8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 185 Cevapları

8. Sınıf Nev Kitap İnkılap Tarihi Sayfa 185 Sıra Sizde, Soru/Yorum Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Soru/Yorum

Türkiye’nin doğu ve batı sınırını güvence altına almaya çalışmasının nedenleri hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cevap: Balkan Antantı ile batı sınırının güvence altına alınmasının ardından doğu sınırının da güvenliğinin sağlanması gerekiyordu. 1935 yılında İtalya’nın Habeşistan’ı işgali ile Orta Doğu ve Doğu Akdeniz’in güvenliği tehlikeye düşmüştü. Bu durumda Türkiye tarihten gelen dostluk ilişkilerinin bulunduğu İran, Irak ve Afganistan’la İran’ın başkenti Tahran’da Sadabat Paktı’nı imzaladı

Sıra Sizde

Aşağıda verilen soruları kısaca cevaplayınız.

Uluslararası sorunların çözümünde barışı ilke olarak benimsemiş Atatürk’ün ünlü sözü nedir?

Cevap: Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ tur.

Balkan Antantı’na katılmayan ülkeler hangileridir?

Cevap: Balkan Antantı’na katılmayan ülkeler ise Bulgaristan ve Arnavutluk’tur. Katılmama sebepleri ise Arnavutluk’un İtalya tarafından baskı ve tehdit altında olmasıdır.

İzlediği yayılmacı politikalar ile Sadâbât Paktı’nın imzalanmasına neden olan ülkenin adı nedir?

Cevap: İtalya.

Balkan Antantı’nın geçerliliğini yitirme nedeni nedir?

Cevap:Balkan antantı 1934 yılında imzalanmıştır. Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya-Romanya arasındadır. Bu antanta Bulgaristan’ın katılmama nedeni Dobruca’yı Romanya’dan alarak Ege’ye inmektir. Arnavutluk ise İtalya’nın yayılmacı politikası etkisiyle bu antanta katılma isteği duymamıştır. Daha sonrasında Bulgaristan ile Yugoslavya arasında yapılan anlaşma bu pakta büyük bir darbe vurmuştur. 2. Dünya Savaşı ile Balkan paktı sona ermiştir.

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERS KİTABI CEVAPLARI

Yorum yapın