüklenme miktarını ölçüp defterinize kaydediniz.

• Bu kez oyuncak arabaya diğer tahta bloku bant yardımıyla yapıştırınız.
• Tahta levhanın üst noktasından, oyuncak arabayı serbest bırakarak arabanın tahta bloku ne kadar sürüklediğini ölçüp not ediniz.
Neler Gözlemlediniz?
• Oyuncak arabanın sürati arttığında blokun sürüklenme miktarı nasıl değişti?

Cevap: Aynı süratle hareket eden bir otomobil ve kamyonun sahip olduğu kinetik enerji birbirinden farklıdır. Kamyonun enerjisi, otomobile göre daha fazladır. Çünkü aynı süratle hareket eden cisimlerden kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha fazla olur. Kütleleri aynı, süratleri farklı cisimlerden ise sürati fazla olanın kinetik enerjisi daha fazladır. Yaptığımız etkinlikte, cismin sürati ve kütlesi arttığında yapılan işin arttığını ve bunun sonucunda kinetik enerjisinin de değiştiğini gözlemledik.

• Oyuncak arabanın kütlesi arttığında blokun sürüklenme miktarı nasıl değişti?

Cevap: Cismin kütlesi arttığında yapılan işin arttığını ve bunun sonucunda kinetik enerjisinin de değiştiğini gözlemledik.

• Kinetik enerji ile cismin kütlesi ve sürati arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlarınızla tartışınız. 

Cevap: Yukarıdaki deneyden de anlaşılacağı üzere bir cismin sürati veya kütlesi arttıkça kinetik enerjisinin de arttığı sonucuna ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf tutku yayınları Fen Bilimleri Sayfa 83 Cevapları

Etkinliğin Yapılışı
• Geniş bir kaba unu koyarak unun yüzeyini düzeltiniz.
• Ağırlığı fazla olan topu 1 m yükseklikten bu zemin üzerine serbest bırakınız.
• Topun unda bıraktığı izin derinliğini ölçünüz. Ölçtüğünüz değeri “Potansiyel Enerji Nelere Bağlıdır? Etkinliği” başlığı altında defterinize not ediniz.
• Un yüzeyini düzelterek bu kez hafif olan topu 1 m yükseklikten serbest bırakınız. Topun unda bıraktığı izi ölçerek sonucu kaydediniz.
• Un yüzeyini tekrar düzeltiniz. Ağır olan topu iki farklı yükseklikten serbest bırakınız ve unda oluşan izlerin derinliklerini ölçüp not ediniz.
Neler Gözlemlediniz?
• Ağırlıkları farklı iki topu aynı yükseklikten serbest bıraktığınızda unda oluşan izlerin derinlikleri farklı mıydı? Neden?
• Ağırlığı fazla olan topu iki farklı yükseklikten bıraktığınızda hangi durumda topun bıraktığı iz daha derindi? Neden?
• Gözlemleriniz sonucunda potansiyel enerjinin nelere bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?

Cevap: Yer çekiminden kaynaklanan potansiyel enerjiyi bakımından değerlendirdiğimizde kütleye ,yüksekliğe ve yer çekimi ivmesine bağlıdır. Eğer yaylardaki gerilmeye ve çekmeye bağlı oluşan potansiyel açısından değerlendireceksek; çekme veya sıkıştırma miktarına bağlıdır. Eğer coloumb potansiyeli açısından değerlendirirsek, yükün cinsine ve aralarındaki uzaklığına bağlıdır.

7.Sınıf tutku yayınclık Fen Bilimleri Sayfa 84 Cevapları

Ağırlıkları eşit olan üç kuş aynı ağacın dallarına konmuştur

Ağırlıkları eşit olan üç kuş aynı ağacın dallarına konmuştur. Bunlardan hangisinin yere göre çekim potansiyel enerjisi daha fazladır? Hangisinin enerjisi daha azdır? Neden? Açıklayınız.

Kütlesi eşit cisimlerin yükseklikleri de aynı olsa eşit çekim potansiyel enerjiye sahip olurlar. Resimde görülen kuşların yükseklikleri eşit olmadığı için çekim potansiyel enerjileri de farklıdır. En yüksekte olan kuşun potansiyel çekim enerjisi en yüksek olandır.

7.Sınıf tutku yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 85 Cevapları

Aşağıda verilen sapan gerdirilerek 1. durumdan 2. duruma gelmiştir. Daha sonra taş serbest kalarak ileriye doğru fırlamıştır. Bu üç durumda sapanın sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Lastik daha fazla gerdirilirse esneklik potansiyel enerjisi nasıl değişir?

Cevap: Yayda olduğu gibi esnek cisimlerin sıkıştırılması ve gerilmesi sonucunda sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi adı verilir. Okçunun gerdiği yay, kurulmuş zemberekli saat, sıkılmış sünger gibi esnek cisimler esneklik potansiyel enerjisine sahiptir. Bir yay ne kadar fazla gerdirilir ve sıkıştırılırsa yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi de o kadar fazla olur. Ayrıca yayın sertliği artarsa esneklik potansiyel enerjisi de artar.

Yorum yapın